Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE ÎNCHIDERE A CAZULUI

Subsemnatul(a),____________________, în calitate de ______________ propun spre


închidere cazul____________________, beneficiar de servicii sociale pentru persoane
vârstnice, în cadrul ASOCIAȚIEI UMANITARE “CUVIOASA PARASCHEVA”. Clienta/ul a beneficiat
de servicii sociale, conform Contractului de prestari servicii nr. ______________:

A fost sprijinit pe o perioadă de luni, timp în care a beneficiat de


urmatoarele servicii:

□ Cazare
□ Hrana
□ Servicii medicale
□ Igiena corporală,Îmbrăcat /dezbrăcat
□ Supraveghere/ admnistrare medicamente
□ Spălat/călcat haine, spălat vase
□ Asigurarea supravegherii şi sigurantei
□ Identificare nevoi medicale
□ Consultații medicale
□ Evaluarea nevoilor sociale
□ Îmbunătățirea imaginii de sine, creşterea nivelului de aspirații personale
□ Îmbunătățirea aspirațiilor de rezolvare a problemelor şi a situației de criză
□ Asigurarea şi facilitarea accesului la servicii şi prestații sociale
□ Rezolvarea reclamațiilor şi sesizărilor
□ Reintegrare socială
□ Îmbunătătirea relațiilor între asistați, asistați- familie,
□ Alte servicii: _____________________

Cazul este închis din următoarele motive :


□ Atingerea obiectivelor
□ Renunţarea clientului
□ Referirea către servicii similare
□ Necooperarea clientului
□ Schimbarea domiciliului legal al clientului
□ Alte situaţii:
Beneficiarul a parasit unitatea insotit de ___________________, cu mijloc de
transport (masina reprezentant/ taxi/ transport in comun), avand vestimentatia
corespunzatoare anotimpului la adresa _______________________

Data inchiderii cazului: _________________


Responsabil de caz: ______________________Semnătura: _________________
Reprezentant Asociației Umanitare “Cuvioasa Parascheva”
Semnătura: ___________________