Sunteți pe pagina 1din 1

SYLLABUS

al cursului de LITERATURĂ LATINĂ AUGUSTANĂ


(Proiect)

1. Principii de abordare a literaturii latine augustane. Literatura latină în ochii propriilor autori
sau ai contemporanilor lor. Adecvarea teoriei moderne a literaturii la operele scrise ale
Antichităţii clasice. Dificultăţile aplicării criteriului literar. Gloria poeziei la Roma în
perioada augustană
2. Istoria prielnică artelor. Maecenas şi maecenatismul. Principele luminat
3. Vergilius. Appendix Vergiliana. Bucolicele. Georgicele. Eneida. Poezie minoră şi epopee.
Poetul-profet. Melancolia şi simpatia universală. Poezia naturii, poezia doctă, poezia
erotică. Timpul răsturnat. Marii eroi. Rivalul lui Homer şi răzbunarea Troiei
4. Horatius. Epodele. Odele. Satirele. Epistolele. Arta poetică. Tristeţea epicureului. Poezia
iubirii–poezia morţii. Sentimentul timpului. Feţele ironiei. Teoreticianul clasicismului.
„Caracterele“ horaţiene. Respiraţia Oraşului
5. Poeţii elegiaci. Precursori. Tibullus (Corpus Tibullianum), Propertius, Ovidius. Muzele
poeţilor elegiaci. Consacrarea elegiei romane.
Ovidius – pătimaş şi facil. Chemarea poeziei înalte. Dandy şi erudit, epigon şi inspirat.
Marea ţesătură a Metamorfozelor. Exilul paradigmatic
6. Metrica şi prosodia latine la apogeu. Provocarea greacă. Pefecţiunea formală şi muzicalitatea
profundă
7. Mitologia poetică în literatura Principatului

Părţile expozitive ale cursului se vor întrepătrunde cu părţi demonstrative, implicînd lectura
comentată a unor pasaje din autorii/operele propuse ca obiect de studiu.
Fiecare temă comportă o bibliografie specială, care va fi comunicată la momentul lansării
dezbaterilor.
În materia de examen intră nu numai temele prezentate sau dezbătute pe parcursul
semestrului, ci şi alte teme, stabilite prin înţelegere cu studenţii.
O temă de referat poate deveni, la cererea studenţilor, subiect de curs, după cum un subiect
de curs poate deveni, la rîndul său, temă de referat.