Sunteți pe pagina 1din 4

L2 – Sisteme de operare

Comenzi DOS Comenzi Linux Descriere


/? --help Obtinere informatii legate de o
comanda
cd cd Schimbare director curent
chdir pwd Afiseaza directorul curent
cls clear Curata ecranul consolei
copy cp Copiaza un fisier
date date Afiseaza data sistemului
del rm Sterge un fisier
dir ls Afiseaza continutul directorului
curent
edit vim sau nano Deschide un editor de text
exit exit Iesire din consola
fc diff Compara doua fisiere si afiseaza
diferentele dintre ele
find find Permite gasirea de fisiere
format mke2fs/mforma Formateaza un disc
t
mem free Afiseaza memeoria fizica
existenta si cea ocupata in acel
moment
mkdir mkdir Creeaza un director
more more/less Afiseaza rezultatul unei comenzi
pagina cu pagina
move mv Muta un fisier dintr-o locatie in
alta
ren mv Redenumeste un fisier
time date Afiseaza ora sistemului
Lucrul cu directoare
Director Continut
/bin Programele uzuale, folosite de sistem, de
administratori si de utilizatori
/boot Fisierele de start-up si kernel-ul. In distributiile recente
aici se gasesc si fisierele folosite de GRUB (Grand
Unifed Boot Loader)
/dev Contine referinte la tot hardwere-ul periferic, care este
reprezentat ca fisiere cu proprietati speciale
/etc Cele mai importante fisiere de configurare ale
sistemului. Acest director este similar ca semnificatie
cu „Control Panel” din Windows
/home Directoarele Home ale utilizatorilor in care se retin
fisierele personale ale fiecaruia
/lib Biblioteci, incluzand fisiere pentru diferite programe
necesare sistemului si utilizatorilor
/misc Fisierele „miscellaneous”
/mnt Directorul standard in care este realizat mount-ul
sistemelor de fisere externe (de exemplu CD-ROM sau
floppy-disk-ul)
/media Distributiile mai noi monteaza sistemele de fisiere
externe in acest director
/opt Programe extra
/proc O interfata de lucru cu Kernel-ul
/root Directorul „Home” al administratorului (root este
utilizatorul cu drepturi depline asupra sistemului)
/sbin Programe folosite de sistem si administrator
/tmp Spatiu temporar folosit de sistem, care este golit la
repornirea sistemului
/usr Programe, biblioteci, documentatii pentru toate
programele folosite de utilizatori
/var Fisiere sau variabile temporare create de utilizatori (de
exemplu fisiere log , coada de printare etc)

Aplicatii :
1. cd /etc
2. ls
ls -l
ls -h

3. file /home (directory)


4. file /etc/apt/sources.list (ASCII text)
free /etc/apt/sources.list
5.
6.cd Desktop
touch student
7. man --help
8. cd --help
passwd –help
9. cd –help -d
ls –help -d
passwd –help -d
10. pwd
12. find student
15.cd Desktop
printf ‘%s\n’ ’cad’ ’bac’ ’dac’ >student.txt
Adauga in fisierul student.txt sirurile de caractere cad bac dac
separate prin enter.
16. cat /Desktop student
17.grep ba student
18. grep -v ba student