Sunteți pe pagina 1din 2

Proces verbal din 25.08.

2020

al sedintei parintilor clasei VI-A

realizat în urma hotărîrii 26 din

21.08.2020

Total părinți-17

Prezenți-17

Ordinea de zi.
1.Instrucțiunea privind măsurile de protecție, care trebuie aplicate
pentru organizarea activitatii institutiilor de invatamant publice si
private in contextul epidemiologic al COVID-19.
2.Respectarea regulilor de control a infectiei.
3.Regulile de comportament .
4.Igiena personala.
5. Declaratia pe propria raspundere.
6.Diverse

Desfășurarea ședinței
Cojocaru Cristina-diriginta clasei VI A,a familiarizat părinții cu
Instrucțiunea privind măsurile de protecție,care trebuie applicate
pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și
private în contextual epidemiologic al COVID-19.
Deasemenea,le-a adus la cunoștință părinților regulile de
comportament în școală,pe drum,în societate,acasă a regulilor de
control a infecției,igiena,personală a elevilor.
Părinții au semnat o declarație pe propria răspundere în baza
Instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea
activității instituției de învățământ.
La diverse s-au discutat diferite aspecte ce țin de activitatea
comitetului părintesc,activitatea clasei și începutul anului școlar.

Decizia ședinței
1.De responsabilizat toți părinții sa respecte instrucțiunile din
regulamentul privind comportamentul elevilor în perioada pandemiei.
2.Părinții să verifice și să țină sub control zilnic,înainte de a merge la
școală starea de sănătate a copilului său.
3.În caz de necesitate să informeze zilnic medicul de familie,conducerea
IP Gimnaziului Ciuciulea,dirigintele,sora medicală.

Diriginta clasei VI-A Cojocaru Cojocaru