Sunteți pe pagina 1din 2

Paronimele

Paronimele sunt cuvinte care se aseamănă unul cu celălalt din punctul de vedere al formei,
dar se deosebesc (complet) în ceea ce priveşte înţelesul sau semnificaţia.

Exemple de paronime

– numeral – numerar
– prenume – pronume
– glaciar – glacial
– original – originar etc.

nfuzia paronimică

Una dintre cauzele utilizării greşite a neologismelor este paronimia. În limba română
există cuvinte cu origini şi cu sensuri diferite care sunt însă asemănătoare din punctul de
vedere al formei. Mica diferenţă, de multe ori constând dintr-un singur sunet, creează confuzii
între aceste cuvinte, pentru că nu se ţine seama de sensurile şi de originea lor.

Situaţii de paronimie

eminent – iminent

Primul termen cunoaşte în limba română aceleaşi sensuri ca în limbile neolatine din care provine:
„care se distinge prin calităţi intelectuale deosebite; excepţional, superior, remarcabil,
excelent”(DEX). Paronimul iminent are sensuri complet diferite: „care este gata să se producă,
să se întâmple şi care nu se poate amâna sau evita, inevitabil” (DEX). Nu poate exista aşadar o
legătură de sens între eminent şi iminent. Apropierea care se face uneori între cei doi termeni
este greşită şi dovedeşte necunoaşterea sensurilor acestor cuvinte.

a emigra – a imigra

Confuzia între aceste paronime se produce pentru că sensurile lor par a fi foarte apropiate. A
emigra înseamnă „a pleca din patrie şi a se stabili (definitiv sau temporar) în altă ţară; a se
expatria” (DEX). În aceeaasi familie lexicală intră termeni ca emigrant şi emigraţie. Paronimul a
imigra înseamnă „a veni într-o ţară străină pentru a se stabili aici” (DEX). Acelaşi sens îl au
cuvintele imigrant şi imigraţie. Distincţia dintre a emigra şi a imigra se face în funcţie de
sensul deplasării, dintr-o direcţie în alta.

Atracţia paronimică

Atracţia paronimică este fenomenul prin care un paronim folosit mai frecvent în limbă, deci
mai familiar vorbitorului, îl „atrage” pe cel care este mai puţin cunoscut, substituindu-se
acestuia din urmă. Astfel, a gira, care înseamnă „a garanta” (din it. girare), se foloseşte tot mai
frecvent în locul lui a gera, care înseamnă „a conduce”, „a administra în numele cuiva” (din
fr. gerer). Atracţia paronimică reprezintă, de fapt, o confuzie paronimică şi devine sursa
unor greşeli de limbă.

Atracţia paronimică este un aspect al etimologiei populare, fenomen care constă în


„modificarea formei unui cuvânt (recent intrat în limbă sau mai puţin cunoscut) sub influenţa
unui cuvânt mai cunoscut cu care prezintă asemănări de forma şi uneori de sens” (DEX). Aşa, de
exemplu, în descântecul Melc, melc, /Codobelc, /Scoate coarne boiereşti, cuvântul boiereşti a
înlocuit termenul boureşti, adică „mândre”, „falnice”, ca ale bourului de odinioară. Tot
astfel,  firoscos este o etimologie populară pentru filozof ori lăcrămaţie, pentru reclamaţie.