Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II

Clasa a III-a
Școala:…………………………………………….
Profesor: …………………………………………….
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
- igiena mâinilor la începutul și finalul orei;
- fără contact fizic în timpul formațiilor adunare, de exersare, a jocurilor, distanța minimă 1,5 m;
- circuite în vestiare, sala de sport, terenurile de sport pentru evitarea contactului fizic;
- dezinfectarea în mod regulat a materialelor sportive.

UNITATI DE CS CONȚINUTURI SEM I SEM II OBS


INVATARE În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar activitațile
potrivite exersării individuale (sau cu membrii familiei), în NR.ORE SAPT. NR. ORE SAPT.
ALOCATE ALOCATE
spațiul locuinței
Elemente de 1.1. formații de adunare (în linie pe un rând, în cerc și semicerc) Permanent Permanent
organizare a 1.2. alinierea în linie și în coloană
activitatilor 1.3.  pozițiile „drepți” și „pe loc repaus”
motrice 1.4.  raportul prescurtat
 întoarceri la stânga și la dreapta de pe loc
 pornire și oprire din mers
 formarea și strângerea coloanei de gimnastică
Elemente ale 2.3 postura corectă în pozițiile de bază și abaterile de la aceasta Permanent Permanent
dezvoltarii 2.4  pozițiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, așezat,
fizice  culcat exerciții libere de influențare selectivă a aparatului
armonioase locomotor
 exerciții pentru prevenirea instalării și compensarea abaterilor
de la atitudinea corporală corectă
complexe de dezvoltare fizică armonioasă (libere, cu obiecte
portative, cu/fără fond muzical)
exerciții de expresivitate corporală pe fond musical
 exerciții corective pentru principalele atitudini deficiente
 exerciții pentru reglarea ritmului respirator în efort
 principalii indicatori morfologici și funcționali ai organismului
 valorile de referință ale indicatorilor morfologici în funcție de
vârstă și sex
determinări și înregistrări ale indicilor morfologici și funcționali,
în jurnalul personal
Calități 2. Viteză de reacție, execuție, deplasare 4 secundare 1-2
motrice 2.1
2.2 Capacități coordonative/Îndemânare 5 7-9
2.3 Forța dinamică segmentară, explozivă 8 1-3
2.4
2.5 Rezistența cardio-respiratorie la eforturi uniform moderate 4 15-16
Mobilitatea/ stabilitate articulară și elasticitate musculară Permanent
Deprinderi 2.1 1.Deprinderi de locomoție: mers, alergare,
Permanent Permanent
motrice 2.2 săritură, escaladare,cățărare, târâre
A.Deprinderi
2.3 2. Deprinderi de manipulare: de tip propulsie, Permanent
motrice Permanent
2.4 de tip absorție
fundamentale
2.5 3. Deprinderi de stabilitate: de tip axial, posturi Permanent
2.6 Permanent
statice sau dinamice
2.7 B. Deprinderi Școala alergării Permanent
motrice specifice 3 13-15
Alergarea de rezistență
disciplinelor
sportive Alergarea de viteză cu start din 6 3-5
picioare
Specifice Școala săriturii Permanent
atletismului Săritura în lungime de pe loc 6 7-9
Săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării Permanent
Aruncarea mingii de oină de pe 8 7-10
loc, la distanță
Acrobatice 12 1-6
Specifice
Ritmice
gimnasticii
Aerobice
Specifice 33 principale 1-16 34 1-17
jocurilor principale
minihandbal
sportive
Jocuri minifotbal
dinamice și
pregătitoare 11 secundare 1-6 24 secundare 6-17
specifice
fiecărui joc
sportiv
schi
Specifice patinaj role/ gheață
disciplinelor sanie
sportive
alternative (de înot
sezon) șah
rugby-tag
Igiena si -conținutul trusei de igienă personală la disciplina Educație fizică Permanent
protectie 2.1 - caracteristicile echipamentului sportiv specific ramurilor de sport
2.2
individuala 2.3
și mediilor de desfășurare a activităților motrice
- factorii de mediu valorificați în călirea organismului
- reguli de igienă personală asociate efortului fizic
- igiena materialelor didactice și a spațiilor de practicare a
exercițiilor fizice
- exerciții și reguli pentru pregătirea organismului pentru efort
- tipurile respirației în effort
-măsurile de igienă - înainte, în timpul și după activitățile sportive
-tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului în execuțiile
actelor motrice cu un grad mediu de dificultate
Componente 3.1 - locul și formele de practicare a exercițiilor fizice în regimul Permanent
ale 3.2 cotidian de viață
personalității 3.3 - atribuțiile rolurilor de conducere și subordonare îndeplinite de
elevi în lecțiile de educație fizică
- norme de comunicare între elevi, parteneri și adversari
- stările și reacțiile emoționale survenite în întreceri
- atitudinile și comportamentele acceptate în întreceri organizate în
lecții
- deprinderi de relaționare între componenții unei grupe/echipe, în
cadrul lecției de educație fizică și în activitățile motrice
extrașcolare
- procedee de acordare a ajutorului și sprijinului în timpul
practicării exercițiilor fizice
- criterii obiective în aprecierea valorii performanțelor proprii
- forme de încurajare a partenerilor de întrecere
Evaluare sumativă:
1 6
 Viteză alergare 25 m plat, cu start de sus;
1 11
 Săritura în lungime de pe loc;
1 16
 Complex de dezvoltare fizică armonioasă;

 Gimnastică acrobatică/ Forță segmentară; 1 6

 Capacități coordonative/Îndemânare/ Aruncarea mingii de oină; 1 11

 Joc sportiv – minihandbal/Alergarea de rezistență; 1 16


*Conform OMEC/MS nr.5487/1494/2020, nu vor fi utilizate obiecte care pot fi manevrate de toți elevii;
Nu vor fi practicate jocuri cu mingea și nici activități care implică schimbul de obiecte;
Vor fi evitate structurile care presupun atingerea suprafețelor de contact care nu pot fi dezinfectate;
Conținuturile planificărilor sunt structurate astfel încât se supun condițiilor speciale de protecție a sănătății elevilor.