Sunteți pe pagina 1din 2

Corigenţa reprezintă capitolul şapte din prima parte a

Romanului adolelescentului miop de Mircea Eliade.


Atât fragmentul, cât şi romanul prezintă
problematica adolesecenţei, din perspectiva mediilor
prin care trece personajul: şcoala, grupul de prieteni.
Structura romanului: trei părţi cu câte zece, nouă,
respectiv 8 capitole, dintre care majoritatea prezintă
probleme legate de viaţa şcolară.
Rezumat: 
Fragmentul propus în manual prezintă capitolul cu
acelaşi nume, capitol care începe brusc cu hotărârea
luată de personaj de a învăţa serios la matematică,
fiind ameninţat de corigenţă. El îşi construieşte un
plan riguros de studiu, cu puţin somn, astfel ca după
trei zile să ştie tot ce n-a învăţat într-un an întreg. 
Planul pare viabil, însă apar prea multe impedimente
în realizarea sa efectivă: adolescentul este tentat să
citească altceva, pierde vremea cu lucruri inutile, ca
strategie de amânare, doarme prea mult, citeşte
istorie literară. Din când în când mai citeşte la
trigonometrie, dar nu se străduieşte să înţeleagă. 
Este convins că nu e imposibil, însă în cele din urmă
recunoaşte în faţa familiei ceea ce în sufletul său era
limpede: că va amâna matematica pe toamnă,
urmând ca toată vara să studieze temeinic.
Stările prin care trece personajul:
Stare iniţială: Entuziasm, determinare, 
Stare mediană: neplăcere, angoasă, agitaţie
interioară,
Stare finală: renunţare, recunoaştere a hotărârii
premeditate.
Discrepanţa dintre planul construit şi realitatea
întâmplărilor:
Planul: intervalul 14:00-22:00- studiu intens, 02:00:
dimineaţă-odihnă, dimineaţă-studiu.
Prima zi- trigonometria, a doua zi-algebra, atreia zi –
aprofundarea, a patra zi- răspunsul.
În realitate: citeşte altceva, îndepărtează sursele de
distragerea a atenţiei, descoperă tot felul de
impedimente, dialoghează cu propriul eu
- timpul se dilată şi se reduce în funcţie de activitatea
efectuată, îşi dă seama că nu e decât un adolescent,
devenind conştient de hotărârea sa.
- Îşi recunoaşte hotărârea, cu o atitudine mândră.