Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA NR.

A. Alegeți, după caz, răspunsul sau răspunsurile corecte pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos:
1. Bronzul este:
a. un metal descoperit în natură;
b. un aliaj ce conține fier;
c. un aliaj ce conține cupru.

2. Preistoria se încheie atunci când.


a) sunt domesticite animalele;
b) când obiectele din piatră încep să fie perforate;
c) când apar primele scrieri și state;
d) când par obiectele din aur;

B. Realizați o compunere de 10-12 rânduri despre importanța utilizării focului de către primii oameni sau
despre animalele care trăiau în acele timpuri.

C. Citiți textul și răspundeți următoarelor cerințe:


Pe teritoriul României, Neoliticul are câteva particularități. Astfel, în sud-estul Transilvaniei, în vestul
Moldovei și la nord de Dunăre a apărut o societate nouă, formată din agricultori și meșteșugari, care au
creat la Cucuteni și la Gumelnița cultura vaselor pictate.
Obiectele de lut produse vreme de un mileniu (5-4 î.H.), manual sau cu roata olarului, erau decorate în
mai multe culori, de cele mai multe ori cu motive spiralate (geometrice), așezate pe toată suprafața
vasului. Produsele ceramice astfel împodobite (la Cucuteni) sunt considerate unicat în Europa. Vasele
aveau diferite destinații: utilitare (de depozitare), de cult și pentru a conferi prestigiu. Deținerea acestor
obiecte era un semn de bogăție și de putere, posesorii lor fiind diferiți de oamenii de rând.
1. Precizați două culturi întâlnite pe teritoriul României.
2. Indicați ce categorii sociale erau purtătoarele acestor culturi.
3. Enumerați două caracteristici ale vaselor din aceste culturi.

D. Citiți textul și răspundeți următoarelor cerințe:


Știm că cea mai veche fosilă cu trăsături umane a fost găsită în Africa, în anul 1974. Cele 52 de oase ale
unui schelet feminin, cu înălțimea de 1,30 metri, au fost numite de cercetători Lucy. Lucy era o ființă
care își petrecea viața cățărându-se în arbori, dar care se afla totodată la începuturile mersului biped.
În condițiile unor mari schimbări climatice, oamenii primitivi și-au părăsit treptat vechiul mod de viață
și au fost obligați să se adapteze unui mediu ostil, plin de provocări de tot felul.
1. Precizați anul în care a fost descoperită prima fosilă umană și numele acesteia.
2. Subliniați două informații oferite de acest izvor epigrafic.

E. Se dau următoarele noțiuni istorice și alcătuiți cu ele propoziții/fraze în care se le utilizați corect
sensul.
fosilă – urmă sau rămășiță de animal ori plantă din trecutul îndepărtat;
hominid – membru al familiei de primate (maimuțe superioare) care include și strămoșii recunoscuți ai
omului;
nomad – care se mută frecvent dintr-un loc în altul