Sunteți pe pagina 1din 13

Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a

Planificare

istoric. Competenț II. Orientul Antic –

Selectarea informaţiilor din sursele istorice; Subcompe


Data Detalieri de Obiective Activitate de învățare Strategie Resurse Evaluare

tenţe
conținut didactică
a specifică

să prezinte Evocare Explicaţia, Manualul Observația


1. Mediul caracteristicile Imaginea piramidelor din Egipt, harta „Orientul prelegerea, Caietul
geografi geografice şi antic” jocul pe rol, elevului
Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului

c. climaterice ale completarea


Orientului antic; Atunci cînd am analizat tema „Epoca metalelor” Harta
Principa harții Chestionare
am spus că omenirea a trecut la o nouă etapă a Orientul
lele a orală
să prezinte ocupaţiile istoriei şi anume, epoca antică. antic
popoare oamenilor în legătură Realizarea sensului
oriental cu mediul geografic În această epocă cea mai dezvoltată civilizaţie Biblia
e utilizînd noțiuni este Orientul antic, şi anume: civilizaţiile rîurilor:
istorici; Tigru, Eufrat, Nil, Fluviul Galben, Indus, Gange
Analiza hărţii „Orientul Antic” Surse
să enumere Plasarea pe hartă a civilizaţiilor ce vor fi studiate supliment
principalele popoare „Darul rîurilor” are
ale Orientului antic din manual de citit p. A.
utilizînd hatra;
Analiza acestor rîuri.
Reflecția
să interpreteze
izvoarele istorice.
Suprafaţa uriaşă
Caracteristici toate formele de relief
geografici clima aridă, îmblînzită de
marile
fluvii,

au determinat apariţia
primelor civilizaţii prin :
- defrişări
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare

Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice.


- desecări

Citirea hărţilor istorice cu referire la istoria antică;


- irigaţii
să prezinte modul de Evocare Piramidele egiptene Manualul Verificarea
2. Egiptul viaţă a oamenilor din Numiţi caracteristicile mediului geografic al Lucrul cu Caietul corectitudin
antic Egiptul antic folosind Egiptului antic. harta elevului ii
sursele din manual; Numiţi popoarele principale ale Egiptului antic. Lecturarea completării
Numiţi ocupaţiile principale ale popoarelor din Harta
textului harții
să enumere Egiptului antic. Orientul
construirea
principalele clase Realizarea sensului antic
sociale ale Orientului Anunţarea temei noi şi a obiectivelor lecţiei. grafică
antic; Biblia
În Orientul antic trăiau numeroase popoare care explorarea
să analizeze evoluția vorbeau diferite limbi şi aparţineau diferitor
statului egiptean rase. Pe parcursul vremurilor aceste popoare Surse
folosind harta istorică întreţineau între ele legături militare şi politice, supliment
și axa cronologică; comerciale şi culturale. are
Ocupaţiile de bază ale popoarelor antice:
să interpreteze Agricultura, păstoritul, meşteşugul, minerit,
izvoarele istorice comerţ.
Făceau comerţ prin mijloace de schimb – troc,
metale, moneda (Lidia sec.VII î. H.)

Erau drumuri comerciale – „drumul mătăsii”,


„drumul regal”, pe apă.
Cele mai cunoscute popoare din această parte a
lumii au fost:

Egiptenii – Egipt – dar al Nilului agri


cultura înfloritoare
Revărsări ciclice
Irigaţii - civilizaţie strălucită
Egiptul
relații cu:
Antic sumerieni, akkadieni, chaldeeni,
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare

Identificarea esenţialului dintr-un text cu caracter istoric


asirieni - Mesopotamia

Evrei - Palestina
Fenicieni - Fenicia

Indienii, chinezi
Orînduirea socială în Egiptul antic
1. aristocrații
2. oamenii liberi - țăranii, meșteșugarii
3. sclavii – „ucișii vii”
războaiele de cucerire era principala sursă a
sclavajului.
Orinduirea de stat in Egiptul antic:
- Faraon – stăpânul Egiptului - fiu al soarelui,
venerat ca un zeu,
- Demnitarul suprem, primul judecător în
probleme de administrație a statului
1. aristocraţia regală – din rîndurile lor faraonul
numea - nomarhii - 40
2. funcţionarii - cei ce strîngeau impozite
3. scribii – cei care administrau domeniile
faraonului, copiștii – funcționari în cancelaria
faraonului
4. preoții – sfetnicii faraonului
cum a apărut statul în Egipt?
La început adică în mil IV – Egiptul era format din
Nome / conduse de nomarhi, care se aflau în
permanentă rivalitate
Către anul 3500 ele se unesc și formează 2 state
Egiptul de Sus de Egiptul de Jos.
Menes în anul 3100 prin lupte unește aceste 2
state și creează un stat unitar Egiptul.
După unificare statul Egipt trece prin niște
perioade:
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare
2800 – 2250 -REGATUL VECHI - stat puternic, în
această perioadă sunt construite piramidele
Kheops
2050 – 1700 – REGATUL MEDIU – reunificarea
regatului
1580 - 1070 – REGATUL NOU - Egiptul devine
imperiu, cucerește tritorii pînă la Eufrat
1070 – 525 este invadat, dominat de străini
Reflecția
Plasarea pe axa cronologică a evenimentelor
importante
Extindere

Să evidențieze Evocare Manualul Verificarea


3. Mesopo condițiile geografice Imagine cu piramida Notițe Caietul completării
tamia ale Mesopotamiei Ce simbolizează piramida pentru egipteni? paralele elevului tabelului
folosind informațiile Ce ne vorbește nouă piramidele din Egipt? explorarea
din manual și hartă; Harta
harții;
În antichitate faraonii duceau multe războaie. În Orientul
lucrul cu
Să distingă categoriile ce scop se făcea acest lucru? antic
sociale din Cum s-a format statul egiptean? manualul;
Mesopotamia Ce învățături putem lua din istoria Egiptului Graficul Ti; Biblia
plasându-le pe antic? Termen în
piramida propusă; - MESOPOTAMIA avans;
Ce va sugerează această noțiune? Surse
Să caracterizeze statul Realizarea sensului piramida supliment
Mesopotamia în Numele Mesopotamia se referă la o regiune din socială, are
aspecte economic și Orientul Apropiat, care în prezent ține parțial de
politic Irak, parțial de Siria de est și parțial de Turcia de
sud. Numele provine din cuvintele grecești μέσος
mesos ""între"" și ποταμός potamos ""râu"",
referindu-se la zona dintre râurile Eufrat și Tigru
(râu) (denumirea arabă este "Bayn Nahrain"
"între două râuri"). Suprafața fertilă udată de
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare
aceste două râuri este cunoscută ca fiind
""Leagănul Civilizației omenirii"", aici
dezvoltându-se primele societăți alfabetizate. Nu
a existat niciodată o entitate politică sau o țară
numită Mesopotamia, și nici nu există granițe
definite; numele e unul convențional, inventat de
istoricii greci pentru a se referi la aria geografică
largă dintre cele 2 râuri.
1. Cum credeți, ce ocupații vor predomina în
Mesopotamia?
- Agricultura
- Creșterea animalelor
- Meșteșugăritul
- comerțul
2. categoriile sociale
1. aristocrații – regii
funcționarii
conducătorii armatei
2. oamenii de rând – păstorii, țăranii,
meșteșugarii, negustorii
3. sclavii
Satele în Mesopotamia
Orașe-state – centre economice, politice și
militare care si-au extins și asupra teritoriilor
vecine.

Puterea în mâinile unui rege – lugal


Cu timpul regele Umma cucerește orașele state
formează regat, dar pe scurt timp Sargon regele
Akkadului, cucerește tot ținutul Mesopotamiei și
creează Imperiul Akkadian. Dar 2132 aChr. Arul
pune stăpânirea peste ținut până atunci când vin
păstorii din Babilon împreună cu Hamurabbi
Reflecția
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare
Să comparăm Egiptul cu statele din Mesopotamia

Egiptul Mesopotamia

Așezarea,
condițiile
climaterice
Ocupațiile

Categoriile
sociale
Statul,
perioadele

Extindere
Pentru casa de învățat tema 5.1 pag. 34 - 35
4. Babilon Evocare Calatorie manualul Chestionare
ul - Să evidențieze La tabla se afișează fișa cu noțiunea imaginară a orală
„Istorie”I.
condițiile geografice „Mesopotamia” Lucrul cu
ale Babilonului Elevii vor trebui să explice originea noțiunii. harta muta Niculiță;
folosind informațiile I. Analiza Mesopotamiei după algoritmul
„Istoria
din manual și hartă; propus:
Ce ocupații predominau în Mesopotamia? antică”V.
- Agricultura
Hahev;
- Să distingă - Creșterea animalelor
categoriile sociale din - Meșteșugăritul Verificarea harta
Babilon plasându-le pe - Comerțul tabelului de
„Orientul
piramida propusă; Cărui fapt se datorează dezvoltarea comparație al
agriculturii în această zonă? Egiptului cu antic”;
Putem sa spunem ca Mesopotamie este darul statele din leptop,
- Să caracterizeze rîurilor Tigru și Eufrat? Mesopotami
statul Babilon în I. Numiți categoriile sociale din a Power
aspecte economic și Mesopotamia
Point
politic; 4. aristocrații – regii
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare
funcționarii
conducătorii armatei
5. oamenii de rând – păstorii, țăranii,
meșteșugarii, negustorii
6. sclavii
III. Numiți formele de Stat în Mesopotamia
Orașe-state – centre economice, politice și
Comparația
militare care si-au extins și asupra teritoriilor
Graficul Ti
vecine.
Lucrul în grup
Realizarea sensului
Egiptul Mesopotamia Prezentarea
Așezarea, grupului
condițiile
climaterice
Ocupațiile
Categoriile
sociale
Statul,
perioadele

Se anunță tema lecției cu ajutorul PPT – sl. 1


Un elev citește obiectivele preconizate pentru
realizare în cadrul lecției
Sl. 2
Vă invit să începem o scurtă călătorie spre o țară
foarte frumoasă cu ajutorul ppt
Sl. 3-23
Se face generalizarea prezentării

Dacă ați fost atenți , cum credeți ce categorii


sociale erau în Babilon?
1. Aristocrații
2. țăranii liberi, meșteșugarii
3. sclavii
Apoi clasificarea politică în stat.
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare
I. de la alin 2 al sub Organizarea social –
politică determinați
organizarea politică al statului slide 24

regele, împăratul
comandantul suprem al armatei
vizirul
marele preot
funcționarii - satrapii
țăranii, meșteșugarii – plăteau impozite
sclavii

II. În continuare va rog să citiți despre


ocupațiile principale din Babilonul antic
Prezentați vă rog, oral
1. agricultura
2. creșterea animalelor
3. meșteșugul
4. comerțul
se prezintă sl.25 ca generalizare, elevii scriu în
caiete

completarea tabelului
Comparația Egiptului și a Babilonului folosind
algoritmul de prezentare

Veți lucra în 4 grupe, fiecare grup are sarcina de a


compara acele 2 state, fiecare are indicile său.
Alegeți un lider care va prezenta produsului
activității echipei voastre.
Egiptul Babilonul
Așezarea,
condițiile
climaterice
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare
Ocupațiile
Categoriile
sociale
Statul,
perioadele
Reflecția
Sl. 26
Se face totalizarea cu ajutorul sl. 26; 27; 28 și
evaluarea obiectivelor preconizate pentru
realizare în cadrul orei
Extindere
Pentru casa de învățat tema 5.2 pag. 36 - 39

Evocare Conversația Manualul Chestionare


5. Persia Imagine cu chipul visat de Nebucadnețar euristică Caietul a orală
- Să evidențieze Verificarea temei scrise acasă elevului
condițiile geografice 1. Analizati condițiile geografici ale Babilonului
2. Numiți categoriile sociale și ocupațiile de Harta
ale Persiei folosind
bază al populației din Babilon Orientul
informațiile din
3. Analizați evoluția statală al Babilonului antic
manual și hartă; 4. Care au fost cauzele caderii Babilonului
Anunțarea temei noi și a obiectivelor lecției Biblia
Realizarea sensului
Anunțarea algoritmului de lucru
- Să distingă 1. Așezarea geografică – spațiul geografic Surse
categoriile sociale și 2. Orînduirea socială și ocupațiile de bază supliment
organizarea statală 3. Organizartea politică al statului are
din Persia, evoluția 4. Evoluția statală al Persiei
lui, plasându-le pe
Prezentare PPT sau prelegere
piramida propusă;
1. Triburile persane sunt unite în jurul anului
700 de către Ahaimene,care întemeiază
dinastia ahemenidă
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare
2. La începutul sec. VII î.Hr. statul persan
cunoaşte stăpânirea medă. Prezentare
3. CIRUS al II-lea (559 – 529 î.Hr.) este cel care, PPT sau
în jurul anului 550 î. Hr. Înlătură stăpânirea prelegere
mezilor şi transformă Media într-o provincie
persană.
4. Cirus al II-lea a organizat o armată puternică,
alcătuită din cavaleri arcaşi, prăştieri şi
pedeştri.
5. Cirus al II-lea a dus o politică expansionistă,
transformând în timp scurt statul persan într-
un imperiu. Cucereşte Asia Mică,
Mesopotamia, Siria Fenicia, Palestina precum
şi provinciile asiatice.
6. Urmaşul său, CAMBISE al II-lea (529 – 522
î.Hr.) adaugă imperiului persan şi teritoriul
Egiptului
7. Perioada de apogeu a imperiului persan este
cunoscută în timpul lui DARIUS I (522 – 486
î.Hr.). Este faimos nu atât prin cuceririle
făcute, cât prin politica sa înţeleaptă.
1. REFORMA MILITARĂ: Formează armata de
elită a celor „10000 de nemuritori”
2. REFORMA MONETARĂ: Emite o monedă cu
circulaţie pe tot cuprinsul imperiului: dareicul
3. REFORMA ADMINISTRATIVĂ:
Mută capitala la Persepolis, Împarte imperiul în
20 de provincii numite satrapii. Acestea erau
conduse de satrapi, care erau verificaţi de
inspectori regali, porecliţi „ochii şi urechile
regelui”.
Construieşte o reţea de drumuri,
presărate cu hanuri şi introduce sistemul
ştafetei
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare
4. În anul 519 î. Hr. Cucereşte Punjabul (NV
Indiei
5. În anul 514 î.Hr. în timpul expediţiei
împotriva sciţilor, supune o parte din
Macedonia, din Tracia şi din Dacia (Dobrogea
6. În anul 490 i.Hr. Darius este înfrânt de greci în
bătălia de la Maraton.
1. Urmaşul lui Darius, XERXES I (486 – 465
î.Hr.) se străduieşte să menţină
impresionanta moştenire politică a tatălui
său.
2. Înfrânge revoltele din Egipt şi din Babilon
3. Este înfrânt de greci în Bătălia navală de la
Salamina
1. După moartea lui Xerxes, imperiul Prezentarea
persan,decade treptat. În anul 333 î.Hr. informației
Darius al III-lea este înfrânt de Alexandru
Macedon.
2. În anii următori tot teritoriul stăpânit de perşi
intră sub stăpânire macedoneană
Reflecția
Din fișele propuse de selectat informația după
algoritmul propus
să definească noţiunile Evocare Lucrul în Manualul Verificarea
6. Fenicia . de despotism oriental, Tu ești capul”cui aparțin aceste cuvinte? caietul de Caietul corectitudin
Israelul. cult regal; Actualizarea cunoștințelor specialitate elevului ii caietului
1. Analiza Persiei după algoritm
să prezinte ocupaţiile 2. Verificarea lucrului scris Harta
oamenilor în legătură În cadrul lecțiilor anterioare de nenumărate ori Orientul
cu mediul social; am numit niște popoare : fenicienii și evreii antic
Ce cunoașteți despre aceste popoare?
să enumere Realizarea sensului Biblia
principalele clase 1. Analiza mediului și a populației – lecturarea
sociale Fenicia și textului, selectarea informației, prezentarea
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare
Israel; orală Surse
2. Graficul Ti – din subiectul 2 se selectează supliment
să interpreteze informația despre Fenicia și Israel are
izvoarele istorice Fenicia Israel
Ocupațiile
Orașrele
principale
Clasele
sociale
statul
Religia
Reflecția

Extindere

7. India - Evocare Manualul Verificarea


antică. De ce Egiptul este considerat Darul Nilului? Chestionarea Caietul corectitudin
Ce este Mesopotamia? orală elevului ii sarcinilor
Egipt Babilon China Completarea
Natura și Harta
tabelului
populația Orientul
Societate antic
a
Statul Biblia
Cultura

Realizarea sensului Lecturarea Surse


textului supliment
pag.52 are
Diagrama
Wenn;
Planificare pe Unitatea de Învățare pentru clasa a V-a
Planificare
Graficul TI