Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA NR.

E Citește cele două fragmente de mai jos apoi răspunde la cerințe.


a) ,,Și a zis Dumnezeu: <<Să facem om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească
peștii mării, păsările cerului, animalele domestic, toate zeitățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul!
>> Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și
femeie.,,
Facerea, Cap. 1 ,Vechiul Testament
b) Charles Darwin, un cunoscut om de știință britanic, este cel care a elaborat teoria evoluționistă și a
selecției naturale. Conform acesteia, toate formele de viață au evoluat din strămoși comuni și sunt
rezultatul unui proces de selecție naturală.
1. Care sunt cele două teorii privind apariția omului ce se desprind din fragmentele de mai sus?
2. Exprimă prin cuvinte proprii la ce se referă expresia ,,selecție naturală,,.
3. Având în vedere modul de hrănire, cum explici că maxilarul celui mai îndepărtat strămoș al omului
este mai dezvoltat decât cel al omului contemporan.

F. Enumeră trei transformări pe care le-a produs utilizarea pe scară largă a metalului.

G. Scrie trei caracteristici ale vieții oamenilor din neolitic.

H. Realizează un text scurt din care să reiasă importanța metalurgiei în evoluția omului.

I. Citește textul și răspunde următoarei cerințe:


,,După ce timp de cel puțin o jumătate de milion de ani a trăit din vânat și cules, acum, pentru prima dată,
omul ajunge să domine natura - natura vegetală prin cultura plantelor și practica agriculturii, iar natura
animală prin domestcirea și creșterea animalelor. Cronologic, momentul se situează-în sud-vestul Asiei -
pe la începutul mileniului VIII î.Hr. Tehnica șlefuirii și perforării uneltelor de piatră,<< trecerea de la
economia <<prădătoare>> la una producătoare, de la cules la cultivarea plantelor și de la vânătoare la
domesticirea animalelor; apoi, invenția olăritului, a roții, a torsului și țesutului, perfecționarea navigației,
transportului la distanțe mari a unor enorme blocuri de piatră și construcția monumentelor megalitice -
sunt tot atâtea cuceriri care justifică termenul de <<revoluție neolitică>>
Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei
1. Transcrie din text cel puțin trei argumente care susțin termenul de <<revoluție neolitică>>.

J. Citește textul și răspunde următoarei cerințe:


„...tehnologia produce mai multă tehnologie [...], progresele depind de stăpânirea anterioară a
problemelor mai simple. Spre exemplu, agricultorii epocii de piatră nu au trecut direct la extragerea și
prelucrarea fierului, care necesită furnale cu temperaturi ridicate. Metalurgia minereurilor de fier a
apărut și s-a dezvoltat din mii de ani de experiență [...] cu metale îndeajuns de moi pentru a fi prelucrate
prin batere [...]. De asemenea, s-a dezvoltat și din mii de ani de dezvoltare a furnalelor simple pentru
arderea oalelor și apoi din extragerea și prelucrarea cuprului și a aliajelor de cupru (bronzului) [...]”.
Jared Diamond, Viruși, Arme și Oțel. Soarta societăților umane
l Precizează cât timp a fost necesar pentru apariția metalurgiei.

K. Se dau următoarele noțiuni istorice și alcătuiește cu ele propoziții/fraze în care se le utilizezi corect
sensul.
economie – ansamblul activităților prin care oamenii își procură și își produc cele necesare traiului;
revoluție – transformare, schimbare importantă într-unul sau mai multe domenii;
sedentarizare – așezarea oamenilor pe un anumit teritoriu;