Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare istorie Clasa a VIII Data ____ Nume,Prenume ________

I. Realizează corespondența între legile/reformele consemnate în coloanele din stânga și


conținutul, înscris în coloanele din dreapta
A B
Legea secularizării Emanciparea clăcașilor prin despăgubire
averilor mănăstirești (1863) pe 15 ani, după numărul de vite

Legea rurală (1864) Reducerea censului, crescând numărul


de alegători

Legea electorală (1864) Trecerea averilor mănăstirilor pământene


sau închinate în proprietatea statului
3 punct
II.Completaţi fiecare spaţiu liber cu răspunsul corect(1 px 5=5 p):
La începutul anului 1859, exercitându-şi dreptul acordat de ......................................., de a-şi alege
proprii lor domnitori, Adunarea Electivă l-a ales pe .........................................., domn în Moldova
la ............................ şi domn în Ţara Românească la ……………………. Se realiza astfel unirea
Principatelor Române cum s-a cerut și în Adunările ..........................

III. Citiţi cu atenţie textul şi apoi răspundeţi la întrebări:


„În anul 1866 se petrec două evenimente semnificative în dezvoltarea politică a României moderne:
înscăunarea unui prinţ străin, care a dat ţării prestigiu şi sprijin politic, diplomatic şi economic, şi aplicarea
unei constituţii liberale, care a creat cadrul necesar funcţionării instituţiilor moderne şi a reglementat
statutul monarhiei în România. Domnia lui Carol I (1866-1914) a debutat prin adoptarea de către Parlament
a unei Constituţii. Clasa politică, încă puţin numeroasă, dominată de câteva puternice personalităţi, s-a
adaptat noilor reguli ale jocului.” (Despre adoptarea Constituţiei din
1866)

1. Transcrieţi un eveniment din anul 1866, semnificativ „în dezvoltarea politică a României”.
________________________________________________________2 p

2. Transcrieţi fragmentul care conţine acţiunea prin care a debutat domnia lui Carol I.
_________________________________________________________________2 p

3.Menţionaţi o prevedere a Constituţiei din 1866. ______________________________ 2 p

IV.În spațiul reervat prezintă ,după algoritmul cauză și -consecință UNIREA


PRINCIPATELOR ROMĂNE.

Cauze Consecintă
Studiază toate sursele propuse si Scrie un text corent la ca tema ,,Basarabia între reformă și
politica colonială a Imperiului Rus

Sursa A,,În Basarabia,Imperiul Rus a organizat o politică de colonizare masivă cu populația slavă,un
proces de rusificare prin administrare,justiție,biserică și școală.Unirea Moldovei și Tarii Românești a
avut un ecou puternic în Basarabia ,fapt pentu care autorițățile ruse au încercat sa întrerupă toate
legaturile cu România.În 1867,limba română a fost interziză în toate școlile din Basarabia,iar limba
rusă a ajuns obligatorie.Toate cărțile vechi bisericești în limba română au fost strânse la Chișinău și
distruse.Totuși,imperiul Rus era nemulțumit de ineficiența procesului de rusificare,deși proporția
românilor spre anul 1900,ajunsese la 50-60%.
Deoarece elita română a fost îndepărtată sau rusificată în mare măsură,iar represiunea țaristă a fost
extrem de dură,mișcarea națională a urmat adesea căi ocolite,mai mult culturală decât politice

Succes!