Sunteți pe pagina 1din 2

L. T.

…………………… Numele si prenumele ……………………


Bucureşti Clasa a V a

Test

1. Organizează exemplele de izvoare istorice de mai jos în cele două categorii de izvoare: scrise şi
nescrise:
Listă izvoare istorice: hărţi, monede, unelte, cărţi, bijuterii, arme, morminte, inscripţii.

Izvoare nescrise Izvoare scrise

0,25x8=20p

2. Asociază cuvintele din lista de mai jos modului de viaţă nomad sau sedentar, aşezându-le în
tabel.
Lista de cuvinte: vânătoare, cules, agricultură, peşteră, metalurgie, casă, meşteşuguri, picturi rupestre.
Nomad Sedentar

0,25x8=20p

3. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


După preistoria umanităţii urmează epoca:
a. antică b. modernă c. medievală d. contemporană
Ansamblul de evenimente ce se produc pe o perioadă mai îndelungată de timp se numește:
a. eveniment istoric b. proces istoric c. fapt istoric d. periodizare istorică
Ştiinţa auxiliară care se ocupă cu datarea evenimentelor istorice este:
a. heraldica b. numismatica c. cronologia d. arheologia
Conform teoriei evoluţioniste omul a apărut pe continentul:
a. Australia b. Asia c. Europa d. Africa 0,50x4=20p

4. Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:


,,După ce timp de cel puţin o jumătate de milion de ani a trăit din vânat şi cules, acum, pentru prima
data, omul ajunge să domine natura – natura vegetală prin cultura plantelor şi practica agriculturii, iar
natura animală prin domesticirea şi creşterea animalelor; apoi, invenţia olăritului, a roţii, a torsului şi
ţesutului, perfecţionarea navigaţiei – sunt tot atâtea cuceriri care justifică termenul de revoluţie
neolitică.”
(O. Drâmba, Istoria culturii şi a civilizaţiei)

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Transcrieţi două argumente care susţin termenul de revoluţie neolitică. 10p
2. Menţionaţi două consecinţe ale inventării metalurgiei. 10p
3. Menţionaţi două popoare de origine indo-europeană. 10p
Se acordă 10p din oficiu.

S-ar putea să vă placă și