Sunteți pe pagina 1din 6

Data:___________

Numele , prenumele ________________________________


Sursa A ,, Jur să păzesc cu sfințenie drepturile și interesele patriei , să fiu credincios Constituției ,
în textul si spiritul ei , sa priveghez la respectarea legilorbpentru toti si in toate, uitind toata
prigonirea si ura , iubind , deopotriva , pe cei ce m-a iubit si pe cel ce m-a urit , neavind inaintatea
ochilor mei decit binele si fericirea natiei romane.” Juramintul de credinta al domnitorului
Principatelor Unite , Alexandru Ioan Cuza

Sursa B.” O casa divizata impotriva ei insesi nu poate sta in picioare.Eu cred ca acest guvern nu
poate ramine nesfirsit :pe jumatate sclav si pe jumatate liber. Nu ma astept ca Uniunea sa se
dizolve-nu ma astept ca ea sa nu fie divizata”
Discursul lui Abram Lincoln, 17 iunie 1858

1. Determină statele la care se refera sursa A si


B.______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
L012

2. Mentioneaza in baza sursei A , un anganjament al domnitorului Al.I.Cuza

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L0123

3.Construieste un segment de axa cronologica, plasând pe el anii de domnie a lui Alexandru Ioan
Cuza.

A.Inceputul domniei_________________________________________________

B.Sfirsitul domniei__________________________________________________

________________________________________________________________________

L01234567
3. Prezentati o cauza si o consecinta a unirii Principatelor Romane.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

L 0123456
4. Explica termenii propuși cu cuvinte proprii:

Revolutie________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Monarhie absolută________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Monarhie constituțională____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Neoabsolutism____________________________________________________________________

L01234

5..Formeaza perechi logice, unind prin sageti.

A.Regina Victoria B. Imperiul Rus

A.I.Cuza Romania

Alexandru al II-lea Marea Britanie

T.W.Wilson S.U.A.

L01234

6 .Explicati prin câteva enunțuri esenta declaratiei lui Napoleon al III-lea :,, Imperiul inseamna
pace”.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

L012345678

Punctaj_______ Nota___________
MATRICE DE SPECIFICATII

PONDEREA DOMENIILOR SI A CONTINUTURILOR IN %


Domenii Nr. Cunoastere si Aplicare Analiza si Total
cognitive/ ore intelegere sinteza
continuturi
Tarile lumii
la mijlocul
secolului al 9
XIX-lea ore 15% 20% 20% 55%
Procesul de
unificare a 7 10% 10% 25% 45%
Principatelor ore
Romane
total 16 35% 30% 45% 100%
ore

MATRICEA DE SPECIFICATII

RELATIA”DOMENII COGNITIVE-CONTINUTURI-NUMARUL ITEMILOR”


Domenii Nr. Cunoastere si Aplicare Analiza si Total
cognitive/ ore intelegere sinteza
continuturi
Tarile lumii
la mijlocul
secolului al 9 1 1 1 3
XIX-lea ore
Procesul de
unificare a 7 1 1 1 3
Principatelor ore
Romane

MATRICEA DE SPECIFICATII
“DOMENII COGNITIVE-CONTINUTURI-OBIECTIVE DE EVALUARE”
Domenii Cunoastere si intelegere Aplicare Analiza si
cognitive/ sinteza
continuturi
Tarile lumii
la mijlocul Sa explice termenii Sa formeze Sa analizeze
secolului al perechi logice. sursele istorice
XIX-lea

Procesul de Sa stabileasca Sa construiasca un Sa dedermine rolul


unificare a legatura cauza- un segment de axa istoric a unei
Principatelor efect. cronologica personalitati
Romane
UNITATI DE COMPETENTE: *Utilizarea termenilor istorici in comentarea

Evenimentelor istorice din epoca moderna;

*Respectarea principiului cronologic in descrierea

comentarea evenimentelor din epoca moderna;

*Explicarea cauzelor schimbarilor survenite

pe parcursul epocii moderne

* Exprimarea clară şi argumentată a opiniei proprii

* Privind promovarea valorilor naţionale şi

universale.

OBIECTIVE DE EVALUARE

ELEVUL VA FI CAPABIL:* Sa defineasca notiunile si termenii cu referire la

epoca studiata.

*Sa dateze evenimentele istorice propuse.

*Sa construiasca un un segment de axa cronologica .

*Sa formeze perechi logice.

*Sa identifice evenmentele pe baza studierii sursei

istorice.

* Sa stabileasca legatura cauza-efect.


BAREM DE CORECTARE

RASPUNSURI ASTEPTATE TOTAL


ITEMI PUNCT
E
1 Cite un punct pentru fiecare raspuns corect. 5 p.

2 Cite un punct pentru fiecare limita cronologica 7 p.


determinata coret;cite un punct pentru fiecare eveniment
plasat corect pe segmental de axa;un punct pentru
prezenta segmentului de axa; un punct pentru indicarea
sagetii; un punct pentru prezenta scarii.

3 Cite 2 puncte pentru fiecare cauza sau consecinta 6p.


stabilita corect; cite un punct pentru fiecare argument
4 Pentru un raspuns logic bine formulat 4p

5 Cite un punct pentru fiecare pereche logica determinata 4p.


corect

6 Pentru afirmație corectă -câte 2 p. 8p.


pentru argumentarea afirmației -2p

TOTAL 34 p.

SCHEMA DE NOTARE A PROBEI DE EVALUARE

34-33 33-30 30-26 26-22 22-19 19-15 15-1


10 9 8 7 6 5 4-1

S-ar putea să vă placă și