Sunteți pe pagina 1din 7

Şedinţă cu părinţii

Subiectul discutat: Rolurile cheie ale părinţilor


Obiective:
 dezvoltarea abilităţilor practice de comunicare între părinţi;
 încurajarea participării părinţilor în procesul educaţional pentru a favoriza o
comunicare tolerantă.
Agenda şedinţei
1. Activitatea de spargere a gheţii „Seamănă cu mine ”
2. „Ce este şcoala?” scriere liberă
3. Tălmăcirea maximei „Şcoala este tot ce vezi şi auzi...” N. Iorga
4. Părinţii – rolurile cheie
5. Diverse. Întrebări-răspunsuri
6. Evaluarea
Materialele necesare:
 folia „Seamănă cu mine” pentru fiecare părinte
 foi A 4
 răspunsul copiilor la întrebarea „Ce este şcoală?”
 1-2 postere
 folia „Părinţii – rolurile cheie” în 4-5 exemplare
 fişe de evaluare
 ustensile pentru scriere

Desfăşurarea şedinţei:
Nr. Descrierea activităţilor Timpul Materialele
alocat necesare

1
Activitatea de spargere a gheţii „Seamănă cu mine”

Se distribuie fiecărui părinte cîte o copie a fişei 5-7 min.


„ Seamănă cu mine” (imagini ce reprezintă persoane care pentru Fişa „Seamănă
îndeplinesc anumite activităţi: citeşte o carte , dansează, serveşte comunicare cu mine”,
masa,se joacă cu copilul…)
pentru fiecare
Sarcina: Examinaţi imaginile din fişă şi bifaţi-le pe acelea care
părinte
credeţi că vi se potrivesc.
Apoi părinţii se plimbă prin auditoriu şi împărtăşesc această
informaţie cu ceilalţi, explicându-le de ce au ales anume aceste
imagini şi ascultă reciproc, explicaţia colegului.
După 5- 7 minute se întrerupe activitatea. Participanţii sunt rugaţi
să comunice pentru tot grupul ce au aflat despre una sau altă 5 – 10 min.
persoană. pentru
În cadrul discuţiilor se vor accentua următoarele: prezentare
- Care a fost cel mai interesant moment din cadrul acestei şi discuţii în
activităţi? grup mare
- Cum v-aţi simţit în momentul când comunicaţi? când
ascultaţi?
- Ce aţi descoperit nou la colegii din acest grup?
- Care sunt momentele cele mai importante ce ar releva din
această activitate?

2 Scrierea liberă 3- 5 min. Foi A 4, pixuri

Fiecare participant răspunde în mod individual la pentru pentru fiecare

întrebarea „ Ce este şcoala?”. Prezintă doritorii. Apoi fiecare scriere părinte

părinte va primi foaia cu răspunsul copilului la această întrebare.


Se vor compara răspunsurile: prin ce se aseamănă ? prin ce 10 – 15 Foile cu

diferă? de ce copiii şi-au format o astfel de viziune despre min. pentru răspunsul

şcoală? prezentări, copiilor la


comparare întrebarea „ Ce
şi discuţii este şcoala?”
Tălmăcirea maximei 10 min.
3 Posterul pe

La tablă se acroşează care este scris

un poster pe care este scrisă maxima „ Şcoala este tot ce vezi şi maxima

auzi...” N. Iorga. Părinţii sunt rugaţi să comenteze această


maximă prin prisma propriilor experienţe: ca elev , ca părinte, ca
o persoană arbitrară. Toate ideile se scriu pe poster. Atenţie!
cuvântul şcoală poate fi atribuit nu numai unei instituţii ci şi unui
proces ( a face şcoală - a învăţa ).
3-5 min.

4 pentru
Părinţii – rolurile cheie
lectură
Se formează grupuri mici. În calitate de criteriu de Fişa „Părinţii –
5 – 7min.
alegere se pot utiliza imaginile din cadrul activităţii de spargere a rolurile cheie
pentru
gheţii ( selectarea aceloraşi imagini ). Fiecare părinte în mod ”, pentru
discuţii în
individual va citi cele relatate în fişa „Părinţii – rolurile cheie” fiecare părinte
grup
(anexa 2), apoi fiecare grup va fi responsabil de câte două cîte un
5 10 min.
fragmente. Vor discuta , vor aduce exemple şi vor argumenta exemplar
pentru
poziţia lor PRO / CONTRA în ceea ce priveşte actualitatea şi
prezentare
importanţa acestui rol.

4 Discutarea problemelor de uz intern 10 min.


Evaluarea Fişa de

Părinţiilor li se va propune spre completare (în clasă , la finele 3-5 min. evaluare
5
şedinţei) o fişă de evaluare. Completarea poate fi anonimă sau nu. pentru fiecare
părinte
Acest lucru este lăsat la discreţia părinţilor.

Material suplimentar

Fişa de evaluare a şedinţei

data: _______

În cadrul şedinţei de astăzi am înţeles că:______________________________


Aşi putea să le explic persoanelor ce au copii de vîrsta şcolară că
_______________________________________________________________

Aşi dori să mai discutăm despre __________________________________________

Părinţii – rolurile cheie

1. Părintele ca learner
Părintele trebuie să se informeze asupra modului de conducere şi de
organizare a procesului instructiv-educativ din şcoală.
2. Părintele ca ajutor
Cel mai vechi şi mai recunoscut rol al părintelui în relaţia cu şcoala este acela
de sprijinitor voluntar al profesorului în activitatea didactică. De pildă, părinţii pot
ajuta profesorii în desfăşurarea activităţilor extraşcolare.
3. Părintele ca suporter al imaginii pozitive despre şcoală
Promovarea prin căi diverse, informale, în familii şi comunitate a unei
atitudini pozitive faţă de şcoală. Sugestii: şcoala poate oferi bucuria cunoaşterii;
profesorii trebuie să fie respectaţi; studiul individual este o responsabilitate firească
a elevului; şcoala înseamnă şi locul prieteniilor.
4. Părinţii ca sursă complementară de informaţie pentru şcoală
Părinţii furnizează informaţii despre comportamentul în familie a elevilor.
Aceste informaţii determină profesorii să fie mai sensibili la diferenţele individuale
şi să individualizeze mai mult experienţele de învăţare.
5. Părintele ca resursă educaţională
Împărtăşind copiilor propriile lor experienţe cognitive, pasiuni, evenimente
profesionale sau chiar experienţa lor de viaţă, părinţii pot deveni o sursă
semnificativă de îmbogăţire a ocaziilor de învăţare. Totodată, părinţii sunt adesea,
mentorii proiectelor de studiu individual al copiilor.
6. Părintele ca profesor
Părinţii sunt primii profesori ai copiilor şi au, adesea, cel mai puternic impact
educaţional asupra lor. Ei oferă cadre de referinţă pentru raportarea valorică a
copiilor, pînă la maturizarea acestora şi poate chiar mai tîrziu. Din această
perspectivă, părinţii ar trebui să se considere educatori responsabili.

7. Părintele ca iniţiator al schimbării în şcoală


Este un rol şi în acelaşi timp un drept al părintelui să analizeze critic
activitatea din şcoală şi să pretindă acesteia să se adapteze nevoilor copiilor
talentaţi. Pentru aceasta , părintele trebuie să se înveţe cui trebuie să se adreseze
( unei persoane cu putere de decizie sau de intervenţie), cînd trebuie să
intervină ( cînd nu este prea tîrziu sau cînd problema devine acută), cum să
intervină.

Anexa 5
Sfaturi pentru taţi
Copiii care cresc în apropierea bărbaţilor tind să fie mai bine adaptaţi şi mai
pregătiţi pentru a înfrunta problemele vieţii. În acest sens dumneavoastră jucaţi un
rol important! Dragostea şi interesul dumneavoastră pentru copil au o influenţă
mare.
Arătaţi-i copilului că îl iubiţi.
 Cuprindeţi şi sărutaţi copilul cît mai des; copilul are nevoie de confort
fizic şi de apropiere de tatăl.
 Spuneţi-i cît de mult înseamnă el pentru dvs: „Tu îmi eşti foarte
scump”.
 Lăudaţi-l pentru eforturile depuse, mai ales atunci cînd nu îşiatinge
scopul; învăţaţi-l cît este de important să facă tot ce depinde de el.
Învăţaţi-l cum să se comporte.
 Formulaţi reguli şi asiguraţi-vă că copilul înţelege; nu spuneţi „poate”
cînd aveţi în vedere „nu”.
 Explicaţi regulile; copiii trebuie să înţeleagă de ce el trebuie să respecte
regulile.
 Fiţi consecvent în impunerea regulilor; copiii sînt derutaţi atunci cînd
observă că vă schimbaţi punctul de vedere fără motiv.
 Folosiţi regulile pentru a-l ajuta pe copil să se autodisciplineze; stabiliţi
limite şi încurajaţi copilul să aibă o părere bună despre sine.

Comunicaţi cu dragoste
 Priviţi în ochii copilului cînd vorbiţi cu el.
 Cuceriţi încrederea copilului , ascultîndu-l atunci cînd vine la
dumneavoastră cu o problemă. Copilul va aprecia îndrumările, dar nu va
asculta predicile.
 Fiţi oneşti cu copilul dvs; admiteţi greşelile dvs şi învăţaţi-l pe copil cît
este de important să îţi asumi responsabilitatea şi să recunoşti greşelile.
Deveniţi educatorul copilului dvs
 Spuneţi-le copiilor că ei pot veni la dvs cu orice întrebări; în caz contrar
ei vor obţine răspunsuri inadecvate din alte surse. Nu uiotaţi că serviţi drept
model pentru copil.El vă studiază pentru a învăţa cum se poartă un om matur
şi responsabil.
 Încurajaţi copilul să gîndească independent. Îndrumaţi-l şi ajutaţi-l să ia
decizii.
 Faceţi treburile casnice împreună cu copilul, faceţi-l să se simtă mîndru
pentru că vă ajută şi învăţaţi-l că şi bărbaţii se ocupă de treburile casnice

S-ar putea să vă placă și