Sunteți pe pagina 1din 4

Planul de Lungă Durată

Lecţia Data Unitatea de Unități de competență Tema lecției Sugestii


Număru învățare
l
Sep 3-7 Identitatea 1.1. Stabilirea relației dintre Imaginea de sine și
personală și schimbările specifice vârstei și stima de sine.
1
relaționarea oportunitățile formării unei
armonioasă imagini de sine autentice;
Sep 10-14 Emoțiile,
sentimentele și
2
voința de a face față
acestora.
Sep 17-21 1.2. Analiza factorilor con- Factorii constructivi
structivi și distructivi în și distructivi ai unei
3 relațiile cu semenii și adulții în relații.
vederea prevenirii
intimidărilor;
Sep 24-28 Comportamentul
tolerant și non-
4
discriminatoriu în
relații.
Oct 1-Oct 1.3. Modelarea unui compor- Arta comunicării
5 tament tolerant și non- reale și virtuale.
5
discriminatoriu în relațiile reale
și virtuale.
Oct 8-12 Prezentarea
produsului
6 Proiect de grup:
Relaționez cu
ceilalți
Oct 15-19 Asigurarea Sursele de
7 calității vieții 2.1. Descrierea caracteristi- informare: avantaje
cilor demnității și com- și dezavantaje.
portamentului demn,
Oct 22-26
demonstrate în raport cu sine și
8 cu cei din jur; Demnitatea

Oct 27-
Nov 4 Vacanța

Nov 5-9 Asigurarea 2.2. Analiza condițiilor și Traiul decent


9 calității vieții modalităților de realizare a
traiului decent;
2.3. Argumentarea rolului
10 Nov 12- implicării personale și a Impactul deciziilor
16 deciziei corecte în soluționarea asupra viitorului.
problemelor.
Nov 19- Problemele
11 23 comunității –
probleme personale.

Nov 26- Prezentarea


30 produsului
Dialog cu caracter
prospectiv, în care
doi elevi să
12
simuleze întâlnirea
lor de peste 10 ani
și să relateze despre
corectitudinea
deciziilor luate.
Dec 3-7 Privire generală
13

Dec 10- Evaluare sumativă


14 14

Dec 17- Modul de viață 3.1. Descrierea schimbărilor Schimbările


21 sănătos fiziologice în perioada organismului în
15
adolescenței, din per- spectiva perioada
de gen; adolescenței.
Dec 22-
Jan 8 Vacanța

Jan 9 -11 Modul de viață 3.2. Analiza posibilităților de Vestimentația.


16 sănătos prevenire a riscului pen- tru
sănătate, prin utiliza- rea
corectă a produselor și
Jan 14-18 serviciilor cosmetice, Produse și servicii
17 vestimentației adecvate, cosmetice.
renunțării la droguri;
3.3. Aprecierea riscului aso-
Jan 21-25 ciat comportamentului sexual Sexualitate și
18 în preadolescență, din mituri.
perspectiva posibile- lor
Jan 28 - consecințe de ordin social și Spune NU
Feb 1 fiziologic. drogurilor și altor
19
substanțe pe-
riculoase.
Feb 4-8 Prezentarea
produsului
Plan de idei: Moda
vestimentară și
20
produsele
cosmetice în raport
cu sănătatea
adolescentului
Feb 11-15 Proiectarea 4.1. Autoevaluarea
21
carierei potențialului individual din Trasee profesionale
profesionale și perspectiva proiec- tării și școlare.
dezvoltarea carierei școlare și profesionale;
spiritului
Feb 18-22 antreprenorial
Temperamentul și
22
profesia.

Feb 25 - Interesele și
23 Mar 1 preferințele
profesionale.
Mar 7-10
Vacanța

Mar 11- Proiectarea 4.2. Formularea inițiativelor Istorii de succes în


24 15 carierei personale și/sau a activităților carieră.
profesionale și de an- treprenoriat, în baza
dezvoltarea oportunitățile oferite de
Mar 18- spiritului comunitatea școlară și locală; Ideea mea de
25 22 antreprenorial 4.3. Argumentarea deciziei afaceri.
privind profesia potrivită în
baza cercetării lumii profesiilor
Mar 25- și a sistemului de atitudini și Obiective și acțiuni
29 valori. pentru proiectul de
carieră.
Produs
Proiect de carieră.
26
Obiective, acțiuni,
termeni și rezulta-
te ale realizării
scopului final.

Apr 01-05 Situațiile de risc


27 de origine
1.1. Descrierea recoman- naturală

Apr 08-12 dărilor instituțiilor pu- Recomandările


blice privind acțiunile instituțiilor publice
28 populației în situații privind acțiunile
excepționale; populației în situații
Securitatea
personală
1.2.Acordarea primului excepționale
Apr 15-19 aju- tor în caz de
traume, prin simularea Siguranța în locurile
29
diverselor situații publice și în mulțime
posibile;
Apr 22-25
Primul ajutor în caz
30
de traume și înec.

Apr 27-
May 06 Vacanța

May 06- Securitatea 1.3. Adaptarea comporta- Drepturile


31 10 personală mentului în rețelele on- line, utilizatorilor la o
din perspectiva pre- venirii experiență on-line
situațiilor de risc. sigură
May 13- Siguranța în
17 utilizarea
dispozitivelor elec-
trice.
Produs
32
Galeria:
Securitatea
personală în locuri
publice, în natu- ră,
pe rețelele on-line.
May 20-
33 24 Evaluare sumativă

May 27-
34 31 Privire generală

S-ar putea să vă placă și