Sunteți pe pagina 1din 3

Nume, prenume elev _________________________________ Clasa V _______

Citește cu atenție sursele istorice propuse. În baza conținuturilor expuse, a competențelor formate pe
parcursul studiilor, rezolvă itemii:

I. „Constantin cel Mare a ales cetatea Bizantion drept noua capitală a Imperiului Roman. Oraşul va purta
numele de Constantinopol. El se afla la intersecţia drumurilor comerciale ce legau Europa de Asia. Aici s-au
mutat toate instituţiile Romei antice. De aceea, contemporanii au numit Constantinopolul, după căderea
Imperiului Roman de Apus, <Noua Romă>”. (D. Tudor, Figuri de împăraţi romani)

Pornind de la acest text, rezolvaţi următoarele cerinţe: L012345


1. Transcrieţi din textul dat denumirea cetăţii care a devenit noua capitală în anul 330. L01
________________________________________________________________________________
2. Menţionaţi măsurile luate de Constantin cel Mare pentru consolidarea Imperiului Roman de Răsărit. L012
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Numește două realizări ale lui Constantin cel Mare . L012
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

II. Stabiliţi corelaţia dintre termenii din coloanele de mai jos: L01234
1. Diocleţian a. primul împărat creştin
2. Constantin cel Mare b. a introdus tetrahia
3. Teodosius I c. ultimul împărat roman
4. Romulus Augustus d. supranumit de biserică „cel Mare”

III. Completează diagrama cauză-efect. L0123456

IV. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect: L012345


1. Creştinismul a devenit religie oficială, religie de stat, în anul 391 în timpul împăratului:
………………………………………………………………………………………………………….
2. Împăratul Aurelian, în 271-275, a retras din Dacia Romană ……………………………..……………..
3. Edictul de la Milan a fost dat de către împăratul Constantin cel Mare în anul ………….……………...
4. Prăbuşirea Imperiului Roman de Apus a avut loc în secolul al V-lea, în anul ………….………………
5. În secolul al V-lea, decăderea Imperiului Roman de Apus a însemnat pentru istoria universală
………………………………………………………………………………………………………………
V. Lucru cu harta istorică: L012345678910
1. Studiind harta, numește părțile în care s-a împărțit
Imperiul Roman și capitalele lor: L012
a._____________________________________________
b. ____________________________________________
2. Cu trimitere la hartă, numește 4 triburi barbare care au
invadat Imperiul Roman de Apus: L01234

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
3.Descrie acțiunile migratorilor ajunși în Imperiu și numește o consecință a acestor acțiuni. L01234
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______

VI. Realizați un eseu de 15-20 de rânduri cu titlul „Creștinismul – de la apariție la libertate”. În realizarea
eseului puteți avea în vedere: L0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Când și unde a apărut creștinismul;
- Cine a fost întemeietorul creștinismului;
- Care era situația creștinilor la începuturi;
- Care sunt principiile de bază ale creștinismului;
- Când s-a acordat libertate religioasă creștinilor;
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Punctajul 45-43 42-40 39-35 34-28 27-21 20-15 14-10 9-6 5-3 2-1
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S-ar putea să vă placă și