Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare sumativă la Istoria românilor şi universală, clasa a V-a, semestrul I

Nume, prenume__________________________________________Data_______________________

Nr.ord. Conţinutul itemilor Punctaj


acordat
1 Stabileşte corespondenţe între definiţie şi termenul istoric care îi corespunde:
Istorie
Istorie fenomen complex de amestec al modului de trai, obiceiurilor,
limbii şi civilizaţiei dacilor cu cele ale romanilor
L0123
civilizaţiei dacilor cu cele ale romanilor
Stat ştiinţa care studiază trecutul omenirii, de la apariţia ei şi pînă în
prezent

Romanizare formă de organizare a unei societăţi care începe să trăiască şi să


acţioneze în baza unor legi stabilite.
2 Din şirul dat monede, acte, desene, unelte,clădiri, inscripţii identificaţi:
a) Sursele nescrise___________________________________________________ L0123456
b) Sursele scrise_____________________________________________________
3 Completează spaţiile libere cu anul sau evenimentul care corespund:
101-102; 105-106 _______________________________________________________
______________ Întemeierea Ţării Moldovei L0123
82-44 Î. Hr. ________________________________________________________

4 Plasează pe linia timpului anii şi evenimentele din ex.3.


Naşterea
lui Hristos
L0123 456

5 Scrie personalităţilor studiate şi caracterizează prin fapte una din aceste personalităţi:

L0123456

L0123456

6 Scrie un text din 4 enunţuri cu tema „Este oare important să studiem istoria?”

L01234

7 Continuă enunţurile:
a) Orice familie, orice localitate îşi are un trecut, pe care e necesar să-l____________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L0123456
b) În Ajun de Anul Nou, copiii, avînd bice, clopoţei merg pe la __________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Cele mai importante surse istorice se păstrează în _____________ cu scopul de a
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________