Sunteți pe pagina 1din 9

Autor: Jardan Tatiana, grupa 302

Clasa: a IV–a
Disciplina: istoria
Tipul lecţiei: mixtă
Subiectul: Cetățile, bastioane de apărare.
Subcompetențe: 1. Prezentarea rezultatelor unor modificări în modul de viață al oamenilor din localitatea natală.
2. Însușirea și recunoașterea termenilor istorici de bază din istoria românilor
Obiective operaționale:
O1- să completeze oral acrostih-ul cuvântului „cetate” cu 1-2 cuvinte apropiate;
O2- să explice noțiunile „davă, cetate, bastion” în baza informației din manual;
O3- să alcătuiască independent 3 propoziții cu noțiunule noi învățate;
O4- să numească 3-4 cetăți ale Moldovei în baza imaginilor completând clastering-ul;
O5- să descrie în 2-3 propoziții vizionând filmulețul, importanța construirii cetăților.
Strategii didactice:
a) Metode, procedee şi tehnici: lectura model, conversația, exercițiul, lectura, explicația didactică;
b) Forme de activitate:frontal și individual;
c) Mijloace didactice:Portretul poetului Vasile Alecsandri, imagini cu păsări.

Bibliografie:

1. Curriculumul şcolar pentru clasele I – IV, Chişinău: S.n, 2010.


2. Cerbușca P., Manual clasa IV-a, Chișinău, Știința, 2016.
Etapele T O Activitatea învățătorului Activitatea elevului Strategii didactice
lecției . b.
Forme Metode Mijloa
ce
1.  Stabilirea disciplinei necesare
Organizare 1 începerii lecției. Elevii își pregătesc materialele Fronta Conversa
a clasei m  Salutul necesare pentru lecție. l ția
(moment
organizato
ric)
2. Se verifică tema de acasă, completând un Elevii răspund la întrebări și
Verificarea rebus. Tot odată elevii vor obține pe completează rebusul. Fronta Conversa Rebusu
temei de 5 vertical titlul temei noi. l ția l
casă. m (Anexa 1) Rebusul
Reactualiz
area
cunoștințel
or.
3. Elevi, după cum ați observant azi vom Elevii ascultă cu ce se vor ocupa
Predarea- discuta despre cetăți. pe parcursul lecției. Fronta Conversa
învățarea  Se anunță obiectivele lecției. l ția
temei noi.  Înainte de a trece la analiza temei Elevii împreună cu învățătoarea
3 din manual, va rog să completați completează acrostihul.
m
O1 acrostihul cuvântului „Cetate” . C – Creație, construcție Acrostih
(Anexa 2) E - Eleganță ul
T- Tărie, timp Fronta Acrosti
A – Apărare, arhitectură l hul
T - Țară
E – Edificiu
Fronta Lectura
 Se lecturează tema împreună cu Elevi citesc tema. l
elevii. Analiza
 Se explică cuvintele noi: Davă,
1 cetate, bastion.
0 Davă- cuvânt dac însemnând „așezare”,
m „localitate”. Elevii alcătuiesc propoziții cu
Cetate-loc împrejmuit cu ziduri și cuvintele noi studiate. Explicați
O2
întărituri în scop de apărare; fortăreață; a
reședință a domnitorilor.
Bastion- fortificație protejată în exterior
de un șanț. (se prezintă o imagine) Demonst
(Anexa 3) rația Imagin
Indivi i
O3 Alcătuim propoziții cu cuvintele noi dual
2 învățate. Exercițiu
m - Ca să se apere de dușmani
Elevii vizionează un filmuleț. - Ca oamenii să se afle în
- Cum credeți, de ce domnitorii siguranță
O5 ridicau aceste cetăți ? - Ca să protejeze hotarele Conversa
țării de diferite invazii ția

 Le voi prezenta elevilor un colaj de


imagini cu cele mai importante cetăți din Fronta Analiza Imagin
Moldova cu o mică descriere. l Descrier i
(Anexa 4) ea
Între timp elevii completează clastering-ul
O4 de la tablă: Exercițiu
6
m Soroca Tighina Elevii vor complecta clustering- Fronta Analiza
ul cu denumiri de cetăți pe care l
Chilia le cunosc. Acrostih-
ul
Cetatea Albă Cetățile
Moldovei Hotin Acrosti
Hotin h-ul
Conversa
Suceava ția

Neamț Orhei

Selectați cetățile ce se află pe teritoriul Pe teritoriul R. M. se află


Republicii Moldova. umătoarele cetăți: Soroca, Orhei
și Tighina.
Fronta Conversa
- Pe ce teritoriu se află în ziua de azi Cetatea Albă- Ucraina l ția
celelalte cetăți? Cetatea Neamț- România
Cetatea Hotin- Cernăuți, Ucraina
Cetatea Suceava- România
4. a) la nivel de reproducere: Elevii citesc individual sarcina.
consolidar 3 Citește un elev cu voce tare. Indivi
ea materiei m Ex. 5 pag. 55 În ziua de astăzi nu se mai dual Exercițiu
și formarea construiesc cetăți deoarece: nu
capacitățil mai există lupta pentru ocuparea
or. teritoriilor; nu se mai duc Analiza
războaie; problemele ce apar se
rezolvă pe cale pașnică; nu ar
ține cetatea la armele
b) la nivel de transfer: performante din zilele de azi.

- Ce fel de izvoare sunt cetățile? - Cetățile sunt izvoare nescrise.


- Care sunt izvoarele scrise? - documentele,scrierile, legile,
7 scrisorile, legendele…etc.
m Elevii sunt așezați în 5 grupuri. Fiecare
grup primește câte un plic în care este un I grup- Ștefan cel Mare
puzzle. II grup- Vasile Lupu Grup
Restabiliți pazzlul și descrieți în 3-4 III grup- cetatea Soroca Puzzle
propoziții imagine ape care ați obținut-o. IV grup- Alexandru cel Bun Puzzle
V grup- Cetatea Tighina Analiza

5. La tablă este afișat un poster pe care este


Evaluarea 6 desenată cetatea Soroca. Alături sunt Câte un elev va răspunde la
curentă, m lipite niște cărămizi pe care sunt scrise întrebarea de pe carămida și Fronta Explicați
fără niște întrebări din tema învățată. astfel vom ridica gardul din l a Posteru
aprecieri prejurul cetății. l
cu note -Cum se numește tema studiată azi?
- Ce se numea Davă? Conversa
- Alcătuiește o propoziție cu cuvântul ția Cărămi
„Bastion” Fronta zile cu
- Care era importanța cetăților? l Exercițiu întrebă
- Enumeră cel puțin 4 cetăți cunoscute. ri
- Care este importanța cetăților astăzi?

6. Bilanțul 1 Anunț sfârșitul lecției. Exprim judecăți de Recepționează mesajul. Fronta Conversa
lecției. m valoare asupra activității elevilor. l ția
Concluzii

7. 1 Tema de casă: ex. 1,2 pag 55 Elevii notează tema în caiet


Anunțarea m
temei de
casă.
Anexa 2

C – Creație, construcție
E - Eleganță
T- Tărie, timp
A – Apărare, arhitectură
T - Țară
E – Edificiu
Anexa 3