Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învățare 2 Spațiul românesc în preistorie

Obiective Tema Data E/l Activitatea de învățare Metode și Resurse Observații


operaționale Nr/h procedeie didactice
 Să localizeze pe Ev Localizează la hartă : Apariția și răspîndirea Localizarea la Harta
hartă regiunile omului pe pămînt. (perioada și regiunea) hartă
de unde a apărut 1 Trasează pe harta contur (în perechi) regiunile Harta contur Harta
și unde s-a unde s-au răspîndit oamenii. contur
răspîndit omul
pe pămînt. Primele RS Completarea tabelului : Epocile preistorice în
(regiunea și urme ale spațiul românesc.
perioada) omului Epoca Caracteristici Tabel
 Să localizeze orimitiv în Paleolitic
epocile spațiul Mezolitic Caietul de
preistorice din românesc. Neolitic clasă
spațiul românesc Epoca Istoria în
 Să introducă în bronzului scheme
enunțuri Epoca
noțiunile noi fierului
Cum evoluiază omul ?
Prin ce se deosebesc epocile date ? Brainstormin
Care sunt perioadele de dezvoltare? g
Se deosebesc aceste perioade de cele ale istoriei
universale ?

R Elaborați enunțuri ce conțin adevăr istoric cu


noțiunile noi :
 Paleolitic Enunțuri cu Caiet de
 Mezolitic adevăr istoric clasă
 Neolitic
 Arheologie
 Comunități
 Culturi
 Civilizație
 Familie

Ex O călătorie imaginară în preistorie.


Comunicare
Ev Explicați la hartă : Apariția și răspîndirea omului istorică Caiet de
pe pămînt. Lucrul cu clasă
 Să analizeze harta Harta
uneltele, armele, RS Lucrul în grup (elevii sunt înmpărțiți pe grupuri,
ocupațiile pe Unelte, fiecare grup va analiza o perioada a preistoriei
perioade istorice arme, conform algoritmului propus ) Crecretarea în Informație
 Să determine ocupații  Timpul (limitele cronologice) grup (7min)
importanța 1  Uneltele (din ce erau confecționate) Proiect Poster
invențiilor în  Arme
preistorie  Ocupații
 Să compare  Hrana
uneltele, armele,  Locuințe
ocupațiile  Concluzie
preistorice cu Totodată elevii vor completa un tabel
cele
Perioada

Uneltele

Armele

Locuințele

Conclizie
Ocupații

ÎmbrăcăminteaHrana
cronologiceeLimitele

contemporane.
Paleolitic

Tabel
Mezolitic

Caiet de
clasă
Neolitic BronzuluiEpoca
fieruluiEpoca
R Analizați tabelul. Expuneți-vă părerea
Principalele invenții ale preistoriei:
Invenția Importamnța ei
Focul Fișă /tabel Fișă
Construcția
locuințelor
Îmbrăcămintea
Pluta, barca
Arcul cu săgeți
Agricultura
Domesticirea
animalelor
Prelucrarea lutului
(ceramica)
Textilele

Ex Comparați uneltele , armele , ocupațiile din


preistorie cu cele din epoca contemporană. Diagrama Caiet de
Ev Prezentați imagini ca argumente la cele spuse. Wenn clasă
Tema ... dic caietul de teste Caiet de
 Să caracterizeze De la Lucrul în variante : Test teste
comunitățile de epoca RS I variantă – Comunități de agricultori și Manualul
crescători de
pietrelor la 1 crescători de animale Cercetarea Caietul de
animale și
agricultori epoca II variantă – Locuințele, satele clasă
 Să identifice metalelor III variantă – ceramica, viața spirituală. Păiangen
trăsăturile specifice
ale Culturii
Cucuteni
 Să introducă Crescători Locuințele
noțiuni istorice în de , satele
enunțuri ce conțin animale
adevăr istoric
Ceramica,
viața
spirituală

R Elaborați enunțuri ce conțin adevăr istoric cu


următoarele noțiuni :
Cultură, civilizație, locuințe, meșteșugari, Enunțuri cu Caiet de
agricultura, proto-orașe. adevăr istoric clasă

Ex Închegați o comunicare la temă, folosind acele


noțiuni istorice.
Să identifice Epoca Ev Testul din caietul pentru învățarea istoriei.
trăsăturile distincte bronzului. RS Completați schema în variante : Test Caiet
ale tracilor I. II.
Formarea
Să explice
noțiunile noi, neamului
folosindu-le în tracilor. 1 Civilizația Epoca
enunțuri cu adevăr Tracilor bronzului
istoric Păiangen Caietul de
Să localizeze pe clasă
hartă aria de Elaborați enunțuri ce conțin adevăr istoric
răspîndire a tracilor folosind noțiunile : regres, indo-europenizare, Enunțuri Caiet /clasă
metalurgie, zăcăminte.
Explicați noțiunile. Explicarea
Localizați pe hartă culturile epocii bronzului de noțiunilor DEX
pe teritoriul spațiului românesc : Otomani, Localizarea la Harta
Costișa, Monteoru, Gîrla Mare, Coslogeni. hartă Atlasul de
istorie
R Cercetarea documentului p.134 Herodot, Istorii.
Explicarea noțiunilor : Traci, matriarhat, Cerc.doc Manual
patriarhat, antroponim, toponim, reîncarnare. Explicarea DEX
Localizați pe hartă: aria de răspîndire a tracilor; noțiunilor
tracii de sud și de nord, triburi ale tracilor de sud
și ale tracilor de nord (folosind atlasul) Localizarea la Harta
hartă
Ex Comunicare : Spațiul românesc în perioada
epocii bronzului. Comunicare Caiet de
Tema: Epoca bronzului. Formarea neamului clasă
o Să localizeze pe Primele 1 tracilor.
hartă așezări din așezări în Ev Elaborați în 7 min un careu care să aibă pe
spațiul pruto- spațiul diagonală cuvăntul :
nistrean pruto- T
o Să plaseze pe nistrean R
harta contur A
aceste așezări C
o Să analizeze I
harta conform RS Analiza hărții Spațiul dintre Prut și Nistru în
algoritmului preistorie. Așezări umane din spațiul pruto- Analiza hărții Harta Pațiul
propus nistrean. conform românesc în
o Să elaboreze un Algoritmul de analiză : algoritmului preistorie
careu privitor la  Hotarele naturale
spațiul pruto-  Teritoriul actual
nistrean  Primele așezări omenești
 Perioada de apariție a așezărilor
 Unde au apărut aceste așezări și de ce după
părerea voastră anume acolo au apărut ?
 Numiți cîte 2-3 așezări din Nordul spațiului,
Centrul și Sudul spațiului pruto-nistrean.
R Plasați pe harta contur primită următoarele :
» Hotarele naturale (rîurile) a spațiului Localizarea Harta contur a
» 2-3 așezări din nord, centru, sud pe harta spațiului
pruto-nistrean
» Completați legenda contur
Ex Elaborați o comunicare din 7-8 enunțuri la
tema Așezări timpurii în spațiul pruto- Comunicare Caiet de clasă
nistrean
o Să localizeze pe Ev Prezentarea la hartă a temei.
hartă așezări din Prezentare la Hartă
Prezentarea comunicării Informație
spațiul pruto- Localizarea la hartă a regiunii natale hartă
Caiet de clasă
nistrean Urme RS Tabel : Regiunea natală în perioada studiată
o Să plaseze pe arheologic 1 Perioada Localitatea Ocupații Concluzii
harta contur e în Tabel
aceste așezări regiunea
natală Harta + harta
o Să analizeze
contur
harta conform  Prezentarea la hartă a regiunii natale
algoritmului  Stabilirea localităților Prezentarea la
propus  Plasarea pe harta contur a localităților hartă
o Să elaboreze un R Careu Caietul de
clasă
careu privitor la P
spațiul pruto- R careu
nistrean E
I
S
T
O
R
I
E
Ex Repetarea materialului

Evaluare