Sunteți pe pagina 1din 5

Profilul: Real DIRECTOR

Specializarea:
Disciplina: Biologie
Anul scolar:2020-2021
Clasa : a IX-a
Profesor:
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 3410/16.03.2009
Programa aprobată prin OMENCS nr.

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ

Nr. crt. Unitatea de învăţare Nr. ore Semestrul


1. Celula –unitatea structurala si functionala a vietii 17 I.
17 săptămâni
2. Erediatea si variabilitatea lumii vii 13 34 ore
Evaluare 4
3. Genetica umana 6
4. Ingineria genetica 3 II.
5. Diversitatea lumii vii 21 17 săptămâni
6. Protecţia florei şi faunei din România 1 34 ore
7. Evaluare 3
Liceul Tehnologic Vasile Voiculescu Oradea
Profilul: Real DIRECTOR : prof. Cozma – Cărăbaş Adina
Specializarea: Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Biologie ŞEF DE CATEDRĂ : prof. Beleneş Gabriela
Anul scolar:2020-2021
Clasa : a IX-a A, B
Profesor: Popa Zoriţa
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 3410/16.03.2009
Programa aprobată prin OMENCS nr.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Semestrul I .

Nr. Unitatea de învăţare Competente Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs


crt specifice vizate ore
1. Celula – unitatea structurală şi 1.1 Evaluare initiala 1 S1
funcţională a vieţii 1.2 Biologia – ştiinţa vieţii;
1.3 Celula. Noţiuni introductive 1 S1
2.1 Compozitia chimica a materiei vii 2 S2
2.2 Celula procariotă (structură) 1 S3
3.1 Celula eucariotă – carcterizare generală; 1 S3
3.2 Peretele celular 1 S4
4.1 Membrana celulară 1 S4
4.2 Citoplasma 1 S5
Organite celulare comune .Ribozomi, reticul 1 S5
endoplasmatic 1 S6
Dictiozomi, lizozomi, mitocondrii 1 S6
Organite celulare specifice . Centrosomul ,plastide 1 S7
Incluziuni , vacuole 1 S7
Neurofibrile , corpusculi Nissl , miofibrile 1 S8
Nucleul 1 S8
Structura cromosomului eucariot 1 S9
Ciclul celular . Mitoza 1 S9
Meioza 1 S10
Exercitii si probleme de diviziune celulara 1 S10
Recapitulare-evaluare- Celula 1 S11
2. Ereditatea şi vaiabilitatea lumii vii 1.1 Ereditatea – proprietate definitorie a lumii vii;
1.3 Variabilitatea – trăsătură universală a vieţuitoarelor;
2.2 Legea purităţii gameţilor 1 S11
3.1 Legea segregării independente a perechilor de
3.2 caractere 1 S12
4.1 Abateri de la segregarea mendeliana 1 S12
4.2 Exercitii si probleme de genetica 1 S13
5.1 Teoria cromosomiala a ereditatii 1 S13
Tezele teoriei cromozomiale: Aşezarea liniară a
genelor în cromozomi şi transmiterea împreună
(linkage) 1 S14
Schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi
(crossing-over) 1 S14
Recombinarea genetică intercromozomială – dansul 1 S15
cromozomilor 1 S15
Ereditatea extranucleara 1 S16
Determinismul cromozomal al sexelor
Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, factori 1 S16
mutageni, clasificare, importanţă) 1 S17
Recapitulare-evaluare 1 S17
Recapitulare-evaluare semestriala

Liceul Tehnologic Vasile Voiculescu Oradea


Profilul: Real DIRECTOR : prof. Cozma – Cărăbaş Adina
Specializarea: Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Biologie ŞEF DE CATEDRĂ : prof. Beleneş Gabriela
Anul scolar:2020-2021
Clasa : a IX-a A, B
Profesor: Popa Zoriţa
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 3410/16.03.2009
Programa aprobată prin OMENCS nr.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Semestrul II.


Nr. Unitatea de învăţare Competente Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs
crt specifice vizate ore
1. Genetica umana 1.1 2.2 3.1 3.2 4.1 Cariotipul uman normal 1 S1
4.2 5.1 5.3 Maladii cromosomale umane. Anomalii autosomale 1 S1
Anomalii heterosomale 1 S2
Maladii metabolice autosomale 1 S2
Maladii metabolice heterosomale 1 S3
Sfatul genetic 1 S3
Recapitulare –maladii genetice 1 S4

2. Ingineria genetica Sinteza artificială şi transferul interspecific de gene 1 S4


Biotehnologii 1 S5
Clonarea la animale si om 1 S5
Evaluare 1 S6
3. Diversitatea lumii vii 1.1 Clasificarea oganismelor vii 1 S6
1.2 Virusurile 1 S7
2.1 Regnul Monera 1 S7
2.2 Regnul Protista -Protozoare cu caractere de plante 1 S8
3.1 - Protozoare cu carcatere de animale 1 S8
3.2 -Protozoare cu caractere de fungi 1 S9
4.1 Regnul Fungi 1 S9
5.1 Lichenii 1 S10
Regnul Plante. Alge pluricelulare 1 S10
Filum Bryophyta 1 S11
Filum Pteridophyta 1 S11
Filum Spermatophyta . Subfilum
Gymnospermatophyta 1 S12
Subfilum Angiospermatophyta 1 S12

Regnul Animalia.
Animale didermice Filum Porifera .Filum Cnidaria 1 S13
Animale tridermice . Filum Plathelminthes
Filum Annelida 1 S13
Filum Mollusca
Filum Arthropoda , Echinodermata 1 S14
Filum Chordata 1 S14
Supraclasa Agnatha
Supraclasa Gnathostomata . Selacieni si Pesti 1 S15
Amfibieni . Reptile 1 S15
Pasari 1 S16
Mamifere 1 S16

4. Protecţia florei şi faunei din 4.1 Protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii 1 S17
România 4.2
5.2 Recapitulare-evaluare 1 S17
5.3