Sunteți pe pagina 1din 4

Buga Justina M1518

Varianta II
1. Noțiune de etapă medicală, tipurile. Schema principială de
instalare a etapei medicale, cerințele pentru terenul de
instalare.
Etapă medicală - punctul medical şi instituţiile curative
instalate pe căile de evacuare medicală cu scopul acordării
ajutorului medical şi tratamentului răniţilor şi bolnavilor.
Tipurile:
1) etapa medicala prespitalicească - primul ajutor, ajutor
premedical, primul ajutor medical;
2) etapa medicala spitaliceasca- ajutor medical calificat, ajutor
medical specializat.
Schema principală de instalare: subunitati pentru primire şi
triaj medical, pentru tratare sanitară ori specială, pentru izolare
temporară, pentru acordarea ajutorului medical, pentru tratament,
pentru pregătirea către evacuarea de mai departe. În afară de aceste
elemente funcţionale, fiecare etapă medicală trebuie să mai dispună
de adăposturi pentru personal, farmacie, laborator, bucătărie,
depozite, teren pentru aterizare (dislocare) a avioanelor (elicopter).
Cerințele pentru terenul de instalare: important ca subunităţile
să fie dislocate în apropierea căilor de aprovizionare şi evacuare, la
o distanţă de siguranţă de obiectivele ce prezintă ţinta pentru
inamic, în locuri unde se poate asigura mascarea, paza şi apărarea,
de asemenea prezenţa surselor de apă potabilă. Pe căile ce duc spre
etapele medicale sunt instalate indicatoare (vizibile ziua şi noaptea),
iar în cazuri necesare sunt instalate pichete de regulare. Despre
locul (în raionul) de dispunere a etapelor medicale la timp se
raportează şefului serviciului medical superior şi sunt informate
formaţiunile medicale inferioare
2. Noțiune de triaj medical, tipurile de triaj, semnele de triaj.
Grupele de răniți și bolnavi selectați după semnele de triaj.

Triajul medical prezintă o repartizare a răniţilor şi bolnavilor


pe grupe în raport cu necesităţile în acordarea măsurilor omogene
de tratament, profilaxie şi evacuare, conform indicaţiilor medicale
şi volumului ajutorului medical stabilit la etapa medical, în funcţie
de gravitatea si caracterul leziunilor, de gradul de urgenta, modul si
destinatia evacuarii, în funcţie de pericolul pentru sănătatea celor
din jur, de capacitatea şi resursele medico-sanitare disponibile,
precum şi de circumstanţele specifice impuse de impact.
Tipuri de triaj: în cadrul formațiunii - cînd se determină
grupa bolnavilor şi răniţilor care au nevoie de ajutor la etapa
medicală dată, se determină secţia funcţională unde se va acorda
ajutorul şi ordinea.
Triajul de evacuare si transport - bolnavii şi răniţii care nu
necesită ajutor la etapa dată, care au primit ajutor la etapa dată, se
determină unde, cu ce, în ce oridine să fie evacuate.
Semnele de triaj: pericolul pe care îl prezintă răniţii şi bolnavii
pentru cei din jur, necesitatea în acordarea ajutorului medical,
necesitatea în evacuarea medicală.
Grupe de bolnavi si răniţi:
1. răniţii şi bolnavii care prezintă pericol pentru cei din jur
(contaminaţi cu substanţe toxice, radioactive, bacteriene, în stări
reactive) sunt îndreptaţi spre compartimentele de tratare specială,
izolatoare, iar în unele cazuri – în psihoizolatoare;
2. răniţii şi bolnavii care nu prezintă pericol pentru cei din jur
sunt îndreptaţi la compartimentul de triaj.
Grupe de bolnavi si raniti după necesităţi în acordarea
ajutorului medical: răniţii şi bolnavii care necesită ajutor medical
la etapa medicală data, răniţii şi bolnavii care nu necesită ajutor
medical la etapa medicală data, răniţii şi bolnavii care au traume
(răniri) sau îmbolnăviri incompatibile cu viaţa (în stare de agonie).
3. Scopul și conținutul primului ajutor, ajutorului premedical
acordat răniților și bolnavilor în campanie, timpul optimal de
acordare
Primul ajutor este acordat pe câmpul de luptă (în focarul de
pierderi sanitare) prin autoajutor, ajutor reciproc, ajutor din partea
sanitarilor sau instructorilor sanitari (utilizând materialele de
protecţie medical individuale ale ostaşilor, materiale improvizate,
cât şi materialele medicale aflate la dotarea instructorilor sanitari şi
sanitarilor).
Scopul primului ajutor constă în efectuarea celor mai simple
măsuri medicale pentru salvarea vieţii răniţilor şi prevenirea
complicaţiilor grave.
Măsurile primului ajutor prevăd:
♦ aplicarea pansamentului pe plagă;
♦ hemostaza provizorie prin pansament compresiv sau prin
garou;
♦ imobilizarea provizorie a fracturilor;
♦ calmarea durerii;
♦ administrarea antidoţilor în intoxicaţiile cu substanţe toxice;
♦ respiraţia artificială;
♦ masajul cardiac extern;
♦ aplicarea măştii contra gazelor în teren contaminat;
♦ tratarea sanitară parţială, când este cazul.
Termenul optim de acordare a primului ajutor-primele 30
minute după rănire.
Ajutorul premedical este acordat de felcerul batalionului la
punctul medical al batalionului sau al regimentului, dacă n-a fost
acordat la punctul medical al batalionului. Scopul - completarea şi
corijarea măsurilor primului ajutor.
Măsurile ajutorului premedical prevăd:
♦ înlăturarea asfixiei (toaleta cavităţii bucale, când e necesar de a
introduce tubul S, inhalarea oxigenului, ventilaţia artificială a
plămânilor);
♦ controlul aplicării garoului;
♦ corectarea sau refacerea pansamentelor prost aplicate;
♦ calmarea durerii;
♦ corectarea imobilizării fracturilor;
♦ repetarea administrării antidoţilor (după necesitate);
♦ repetarea tratării sanitare parţiale (după necesitate);
♦ încălzirea răniţilor şi bolnavilor în caz de temperatură scăzută a
aerului atmosferic;
♦ administrarea preparatelor cardiotonice şi de stimulare a
respiraţiei.
Termenele optime de acordare a ajutorului premedical sunt
primele 2-3 ore după rănire ori îmbolnăvire.