Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență


Socială
Departamentul Psihologie

Portofoliu
la practica pedagogică

Realizat: studenta anului III


N P: Cernolev Mirabela
Evaluat: coordonator practică
Bîrnaz Nina

Chișinău, 2020
PROIECTE DIDACTICE DE SCURTĂ DURATĂ

la disciplina

_________________(notați denumirea
disciplinei)________________

clasa a ______________(notați clasa)_______________


FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI

I. DATE GENERALE:

1.Numele şi prenumele
Andrea Bechet_________
2.Data şi locul naşterii
10.12.11 Telenesti______________________________________________________________
3.Şcoala/liceul
Liceul Teoretic „Adrian Paunescu” Cazanesti___________________________________
4.Clasa
A V-a__________________________________________________________________________
5.Localitatea
Vadul-Leca ______________________________________________________________________
6.Starea generală de sănătate
Satisfacatoare_________________________________________________________
7.Probleme speciale de sănătate
Absente _______________________________________________________

II.DATE DESPRE FAMILIE:


1.Ocupaţia părinţilor:
Tata
Activeaza ca sectorist al IP Telenesti__________________________________________________
Mama
Activeaza ca profesoara la liceul teoretic „Adrian Paunescu” Cazanesti,in clasele liceale
2.Fraţi / surori (cîţi, ce vîrstă au)
_Are un fratior in varsta de 7 luni______________________________________________________
3.Componenţa familiei (locuiesc şi cu bunicii, unchii etc.)Locuiesc in casa aparte de restul rudelor
4.Climatul din familie Climatul este armonios _______________________________________

III. DATE PRIVIND SITUAŢIA ŞCOLARĂ


1.Rezultate:
- foarte bune la obiecte de profil umanist( istorie ,limba si literatura romana,limba franceza )
- bune la obiecte de profil real (matematica,fizica,biologie)
- satisfăcătoare la _____________________________________________
- nesatisfăcătoare la ____________________________________________
2.Interese şcolare deosebite pentru limba si literatua romana_______________
3.Stilul de muncă şcolară pe discipline:
a) cum lucrează/învaţă:
 sistematic, organizat la obiectele de profil umanis__________________
 inegal, cu salturi la matematica,stiinte_______________________________
 neglijent, leneş la geografie________________________________________
 foarte ambiţios la istorie si limba si literatura romana ___________________
 mari lacune în cunoştinţe la geografie________________________________

b) autonomie, activism, creativitate:


 inventiv, creativ la compuneri,scrierea poeziilor_________________________
 manifestă uneori iniţiativă, independenţă lucruri hand made______________
 se conformează cu regulile modelului muncii in echipa___________________
 nesigur, fără iniţiativă la olimpiezi scolare_____________________________
 activ la activitati extrascolare,scenete,concurs de poezii__________________
 participă selectiv, cînd este obligat la competii sportive __________________

4.Conduita elevului la lecţie şi în clasă:


a) conduita la lecţie: b) purtarea în general:
 atent, participă activ, cu interes  exemplară, ireproşabilă
 atenţia şi interesul fluctuante  corectă, cuviincioasă, bună
 de obicei pasiv  cu abateri comportamentale relativ
frecvente, dar nu grave
 prezent doar fizic, cu frecvente distrageri
 abateri comportamentale grave, devianţă

5.Conduita în grup, integrarea socială a elevului


a) participarea la viaţa de grup:
 mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ
 participă la activitatea grupului numai dacă este solicitat
 este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive
 comunicativ, stabileşte uşor relaţii, vine cu idei şi propuneri
 activ, sociabil, cu iniţiativă, bum organizator al grupului
b) cum este văzut de colegi:
 bun coleg, sensibil, te înţelegi şi te c) colegii îl apreciază pentru:
împrieteneşti
 rezultatele la învăţătură
uşor cu el/ea
 performanţele extraşcolare
 bun coleg, săritor la nevoie, te poţi bizuii pe el  pentru că este prietenos
 preocupat mai mult de sine, individualist

IV.DATE PSIHOLOGICE. Procese de cogniţie (se testează 3 procese de cogniţie prin aplicarea
testelor psihologice; se indică testele utilizate şi datele analizei).
_Pentru a determina procesul de cognitie s-au ales 3 teste si s-au infaptuit. In primul rand s-a
intocmit un test pentru a verifica memoria __După Gedächnis Ce lipseste aici? (Acest test de
memorie, aveţi nevoie pentru a găsi caractere lipsă sau numărul lipsă) Memoria nu e un proces
pasiv ci dovedeste un carcater activ si selectiv fixand inform in concordanta cu necesitatile
individului.Astfel am stabilit ca fata are un grad inalt de memorare si fixare a informatiei insa
pastrarea acestei informatii desemneaza unele erori. Astfel incat in urma reactualizarii informatie
sau depistate lacune insemnate. Un alt proces de cognitie studiat a fost imaginatia cu ajutorul
testului : testul asemanarilor (Pune o pata de culoare pe foaie, indoaie foaia repede. Spune 6
obiecte cu care seamana pata)In conformitate cu testul infaptuit s-a desemnat ca fata are un grad
inalt de imaginatie. Imaginatia creatore fiiind extrem de dezvoltata. Ultimul proces de cognitie
studiat a fost gandirea. Teste ale gândirii logice (Test de Vocabular Mill Hill) a desemnat faptul ca
fetita are o gandire dezvoltata deasemenea testul a demonstrat ca analiza si sinteza sunt
dezvoltate armonios in aspect cu varsta insa unele lacune s-au depistat in aspectul abstractizarii
informatiei. Astfel incat fata nu a descoperit uneori ideia esentiale din informatia oferita.
V. DATE PSIHOLOGICE. Trăsături de personalitate (se aplică chestionare sau teste pentru
identificarea trăsăturilor de personalitate; se prezintă datele analizei):
1.Temperamentul:
 puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpînit, iritabil, uneori agresiv, activ, rezistent la solicitări, cu
tendinţe de dominare a altora
 exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil, vorbăreţ, nestatornic
 calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil, rezistent la solicitări
repetate
 hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios
 tip combinat
2.Emotivitate:
 foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi perturbă activitatea
 emotiv, dar fără reacţii dezadaptive
 neemotiv, îndrăzneţ
3.Dispoziţie afectivă predominantă:
 vesel, optimist  mai mul trist, deprimat

4.Însuşiri aptitudinale:
 lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare
 rezolvă corect, dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie
 lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp
5.Trăsături de caracter:
a) atitudini faţă de muncă:
 pozitive  negative

b) atitudini faţă de alţii:


 pozitive  negative

c) atitudini faţă de sine:


 pozitive  negative.

6. Aptitudini speciale (orientare profesională):


Aptitudinele speciale a fetei au fost dezvoltate o data cu aprofundarea in literatura romana. Astfel
incat fetita a devenit un oaspete fidel a bibleotecii din sat. De la varsta de 8 ani fata a inceput sa
scrie poezii. A participat la diferite concursuri ce tin de scrieeri personale in aspectul a diferitor
teme propuse, deasemenea a participat la concursul „Tinerii poeti” organizat in incinta liceului. La
moment are asipiratii profesionale spre jurnalism insa viseaza ca sa devina poet apreciat in
Republica Moldova.
VI.SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI PSIHOPEDAGOGICE
Ca sugestiei psihopedagocice pentru familia data as oferi recomandarea de a gasi lacunele
intampinate de fata in sferele obiectelor realiste si de a le lichida. Deasemenea as sfatui parintii sa
se ocupe in dezvoltarea logicii prin diferite jocuri interactive sau poate prin infaptuirea unei traditii
de a juca sah in fiecare seara pentru o dezvoltare armonioasa multilaterala.
Data completării fişei Autorul fişei/studentul stagiar
30.09.2020 Cernolev Mirabela

S-ar putea să vă placă și