Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II

Clasa a VIII-a

Școala Gimnazială Nr.280 Sector 5, Bucuresti


Profesor: Calin Ionut Mihai
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
- igiena mâinilor la începutul și finalul orei, pe tot parcursul activității nu se va atinge fața, gura, ochii, nasul, cu mâinile neigienizate
- fără contact fizic în timpul formațiilor adunare, de exersare, a jocurilor, distanța minimă 1,5 m
- circuite in vestiare, sala de sport, terenurile de sport pentru evitarea contactului fizic
- dezinfectarea în mod regulat a materialelor sportive (mingi, aparate de gimnastică etc.)

UNITATI DE CS CONȚINUTURI SEM I SEM II OBS


INVATARE În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar activitațile potrivite
exersării individuale (sau cu membrii familiei), în spațiul locuinței NR.ORE SĂPT. NR. ORE SĂPT.
ALOCATE ALOCATE
DEZVOLTARE 2.1  Complex DFG
FIZICĂ 2.3.
ARMONIOASĂ
 procedee de determinare a frecvenţei cardiace şi respiratorii, înainte şi
după desfăşurarea efortului
 timpul de revenire după efort, indicator obiectiv al capacităţii
funcţionale
 perimetrele toracelui şi elasticitatea acestuia, factori determinanţi ai Permanent Permanent
capacităţii de ventilaţie pulmonară
 cunoştinţe despre:
- anatomia şi fiziologia efortului
- efectele nocive ale curelor de slăbire intensivă
 cunoştinţe despre regimul echilibrat de viaţă (zilnic şi săptămânal)

CAPACITATE 2.3 1. Deprinderi de locomoţie - acţiuni combinate: deprinderi de locomoţie


MOTRICĂ 3.1 de bază cu deprinderi de locomoţie combinate
3.2
3.3 Permanent
2. De manipulare și stabilitate: parcursuri aplicative şi ştafete conţinând
deprinderi de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate, sub formă de
întrecere;
Calități mortice Viteza 4 2-3
Îndemânarea (capacități coordinative) 6 1-3

Forța
8 4-7
Rezistența
6 7-9
Calități motrice combinate 6 7-9
Școala alergării Permanent
Alergarea de rezistență 4 14-15
Alergarea de viteză cu start de jos 4 3-5
Școala săriturii Permanent
Atletism Săritura în lungime de pe loc 6 9-11
Săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării Permanent
Aruncarea mingii de oină cu elan, la 6 8-11
DISCIPLINE distanță
SPORTIVE Gimnastică Acrobatică 10 1-5
Săritură cu rostogolire, cu picioarele
Sărituri întinse și apropiate, pe lada de
la aparate gimnastică, așezată longitudinal
săritura în sprijin depărtat peste
capră
Handbal 33 1-17 32 1-17
Fotbal 13 1-7 24 5-17
Joc sportiv secundare

Baschet 13 1-7 24 5-17


secundare
Igiena si 1.1 Caracteristicile echipamentului adecvat desfăşurării activităţilor fizice; Permanent
protecție 1.2 Modalităţi de verificare a funcţionalităţii aparaturii şi materialelor
individuală 3.2 didactice folosite în activităţile de educaţie fizică și sport;
3.3 Procedee de asigurare a condiţiilor igienice specifice activităţilor de
educaţie fizică și sport; criteriile echitabile de constituire a grupelor/
echipelor în vederea participării la întreceri/ concursuri; cunoştinţe
despre acordarea primului ajutor în cazul accidentelor
Comportamente 2.3 Asumarea atribuţiilor rolurilor de conducere îndeplinite de elevi; Permanent
și atitudini 3.2 Manifestarea spiritului de autoorganizare şi autoconducere în activităţile
3.3 practice;
Aplicarea soluţiilor de aplanare/rezolvare a situaţiilor conflictuale care
pot interveni pe parcursul desfăşurării întrecerilor/ concursurilor;
Obiectivitatea evaluării rezultatelor obţinute în exersare şi în întreceri/
concursuri inițiativă în organizarea și desfășurarea întrecerilor şi
concursurilor individuale sau pe echipe, între elevi;
Cunoştinţe despre: - fair-play şi formele sale de manifestare - olimpism
Evaluare sumativă:
1 6
 Alergare de viteză pe 50m plat, cu start de jos;
1 13
 Săritura în lungime de pe loc;
1 16
 Complex de dezvoltare fizică armonioasă;

 Gimnastică: exercițiu la sol cu elemente impuse (8 elemente)/ Forță: exerciții pentru dezvoltarea 1 6
principalelor grupe musculare;

 Aruncarea mingii de oinăCapacități coordonative/Îndemânare/ / 1 13

 Joc sportiv /Alergare de rezistență 1 16

*Conform OMEC/MS nr.5487/1494/2020, nu vor fi utilizate obiecte care pot fi manevrate de toți elevii;
Nu vor fi practicate jocuri cu mingea și nici activități care implică schimbul de obiecte;
Vor fi evitate structurile care presupun atingerea suprafețelor de contact care nu pot fi dezinfectate;
Conținuturile planificărilor sunt structurate astfel încât se supun condițiilor speciale de protecție a sănătății elevilor.