Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE PREGĂTIRE PENTRU E.N.

Probă scrisă la MATEMATICĂ


clasa a VIII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 1  1  2  2  3 este egal cu ......
5p 2. Cel mai mare număr natural din mulţimea 
A  xR x  3 3  este egal cu .....

5p 3. Dacă 10 kilograme de mere costă 25 de lei, atunci 4 kilograme de mere de acelaşi preţ costă ... lei.
5p 4. Media geometrică a numerelor a4 3 şi b  12 este egală cu ......
5p 5. În figura 1 aveţi cubul ABCDEFGF cu muchia egală cu 2 2 cm. Punctul P este centrul feţei
EFGH iar punctul S este centrul feţei BCGF. Lungimea segmentului [PS] este egală cu ........cm.
5p 6. În tabelul din figura 2 sunt date temperaturile medii anuale din luna ianuarie înregistrate în
localitatea S. Temperatura medie pentru cei patru ani este egală cu ......C.

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Desenaţi pe foaia de examen piramida triunghiulară regulată SABC cu vârful S.
5p 2. Aflaţi numărul natural de forma abc astfel încât numerele de forma ab , bc , ca să fie direct
proporţionale cu numerele 6, 3 şi respectiv 2 şi suma cifrelor a  b  c  14 .
5p 3. Andrei şi Mihai au împreună 210 lei. Dacă Andrei îl împrumută cu un sfert din banii săi pe
Mihai, atunci cei doi vor avea sume egale de bani. Aflaţi cât are fiecare.
4. Fie funcţia f : R  R , f ( x)  2 x  5 .
5p a) Construiţi graficul funcţiei f.
5p b) Dacă punctul M(m,7m) aparţine graficului funcţiei f, aflaţi valoarea numărului real m.
5p 5. Aduceţi la forma cea mai simplă expresia

E ( x) 
 x  1 2   x  2   x  2  x   x  2 : x  1 , x  R \   1;0;1 .
x2  x x
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. În figura 3 ABCD este un pătrat cu latura de 20 cm; în interiorul pătratului este un cerc tangent
la AB, BD şi AD în punctele E, O şi respectiv F.
5p a) Calculaţi aria BOE.
5p b) Aflaţi măsura FOE.
5p c) Să se arate că raza cercului este egală cu 10   2  2  cm.

2. În figura 4 este reprezentată schematic o sticluţă de parfum, în formă de prismă hexagonală


regulată ABCDEFABCDEF cu baza hexagonul regulat ABCDEF, AB = 2 cm şi AA = 5 cm.
5p a) Calculaţi aria totală a prismei.
5p b) Calculaţi capacitatea sticluţei în mililitri cu aproximaţie de o zecimală prin lipsă.
2 2262
5p c) Punctul P se află pe BO astfel încât DPBO. Arătaţi că DP = cm.
29
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 1  1  2  2  3 este egal cu ......
1  1 2  2  3  1  2  6  9
5p 2. Cel mai mare număr natural din mulţimea A  x  R x  3 3  este egal cu .....
Cel mai mare număr natural este numărul natural ,,imediat” mai mic decât 3 3  9  3  27 , Acesta
este evident 25  5
5p 3. Dacă 10 kilograme de mere costă 25 de lei, atunci 4 kilograme de mere de acelaşi preţ costă ... lei.
10kg .........................25lei
4 kg .............................x
4  25 100
x    10lei
10 10
5p 4. Media geometrică a numerelor a4 3 şi b  12 este egală cu ......
mg  a b  4 3  12  4  36  46  24  2 6
5p 5. În figura 1 aveţi cubul ABCDEFGF cu muchia egală cu 2 2 cm. Punctul P este centrul feţei
EFGH iar punctul S este centrul feţei BCGF. Lungimea segmentului [PS] este egală cu ........cm.
Dacă vrem să calculăm lungimea lui EB, diagonala pătratului ABFE, aceasta ar fi egală cu
EB  l 2  2 2  2  4  PS  2 (PS este linia mijlocie în GEB).
5p 6. În tabelul din figura 2 sunt date temperaturile medii anuale din luna ianuarie înregistrate în
localitatea S. Temperatura medie pentru cei patru ani este egală cu ......C.
Temperatur a medie 
  1    2    3    4  00 C
4

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Desenaţi pe foaia de examen piramida triunghiulară regulată SABC cu vârful S.

5p 2. Aflaţi numărul natural de forma abc astfel încât numerele de forma ab , bc , ca să fie direct
proporţionale cu numerele 6, 3 şi respectiv 2 şi suma cifrelor a  b  c  14 .
ab bc ca ab  bc  ca 10a  b  10b  c  10c  a 11a  11b  11c
      a  b  c  14
6 3 2 63 2 11 11
 ab  6  14  84, bc  3  14  42, ca  2  14  28  abc  842

5p 3. Andrei şi Mihai au împreună 210 lei. Dacă Andrei îl împrumută cu un sfert din banii săi pe
Mihai, atunci cei doi vor avea sume egale de bani. Aflaţi cât are fiecare.
Notăm cu x = suma de bani deţinută de Andrei210x = suma de bani deţinută de Mihai
x x x x 3x 420
x  210  x   x   x   210   210  x   140 lei are Andrei
4 4 4 4 2 3
şi 210  140  70 lei are Mihai.
4. Fie funcţia f : R  R , f ( x)  2 x  5 .
5p a) Construiţi graficul funcţiei f.
5p b) Dacă punctul M(m,7m) aparţine graficului funcţiei f, aflaţi valoarea numărului real m.
a) f (0)  2  0  5  5  A(0;5)  Oy
5 5 5
f ( )  2   5  0  B( ;0)  Ox
2 2 2
b) f ( m)  2  m  5 
2m  5  7 m
 5m  5  m  1

5p 5. Aduceţi la forma cea mai simplă expresia

E ( x) 
 x  1   x  2   x  2   x   x  2  x  1
2
: , x  R \   1;0;1 .
x2  x x
E ( x) 
 x  1 2   x  2   x  2  x   x  2 : x  1  x 2  2 x  1  x 2  4  x 2  2 x  x 
x2  x x x   x  1 x 1
3x 2  3 x 3   x 2  1  x
   3
x   x  1 x  1 x   x 2  1

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. În figura 3 ABCD este un pătrat cu latura de 20 cm; în interiorul pătratului este un cerc tangent
la AB, BD şi AD în punctele E, O şi respectiv F.
5p a) Calculaţi aria BOE.
l 2 20 2
BO  BE    10 2
2 2
hOEB  d (O, AB )  10
b  h 10 2  10
AOEB    50 2 cm2.
2 2
5p b) Aflaţi măsura FOE.
BOE este isoscel 
180 0  m( EBO ) 180 0  450
m( BOE )    67,50
2 2
BOEDOF  m( FOE )  1800  2  m( BOE )  1800  2  67,50  180 0  1350  450
5p c) Să se arate că raza cercului este egală cu 10   2  2  cm.
AB  AD AB  QE BD  QO AD  QF
AABD    
2 2 2 2
unde Q este centrul cercului, QE=QO=QF=r (raza cercului)

20  20 20  r 20 2  r 20  r
    20  r  r 2  r  r 
2 2 )
20


20  2  2  
 10  2  2 . 
2 2 2 2 2 2 42
2. În figura 4 este reprezentată schematic o sticluţă de parfum, în formă de prismă hexagonală
regulată ABCDEFABCDEF cu baza hexagonul regulat ABCDEF, AB = 2 cm şi AA = 5 cm.
5p a) Calculaţi aria totală a prismei.
At  Al  2 Ab  Pb  h  2 
3l 2 3
2
 
 6  2  5  3  2 2 3  60  12 3  12  5  3 cm2.

5p b) Calculaţi capacitatea sticluţei în mililitri cu aproximaţie de o zecimală prin lipsă.


1 cm3 = 1 ml.
3l 2 3 3 4 3
V  Ab  h  h   5  30 3  30  1,73  51,9 ml.
2 2
2 2262
5p c) Punctul P se află pe BO astfel încât DPBO. Arătaţi că DP = cm.
29
BO '  BO 2  OO'2  4  25  29
l 3
BD  2  2 3
2
MO'  MO 2  OO' 2  1  25  26
2 3  26 2 2262
BO 'DP  BD  MO '  29  DP  2 3  26  DP  
29 29