Sunteți pe pagina 1din 1

Fragmentul citat din creația literară „Bacalaureat” de I. L.

Caragiale aparține unei schițe, specie a genului epic în proză de


dimensiuni reduse, cu un număr mic de personaje și cu o acțiune
limitată în timp și spațiu, în care se prezintă un episod
semnificativ, inspirat din viața cotidiană, sub forma unei narațiuni
dramatizate prin dialog.
O trăsătură a schiței este reprezentată de acțiunea restrânsă și veridică, plasată într-un cadru spațial și
temporal realizat prin termeni preciși și declanșată de un conflict derizoriu, în sensul că nu antrenează
valori umane sau morale superioare. Subiectul schiței evoluează alert, datorită organizării sub formă
dialogată.
CORINA CUSA
13:51
O altă trăsătură a acestei specii literare o constituie tipologia personajelor, puține ca număr și construite
pe o singură trăsătură dominantă de caracter, ilustrând un tip uman ușor de recunoscut. Personajele sunt
conturate prin limbaj și prin modul de interacțiune umană, evidențiat prin dialog