Sunteți pe pagina 1din 1

Patrimoniul Economic Patrimoniu Juridic

1. Material/Țesături – 20 000 lei 1. Capital propriu – 20 000 lei


2. Ață – 1000 lei 2. Credit bancar pe termen lung – 13 000 lei
3. Alte accesorii – 15 000 lei 3. Datorii comerciale curente – 3000 lei

Total 36000 Total 36000

1. Denumirea entității “Diamant” SRL.


2. Ocupația de bază este producerea articolelor de vestimentație.
3. La 24 octombrie SRL “Diamant” se înregistrează la Agenția Serviciilor Publice.
Proprietarul Gîsca Daniela depune ca aport la capitalul acestei entități suma de 20 000 lei.

Tabelul 1 Patrimoniul entității “Diamant” SRL