Sunteți pe pagina 1din 1

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie
Decembrie

Noiembrie

Decembrie
Nr. Activitatea de cercetare
crt.
1. Alegerea temei și documentare x

2. Redactarea lucrării x

3. Determinarea loturilor și realizarea


instrumentelor de cercetare
4. Aplicarea instrumentelor de cercetare

5. Colectarea și interpretarea datelor de


cercetare
6. Integrarea teoriei cu practica și corectarea
lucrării
7. Redactarea rezumatului și a fișierelor P.P.T.

8. Prezentarea tezei de licență

Scopul cercetării: optimizarea procesului de predare, învățare, evaluare și integrare prin


utilizarea multimedia în ciclul primar.

Ipoteza cercetării. Analiza cantitativă și calitativă a datelor prelevate din studiul utilizării
multimedia în ciclul primar, poate sa conducă la schimbarea comportamentului metodic al
școlarilor mici, la ameliorarea strategiilor de predare utilizate de profesori cu ajutorul
multimedia, precum și la valorificarea cercetării în diferite contexte socio-profesionale și
culturale, naționale și internaționale.