Sunteți pe pagina 1din 10

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBI” CLUJ-NAPOCA

Str. Moţilor, nr. 58, Cluj-Napoca


E-mail: gradi.bambi@yahoo.com
Tel/fax – 0264590053

Proiect de activitate integrată

"CALATORIE SPRE
POLUL NORD"

Prof. Inv. Preşcolar: ACIU CRINA MARIA


PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Grupa: mijlocie " Fluturaşii "

Data: 18.01.2018

Tema anuală de studiu: "Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?"

Tema proiectului:"Călătorie prin anotimpuri"

Tema săptămânii: ”Ȋn ȋmpărăţia zăpezii!”

Tema activităţii:”Călătorie spre Polul Nord”

Tipul activităţii: mixt

Scopurile activităţii:

 Aprofundarea sentimentelor şi a emoţiilor provocate de schimbările din viaţa


personajelor din poveste,
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi artistico-plastice specifice nivelului de
dezvoltare motrică, educarea gustului estetic faţa de artă.

Categorii de activităţi de învăţare: ALA 1, DOS (Educaţie pentru societate), DEC


(desen), ALA2 (jocuri și activități recreative)

Forma de realizare:activitate integrată

2
Obiective operaţionale:

- Să precizeze ideile principale din povestea „Uma şi pinguinul” pe baza planşelor


prezentate;
- Să identifice emoţiile trăite de Zăpezică ȋn anumite situaţii din poveste, folosind
emoticoanele puse la dispoziţie;
- Să găsească soluţii de rezolvare pentru situaţiile expuse pe cele şase feţe ale cubului,
raportându-se la experienţa personală;
- Să realizeze compoziţii decorative pe suprafaţa textilă prin desen liber, folosind
combinaţii de puncte şi linii (elemente de limbaj plastic).
- Să realizeze comparaţii ȋntre modul de viaţa al pinguinilor şi al eschimoşilor, utilizând
metoda blazonului;

Strategii didactice:
Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul,munca în echipă, Turul galeriei, Metoda Pasează Zâmbetul, Cubul, Blazonul.

Mijloace didactice:calculator, videoproiector, scurte filmuleţe ȋn care se prezintă


ȋncercarea nereuşită a lui Zăpezică de a ajunge la Polul Nord, momente de distracţie dintre
Uma şi Zăpezică, Proiecţie Aurora Boreală, fond muzical

Materiale didactice: jetoane emoţii cu om de zăpadă, Pinguinul Zăpezică, scrisoare


de la Uma, cuburi de lego, carton alb, cuburi de zahăr, fişă de lucru, pastă de dinţi, siluete
oameni de zăpadă, ecusoane, stegulete, planşe din poveste, ecusoane cu emoţii, cubul cu
imagini reprezentative, haina de eschimos din material textil, markere textile, cd, blazon,
imagini din viata pinguinilor si a eschimoşilor,Uma, alţi eschimoşi, peştişori, coş

Forme de organizare a activităţii:frontal, individual, pe grupe

3
Scenariul zilei
I.Moment organizatoric
Pentru buna desfăşurare a activităţilor de învăţare au locurmătoarele momente: aranjarea
mobilierului, stabilirea liniştii şi asigurarea unei atmosfere de lucru adecvate.

II. Întâlnirea de dimineaţă


Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă, în timpul acestei etape atât copiii cât şi
educatoarea stau aşezaţi pe scăunele, în semicerc pentru a stabili un bun contact vizual şi pentru a relaţiona
în bune condiţii: "Dimineaţa ne-am trezit/ Fluturaşii au sosit/În semicerc ne adunăm/Cu toţii ne salutăm!"
Salutul:"-Bună dimineaţa,prieteni dragi ! Mă bucur că ne vedem şi astăzi la grădiniţa, azi vom descoperi
lucruri noi, ne vom distra şi vom învăţa lucruri interesante!".Salutul porneşte de la educatoare şi va fi
realizat utilizând metoda Pasează zâmbetul. Fiecare copil se ȋntoarce spre colegul său, ȋi zâmbeşte, ii oferă
o ȋmbrăţişare, adresându-i și un compliment.
Gimnastica de ȋnviorare:"Ca să fiu pinguin voinic/Eu fac sport ȋncă de mic/Patinez printre
gheţari/Mă mai dau pe tobogan/Si dansez ȋn colonii/Uite aşa dragi copii!”(se imită mişcările specifice)
Activitatea de grup. Are loc o scurtă conversaţie despre tema săptămânii.Copiii sunt anunţaţi că se
vor juca un joc numit „Oare ce simte omul de zăpadă?”. Sunt prezentate situații imaginare cu omul de
zăpadă, le citește fiecare caz în parte, denumește emoția descrisă. Copiii privesc cu atenție imaginea
reprezentativă emoției, observând expresiile faciale ale omului de zăpadă, pentru fiecare caz în parte și
aleg jetonul potrivit. (Anexa 1)

III.Captarea atenţiei (ȋn cadrul ȋntâlnirii de dimineaţă)


Copiii sunt anunţaţi că urmeză să primescă o vizită de la un musafir din ţinuturile ȋndepărtate.
Personajul surpriză, Pinguinul Zăpezică, este prezentat prin intermediul unei scurte poezii: “Pe ȋntinderea
de gheaţă/Din sudul ȋndepărtat/Vine-un pinguin agale/Cu frac negru ȋmbrăcat/Printre sloiurile albe/El
păşeşte legănat/Pare un savant bătrân/De gânduri preocupat.”. Zăpezică le spune copiilor că a primit de
curând o scrisoare din partea bunei sale prietene, Uma, care il invită cu mare drag să participe la un
eveniment important din satul eschimoşilor.
Pinguinul le povesteşte copiilor, urmărind ȋn acelaşi timp şi filmuleţul (Pigloo) cum a ȋncercat să
pornească spre Polul Nord ȋmpreună cu câţiva prieteni, dar nu au reuşit să găsească drumul cel bun. Aflând

4
despre tema săptămânii noastre, Zăpezică ne roagă să-l ajutăm,să facem ȋmpreună o călătorie misterioasă
spre Polul Nord, până la Uma,ca să putem vedea despre ce eveniment importante este vorba.
Pentru a afla cine va merge azi ȋn călătorie, se face prezenţa cu ajutorul fotografiilor. Ȋnainte de a
pleca ȋn călătorie, trebuie să notăm ȋn calendar data şi să urmărim cum va fi vremea, completând
Calendarul naturii.Ȋn etapa următoare a ȋntâlnirii de dimineaţă se realizează ȋmpărtăşirea cu ceilalţi,
unde folosind planşa cu emoţii, copiii vor spune cum se simt ȋn această dimineaţă, argumentând.

IV. Anunţarea temei şi enunţarea obiectivelor


Notăm mesajul zilei de astăzi, Călătorie spre Polul Nord, reamintindu-ne misiunea :Să il ajutăm
pe Zăpezică să descopere drumul spre Polul Nord, unde locuieşte Uma, pentru a putea participa la marele
eveniment ce va avea loc.

V. Reactualizarea cunoştinţelor
Zăpezică ne invită ȋn clătoria magică rostind formula (tranziţie):”Prieteni drăgălaşi ȋn expediţie
vom pleca/Cu avionul vom zbura/Ȋn zona Arctica vom ateriza/Nasul sus cu toţii/Capul ȋnclinat/rRspirăm
acum, aerul curat.. Se numără până la trei, deschidem ochii, respirând aerul rece şi curat.
Activităţi Liber Alese-ALA1
Bucuros că şi-a găsit prieteni de călătorie, Zăpezică le ȋmparte copiilor câte un ecoson al prieteniei,
simboluri ȋn funcţie de care vor lucra la activităţile liber alese. Li se prezintă copiilor centrele de interes,
materialele şi sarcinile de lucru, scrise pe inimioare. Copiii vor lucra la cele trei sectoare, la finalizarea
sarcinilor putând trece la sectorul dorit. (ȋnvăţarea ȋn cerc).
Prin tranziţia: “Bat din palme, clap, clap. clap…”copiii se ȋndreaptă spre centrul corespunzător
culorii ecusonului.
Știinţă: “Drumul spre Polul Nord”-copii trebuie să descopere cel mai scurt drum spre Polul Nord,
rezolvând labirintul
Artă:“Oameni de zăpadă”- aşezaţi la măsuţe copiii vor confecţiona oameni de zăpadă, le vom lipi
nasul, ochii şi guriţa pentru a exprima o emoţie.
Construcţii:“Pod peste gheaţă”-folosind cuburile de plastic, pe care le vor lipi cu ajutorul benzii
adezive, copiii vor construi un pod rezistent.
“Igluu”-aşezati la măsuţe vom construi un iglú, folosind carton alb şi bulgari de de
vata. La final, vom face turul galeriei, pentru ca toţi copiii să vadă produsele muncii lor. Se fac aprecieri
verbale de grup.

5
Prin tranziţia:”Mersul pinguinilor” copiii ies din sala de grupă.
Rutină: consolidarea deprinderilor igienico-sanitare.

VI. Dirijarea ȋnvăţării


Activităţi pe Domenii Experienţiale-ADE: DOS+DEC (joc didactic+desen)
Varianta 1
Prin tranziţia “mersul pinguinilor” copiii se ȋntorc ȋn sala de grupă şi sunt aşezaţi ȋn semicerc pe
scăunele. Se precizează, printr-o scurtă conversaţie, utilitatea produselor de la centrele de activitate:
Am construit un pod foarte rezistent, ce ne va fi de folos ȋn locurile unde gheaţa va fi foarte subţire
şi nu vom putea călca pe ea (construcţii).
Am descoperit drumul cel mai scurt spre căsuţa Umei rezolvând labirintul de pe fişă.Se analizează
fişa labirint, se aşează toate cele 6 fişe una lângă alta şi observăm că ȋmpreună formează o hartă. Va trebui
să urmăm exact indiciile labirintului-hartă pentru a putea ajunge la Polul Nord.(ştiinţă)
Am pictat oamenii de zapada, pe care îi vom așeza în locul stegulețelor găsite în călatoria noastră
pentru a recunoaște înapoi drumul spre casă (artă)
Pornim ȋn călătorie pe cărarea fulgilor, ajungem ȋn dreptul unui steguleţ. Aici descoperim un plic
ce conţine câteva fotografii de la ultima intâlnire a lui Zăpezică cu Uma, precum şi indicaţii ce ne vor folosi
ȋn călătoria noastră. Folosind imaginile şi aşezându-le ȋn ordine cronologică ne reamintim ȋmpreună
povestea “Uma şi pinguinul”. Se vor folosi emoticoane, pe care le vom asocia cu stările personajelor şi
vom argumenta:“Zăpezică e trist, deoarece şi-a pierdut familia”, “Zăpezică e speriat deoarece a ajuns
ȋntr-un loc necunoscut”, “Uma este uimită când ȋntâlneşte un animăluţ ciudat”, “Zăpezică şi Uma devin
prieteni şi sunt fericiţi”-ridică emoticonul ce exprimă emoţia potrivită. Copiii ȋl vor sprijini emoţional pe
Zăpezică, vor empatiza cu stările sale, găsind exemple din viaţa lor sau imaginând situaţii de viaţă care
impun adaptarea la noi situaţii. Proba ara drept scop identificarea şi etichetarea corectă a emoţiilor.
Varianta 2
Călcând peste banchizele de gheaţă plutitoare(tranziţie) pornim ȋn călătoria misterioasă, oprindu-
ne conform indicaţiilor Umei la steguleţul cu fulguşorul de nea. Aici ascuns ȋn zăpadă, descoperim un cub
ȋngheţat şi plin de zăpadă. Zăpezică ne propune să ȋl rostogolim ca să vedem ce scrie pe el.
Se prezintă sarcina şi regulile jocului, are loc jocul de probă.
Rostogolim cubul şi descoperim pe rând feţele ce conţin sarcinile de lucru.
1 Descrie:Descrie-l pe Zăpezică
2 Compară:Compară comportamentul Umei cu al tău.

6
3 Asociază:Asociază cuvântul “bucurie” cu: o culoare, un animal, un anotimp, o jucărie
4 Analizează: Analizează imaginile, apoi așează un fulg vesel lângă imaginile care ilustrează
comportamente prietenoase şi un fulg trist lângă imaginile care nu ilustrează comportamente prietenoase
5 Argumentează: Cum trebuie să ne comportăm atunci când un alt copil ne ia jucăria?
6 Aplică: Ȋncearcă să ȋţi imaginezi intâlnirea dintre Uma şi Zăpezică, imitând acest moment.
Fiecare copil se anunţă, cel numit realizează sarcina, ceilalţi urmăresc răspunsurile şi intervin cu
ajutor sau completări. După finalizarea sarcinii, aşezăm ȋn locul steguleţului un om de zăpadă şi ne
continuăm călătoria.

VII. Obţinerea performanţei


Printre troienele de zăpadă, descoperim urmele de eschimoşi, asta ne face fericiţi, le urmăm şi
ajungem ȋntr-un loc cu gheaţă destul de subţire, va trebui să folosim poduleţul pe care l-am construit pentru
a trece mai departe. Copiii descoperă următorul steguleţ, unde după un gheţar stă ascunsă o cutie. Ȋn cutie
sunt ascunse hăinuţele de eschimoşi pe care Uma le-a pregătit pentru noi, copiii intuiesc materialele de
lucru: pânză albă, carioci textile.
Educatoarea le prezintă modelul, ȋmpreună cu un copil demonstrează modul de lucru.Ȋnainte de
ȋnceperea lucrului ne ȋncălzim muşchii mici ai mâinii:”Iarna cea geroasă, a sosit acum/Fulgii de zăpadă
ȋşi fac loc pe drum/Ninge, ninge, ninge-ncetişor/Cade, cade, câte-un fulguşor/Pe obraz, pe nas, pe
umăr/Tot cad fulgii fără număr/S-a oprit ȋn palmă unul/Iute, iute ȋnchid pumnul/Desfac pumnul, unde-i
fulgul?/Am ȋn mână un strop de rouă/S-a topit ȋn palma mea/Ca o lacrimă de nea.”
Copiii lucrează individual, pentru a se deosebi de zăpada albă, copiii vor realiza compoziții grafice
ornamentale, decorative, folosind ca elemente de limbaj plastic punctul și linia. Vor decora liber,
antrenandu-si imaginația, vestuțele de eschimoș.
Se lucrează pe un fond muzical adecvat, acolo unde este necesar Zăpezică le oferă indicaţii sau
ajutor. După finalizarea sarcinii, toţi copiii ȋsi ȋmbracă hainuţele, pornesc pe urmele de eschimoș
descoperite mai devreme și ies afară din sala de grupă.

VIII. Asigurarea retenţiei şi a transferului cunoştinţelor


Varianta 3
Urmând cărarea făcută de paşii eschimoşilor, ajungem ȋn sfârşit la Polul Nord, vedem ȋn depărtare
iglul Umei, aceasta ne aşteaptă şi ne ȋntâmpină cu mare bucurie. Uma le va arăta copiilor un filmuleţ ȋn
care s-a distrat alături de Zăpezică. După vizionarea acestuia, Uma le mărturiseşte copiilor că ar fi foarte

7
fericită dacă Zăpezică ar rămâne alături de ea, aici la Polul Nord, dar un știe pera multe despre el şi ȋi roagă
pe copii să o ajute. Le va explica proba confecţionării unor blazoane, ȋn formă de pinguin şi eschimoș.
Copiii vor selecta imaginile ce reprezintă modul de viaţă al pinguinilor, respectiv modul de viaţă al
eschimosilor. Se vor face referiri la hrană, familie, joacă, modul cum se apără de frig, distracție. Se
analizează frontal blazoanele, concluzionând faptul că există numeroase similitudini ȋntre pinguini şi
eschimoşi, iar Zăpezică ar putea rămâne alături de Uma.
Mulţumită de munca copiilor, fetiţa eschimoş ii ȋnvaţă salutul eschimoşilor, frecându-şi fiecare
năsucul de nasul vecinului din partea dreaptă. Zăpezică, bucuros şi el, doreşte să o ȋnveţe pe Uma dansul
pinguinilor, pe care ȋl dansează pinguinii atunci când sunt foarte fericiţi. Toată lumea dansează dansul
pinguinilor-Pigloo Papa Penguin.

IX. Ȋncheierea activităţii


Umaȋi anunţă pe copii şi pe Zăpezică că urmează să aibă loc un eveniment important ȋn satul
eschimoşilor, pe care toată lumea ȋl urmăreşte şi ȋl aşteptă cu nerăbdare, Aurora Boreală. Merg ȋmpreună
să urmărească Aurora Boreală , proiectată ȋn sala de grupă cu ajutorul unor beculeţe colorate, alături de alţi
eschimoşi, care ȋi vor aştepta cu ceai cald şi biscuiţi. Acest eveniment este sărbătorit printr-o petrecere a
eschimoşilor.

Activităţile Liber Alese-ALA 2


1 “Ȋntrecerea pinguinilor”
Grupa de copii este ȋmpărţită ȋn două echipe. Echipele sunt aşezate pe două rânduri paralele, la o
distanţă de 4 metri, ȋn faţa fiecărei echipe sunt aşezaţi peştişori. Primul copil din fiecare echipă, ţine ȋn
mână un coşuleţ, va porni spre grupa de peşti ȋn mersul pinguinului, ȋncercând să adune câţi mai mulţi
peştişori. Copilul trece ȋn spatele rândului şi pasează coşuleţul următorului copil. Câştigătoare este echipa
care termină prima, primul copil ajungand la locul său, de unde a plecat.

2 “Detectivul de emoţii”
Un copil din grupă este ales detectivul. El va trebui să ghicească emoţiile pe care le mimează copiii.
Jocul are 3 nivele. Ȋn primul nivel, copiii mimează o emoţie cu ajutorul feţei, detectivul ghiceşte emoţia
mimată. A-l doilea nivel ȋi provoacă pe copii să mimeze emoţia cu ajutorul corpului, sau a unor gesturi,
fară a folosi şi expresia facială. Pentru ultimul nivel, copiii vor trebui să rostească o propoziţie, din tonul

8
folosit, detectivul trebuie să ȋşi dea seama de emoţia acestuia. Pentru fiecare nivel al jocului este ales un
alt detectiv. Educatoarea sprijină, oferind sugestii şi ajutor pe toată durata jocului.

Biblografie:

1. MECT.(2008), Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 - 6/7 ani);

2. Glava, A., Chiş, O., Tătaru, L. (2014) .Piramida cunoaşterii-Repere metodice în


aplicarea curriculumului preşcolar. Piteşti, Editura Diamant.
3. Glava, A, Pocol, M, Tătaru, L. (2009), Educaţia timpurie-Ghid metodic pentru aplicarea
curriculumului preşcolar, Ed. Paralela 45.
4. Revista învăţământului preşcolar, Editura Arlequin, 1-2/2017
5. Revista învăţământului preşcolar, Editura Arlequin, 1-2/2015
6.Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţă de copii, Ed. Didactică şi
Pedgogică, 1987.

9
Anexa 1

ADP-Joc pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale

Pe pârtie e muultă gălăgie! Toți copiii s-au adunat, cu mic, cu mare, să


înalțe un om de zăpadă. După ceva muncă au reușit. Cât de frumos este omul
de zăpadă!
1. Atunci când vede copilașii nădrăvani și veseli în jurul lui, el este BUCUROS.
2. Ce frumos se joacă acești copilași! își spuse în gând omulețul de zăpadă. Și-ar dori și el să se joace
alături de ei. Să se dea cu săniuța, să patineze, să schieze, chiar să facă bulgări de zăpadă, dar el nu
are picioare. Pentru că nu poate să se joace alături de copii, el este TRIST.
3. Am auzit că există un loc unde este mereu iarnă, iar frații mei, ceilalți oameni de zăpadă, nu mor
niciodată. Oare ar fi posibil ca și eu să trăiesc pentru totdeauna? Nu mi-aș dori ca soarele să mă
topească. Spuse omul de zăpadă ÎNGÂNDURAT (îngrijorat)...
4. Au trecut câteva zile de când copiii care au înălțat omul de zăpadă nu au mai venit să-l vadă. Ce
singur mă simt! Eu credeam că sunt prietenii mei și că le pasă de mine. Spuse omul DEZAMĂGIT.
5. Doi băieți aruncă cu bulgări de zăpadă chiar lângă omulețul nostru.- Copii, ar fi bine să vă bateți
cu bulgări mai departe de mine! Spuse omul de zăpadă. Lui îi este FRICĂ să nu se întâmple vreun
accident și să rămână fără mătură, fără nasturi, fără ochi sau chiar și fără cap.
6. Copilașii s-au strâns în jurul omului de zăpadă și au început să cânte un cântecel pe care l-au învățat
la grădi. Ce bine e între prieteni !gândi omul FERICIT.
7. Azorel crede că a venit un intrus în curte, așa că mârâie și latră de zor la omul de zăpadă. S-a
apropiat de mătură și trage de ea. -Măi cățelușule, stai cuminte și lasă-mi mătura în pace! Spuse
omul de zăpadă simțindu-se FURIOS.
8. Pentru că s-a încălzit afară, omul de zăpadă începe să se topească. Ar mai fi vrut să stea la colțul
străzii și să se bucure de frumusețile iernii, dar soarele nu-i dă pace.- Gata! E vremea ghioceilor.
Se aude glasul Zânei Primăvară. La revedere, omulețule de zăpadă! Ne vedem iarna viitoare! Spuse
aceasta cu glasul duios. Cât de NEFERICIT este omul de zăpadă!...

10

S-ar putea să vă placă și