Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul introductiv

Teza de disertație presupune….

Actualitatea temei se dorește a fi evidențiată prin incursiunea în studiile… (1 p.)

În ceea ce privește metodologia, studiul a fost fundamentat pe cercetare bibliografică.

Astfel, abordarea generală este una bibliografică, construcția tezei urmărind modelul

clasic („big book”), capitolele fiind puternic integrate în jurul unei întrebări centrale

(Care e aceasta? – 1 p.)

Ipotezele (care sunt? – 1 p.) sunt formulate în așa fel încât să răspundă unor teme
dezvoltate în mod escaladat pe capitole. Cercetarea este una interpretativistă, culegerea
informațiilor fiind efectuată cu ajutorul metodelor calitative, dar și cantitative (cum au
fost colectate datele?!). Desfășurarea cercetării a implicat trecerea în revistă a literaturii
de specialitate cu referire la tema cercetată (lucrări clasice, relevante, lucrări actuale).
Modalitatea concretă de documentare a urmărit atât cărțile fundamentale, cât și
descoperirea ultimelor cărți sau articole în bazele internaționale de date (EBSCO, SSRN,
JSTOR, RePEc, HBR ș.a.) utilizând căutarea după termeni-cheie (care sunt aceștia? – 1
p. ).

Ipotezele de lucru sunt testate atât la nivel teoretic, cât și situațional prin … (ce
instrument de cercetare folosiți? – 1 p.).

Astfel, primul capitol se axează pe…

Al doilea…

Etc…