Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

 NAȘTEREA LUI IISUS HRISTOS

1.   Ordonează cronologic următoarele imagini ce reprezintă evenimentele din


viața Mântuitorului nostru IISUS HRISTOS. Scrie cifra sub fiecare imagine.

 
             …………….                          ……………

            …………….                            ……………..

…………
2. Pornind de la următorul text scripturistic, citiți enunțurile și decideți dacă
sunt adevărate sau false.
„Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa: Maria, mama Lui, era logodită cu
Iosif; și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la
Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia s-o facă de
rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar, pe
când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului
și i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta,
căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un Fiu și-I vei
pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul
prin proorocul care zice: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-I
vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu
noi”. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul
Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a
născut un fiu. Și el i-a pus numele Isus.(Matei 1:18-25)

1. Maria, mama lui Iisus era o ființă neprihănită.  A/ F


2. Ea a rămas însărcinată cu Iosif.                              A/ F
3. Iosif a umilit-o pe Maria, în comunitatea lor.          A/ F
4. Un înger l-a liniștit pe Iosif, în vis.                          A/
F         
5. Numele ales de Dumnezeu copilului a  fost Emanuel.  A/ F
6. Emanuel înseamnă „Dumnezeu este cu noi”.   A/ F
7. Iosif și Maria au respectat dorința lui Dumnezeu.  A/ F

3.  Potriviți cuvintele din coloana din partea stângă cu sinonimele aflate în
partea dreaptă a paginii. Scrie rezultatele în tabelul de mai jos.
1. neprihănit                                  a) tradus
2. a se zămisli                               b) persoană care prevestește lucruri
3.  prooroc                                    c) a concepe
4. tălmăcit                                    d) curat, nepătat

1. 2. 3. 4.

4. Explicați expresia „căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt”.


……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….................
.......
5. Redactați un text de 30-40 de cuvinte în care să precizați de ce credeți că
Dumnezeu a ales numele Fiului Său, EMANUEL. 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………