Sunteți pe pagina 1din 18

RELATII INDIVIDUALE DE MUNCA

Anul III- drept

1. Ce este formarea profesionala ?


-activitatea desfasurata de o persoana ,inainte de incadrarea sa in munca in scopul de a dobindi
cunostintele de cultura generala si de specialitate ,necesare oentru axercitarea unei profesii sau a
unei meserii.

2. Cate faze are formarea profesionala ca -i proces?


-Doua faze.

3. Cand se deruleaza prima faza a formarii profesionale ?


- prima se deruleaza in timpul scolarizarii, in cadrul sistemului national de invatamint.

4. Cand se deruleaza doua faza a formarii profesionale ?


- cea de-a doua faza are loc in timpul activitatii profesionale .

5. Ce fel de institutie este formarea profesionala, care, ca regula, precede incadrarea in munca?
-institutie juridical complexa

6. In principiu, ce fel de raporturile juridice sunt cele privind formarea profesionala


initiala ?
-conexe raporturilor juridice de munca

7. Cu exercitarea carui alt drept fundamental se afla in stransa legatura dreptul la


invatatura?
-dreptul la munca si protectia sociala a muncii

8. Cum este structurat sistemul de formare profesionala initiala ?


-pe 2 etape principale

9. Care este prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala ?


-tehnologica

10. Ce durata are prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa
tehnologica) ?
-4 ani

11. Ce fel de pregatire asigura prima etapa a sistemului de formare profesionala


initiala (etapa tehnologica) ?
-pregatire generala (diploma de bacalaureat )

12. Care este cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala ?
-profesionala

13. Cum se realizeaza cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa profesionala) ?
- prin scolile de arta si meserii

14. Dupa absolvirea carei clase se acorda calificarea de nivel 2 ?


- clasa a XI-a.

15. Ce calificare de nivel pot obtine absolventii -scolilor de arte si meserii la finalizarea claselor IX – X ?
-calificare de nivel 1.

16. Cum se poate realiza educatia permanenta prin sistemul educational ?


-se poate realiza prin participarea celor interesati la programele organizate in cadrul institutional
-prin studiu individual

17. Ce cuprinde formarea profesionala a adultilor ? (capitolul I, pag. 20)


-formarea profesionala initiala
-formarea profesionala continua

18. Ce fel de persoane sunt admise la formele de pregatire profesionala ?


-persoane apte de munca

19. Care sunt criteriile de care se tine seama pentru stabilirea formei, grupului si
tipului de program de formare profesionala ? (capitolul I, pag. 25)
-nivelul general de pregatire, dovedit prin actele de studii .

20. Ce reprezinta serviciile de formare profesionala ? (capitolul I, pag. 25)


-totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele indreptatite pe durata participarii la o forma de
pregatire profesionala .

21. Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita
obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o
data la doi ani ?
-daca au cel putin 21 de salariati

22. Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita
obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o
data la trei ani ?
-daca au sub 21 de salariati

23. Cati salariati trebuie sa aiba angajatorul persoana juridica pentru ca planurile
anuale de formare profesionala sa fie intocmite de catre acesta? (capitolul I, pag. 28)
-mai mult de 20 de salariati

24. Cand poate avea loc participarea la formarea profesionala ? (capitolul I, pag. 29)
-la initiativa angajatorului
-la initiative salariatului

25. De catre cine se suporta, potrivit Codului Muncii, de regula, toate cheltuielile
ocazionate de formarea profesionala initiata de angajator ? (capitolul I, pag. 29)
-angajatorul

26. Ce dobande-te salariatul, prin contractul de calificare profesionala, atunci cand


acesta se obliga sa urmeze cursurile de formare profesionala organizate de angajator ?
-o calificare profesionala

27. Sub ce forma se incheie, obligatoriu, contractul de ucenicie la locul de munca ?


-in forma scrisa

28. Cui revine obligatia de incheiere a contractului de ucenicie la locul de munca?


-angajatorului
29. Cum poate fi doctoratul (studiile doctorale) ? (capitolul I, pag. 43)
-stiintific
-profesional

30. Care sunt cele doua categorii de concedii pentru formare profesionala, prevazute
de Codul Muncii, ce se acorda la initiativa salariatilor ? (capitolul I, pag. 45)
-concdiu fara plata
-concediu cu plata

31. Pe perioada concediului de studii, salariatul are dreptul la o indemnizatie stabilitaca si in cazul: (capitolul I, pag.
46)
-concediului de odihna

32. Ce fel de persoana este intotdeauna salariatul (angajatul) ? (capitolul II, pag. 48)
-persoana fizica

33. Ce fel de executare presupune contractul individual de munca ?


-executare succesiva

34. Contractul individual de munca este un contract cu titlu: (capitolul II, pag. 48)
-oneros (comutativ)

35. Ce fel de obligatie iti asuma prin contractul individual de munca, atat salariatul catsi angajatorul ?
-obligatia de ”a face ”

36. Contractul individual de munca este un act juridic de drept al:


-muncii

37. Costitutia Romaniei, in consens cu reglementarile internationale, a ridicat varsta


minima de incadrare in munca de la 14 ani la ce alta varsta? (capitolul II, pag. 54)
-la 15 ani

38. Ce fel de capacitate de munca recunoa-te legea, persoanei, incepand cu varsta de 15 ani si pana la 16 ani ?
-capcitate restrinsa

39. Prin acordul prealabil al caror persoane se intrege-te capacitatea restransa de drept al muncii, la momentul
incadrarii in munca, al minorilor de 15 pana la 16 ani? -parintilor
-reprezentantilor legali

40. Ce fel de conditie este consinmtamantul la incheierea contractului individual de munca ?


-esentiala

41. Cum se clasifica munca pe care o poate presta salariatul ? (capitolul II, pag. 69)
-munca fizica
-munca intelectuala

42. Ce desemneaza locul muncii ? (capitolul II, pag. 71)


-localitatea si unitatea unde se desfasoara acctivitatea de baza

43. Care este, potrivit Codului Muncii, pentru salariatii angajati cu norma intreaga,
durata normala a timpului de munca ? (capitolul II, pag. 71)
-8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamina

44. Durata maxima legala a timpului de munca, inclusiv orele suplimentare, nu poate depasi in medie:
-8 ore pe zi si 48 ore pe saptamina

45. Care este durata perioadei de repaus, ce va urma, in cazul in care se stabileste o durata zilnica a timpului de
munca de 12 ore pe zi ?(capitolul II, pag. 72)
-24 de ore

46. Ce constituie salariul ? (capitolul II, pag. 73)


-totalitatea drepturilor banesti cuvenite pentru munca prestata

47. Cand sunt libere partile sa negocieze cuantumul salariului ? (capitolul II, pag. 73)
-la incheerea contractului de munca

48.Ce cuprinde salariul, potrivit Codului Muncii ? (capitolul II, pag. 74)
-salariul de baza
-indemnizatiile
-sporurile
-alte adausuri

49. Codul Muncii stabileste in mod expres ca este interzisa, sub sanctiunea nulitatii
absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii: (capitolul II, pag. 75)
-unei acctivitati ilicite sau imorale

50. Ce capacitate mai implica calitatea de parte intr-un raport juridic de munca, pe langa capacitatea juridica ?
-aptitudinea de a munci in sens biologic,capacitatea de munca

51. Prin ce trebuie sa fie atestata starea de sanatatea a salariatului, ca si conditie


prealabila incheierii contractului individual de munca ? (capitolul II, pag. 80)
-certificat medical

52. Care este sanctiunea in cazul in care angajarea unei persoane se face fara
verificarea starii de sanatate a acesteia, de catre o comisie medicala ? (capitolul II, pag. 80)
-este nulitate absoluta a contractului individual de munca

53. Angajatorului ii este interzis sa solicite persoanelor de sex feminin prezentarea


unui certificat medical care sa ateste: (capitolul II, pag. 81)
-ca este sau nu insarcinata

54. Care este modalitatea principala de verificare a aptitudinilor profesionale si


personale ale viitorilor salariati, atat in sectorul public cat si in cel privat? (capitolul II, pag. 82)
-concursul

55. Ce este perioada de proba ? (capitolul II, pag. 84)


-intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea profesionala a salariatului

56. Care este perioada de proba, pentru functiile de executie ?(capitolul II, pag. 84)
-cel mult 30 zile

57. Care este perioada de proba, pentru functiile de conducere ?


-90 de zile

58. Care este perioada de proba, pentru muncitorii necalificati? (capitolul II, pag. 84)
-cel mult 5 zile

59. Care este perioada de proba, pentru absolventii institutiilor de invatamant, la debutul in profesie ?
-6 luni

60. Ce interval de timp nu poate depa-i perioada de proba, obligatorie, in cazul absolventilor institutiilor de
invatamant superior, la debutul lor in profesie ? (capitolul II, pag. 84)
-6 luni

61. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe


durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni),
poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)
-5 zile lucratoare

62. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe


durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6
luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)
-15 zile

63. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe


durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni),
poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)
-30 zile

64. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat in functie de conducere, cu contract


individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de
munca mai mare de 6 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:
(capitolul II, pag. 85)
-45 de zile lucratoare

65. Perioada de proba curge din prima zi a: (capitolul II, pag. 85)
- executarii contractului individual de munca

66. Cand expira perioada de proba? (capitolul II, pag. 85)


-la epuizarea termenului stabilit

67. In cazul personalului de paza si garda de corp este interzisa admiterea la cursurile de calificare a candidatilor care
nu au obtinut: (capitolul II, pag. 87)
-avizul politiei

68. De catre cine este necesara atestarea persoanei respective, pentru calitatea de
asistent maternal profesionist ? (capitolul II, pag. 88)
-Comisia pentru protectia copilului .

69. De cate ori este permisa incheierea contractului individual de munca, pe durata
determinata, intre aceleasi parti si in aceleasi conditii ? (capitolul II, pag. 90)
-de cel mult 3 ori consecutiv

70. Care sunt cele doua contracte ce se pot incheia in cazul muncii prin agent de
munca temporara ? (capitolul II, pag. 97)
-un contract individual de munca
-un contract de punere la dispozitie

71. Ce fel de contract este contractul de munca temporara ? (capitolul II, pag. 99)
- un contract pe durata determinata.
72. Care sunt partile, in contractul de punere la dispozitie ? (capitolul II, pag. 101)
-agentul de munca temporara (in calitate de prestator )
-utilizatorul (in calitate de beneficiar )

73. Ce poate sa vizeze contractul individual de munca cu timp partial ? (capitolul II, pag. 106)
-contracte individuale de munca pe durata determinata .
-contracte individuale de munca pe durata nedeterminata .

74. Care este durata normala a timpului de munca pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani ?
- 6 ore pe zi

75. Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in sali
de disectie, morgi si anatomie patologica ? (capitolul II, pag. 107)
-6 ore pe zi

76. Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in
activitati de radiologie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare ? (capitolul II, pag. 107)
- 6 ore pezi

77. Ce atrage acceptarea propunerii de mutare de la un loc de munca cu fractiune de


norma la unul cu norma intreaga sau invers, indiferent de partea care a facut oferta ?
- modificarea contractului individual de munca

78. De cate feluri poate fi contractul individual de munca cu munca la domiciliu ?


- Un contract de munca pe durata determinata sau nedeterminata .

79. Care este forma in care se incheie contractul individual de munca cu munca la domiciliu ?
-numai in forma scrisa

80. Care sunt partile esentiale cuprinse in contractul individual de munca ?


-partea legala
-partea conventionala

81. Care sunt clauzele obligatorii (ex lege) ale contractului individual de munca care
stabilesc drepturi si obligatii ce nu pot fi negociate ? (capitolul II, pag. 113)
-identitatea partilor
-sediui ,sau dupa caz domiciliul angajatorului
-indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului

82.Ce trebuie sa fie precizata expres in continutul contractului individual de munca incheiat pe durata determinata ?
(capitolul II, pag. 115)
- durata pentru care acesta se incheie

83. De cine sunt reprezentate formele de exprimare a ocupatiei ? (capitolul II, pag. 117)
- de functia sau meseria exercitata de cel in cauza

84. Ce reprezinta salariul ? (capitolul II, pag. 121)


-pretul muncii prestate .

85. Cui poate apartine initiativa participarii salariatului la o forma de pregatire profesionala ?
- fie angajatorului ,fie salariatului .

86. Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data:
-incetarii contractului individual de munca

87. Ce il obliga pe salariat clauza de mobilitate inserata in contractul individual de munca ?


-sa accepte schimbarea locului de munca .

88. Ce vizeaza clauza de confidentialitate, sub aspectul partilor raportului juridic de munca?
- vizeaza ambele parti ale raportului juridic de munca

89. Ce fel de raspundere atrage nerespectarea obligatiilor asumate prin clauza de confidentialitate de catre salariat ?
(capitolul II, pag. 133)
-atrage la plata de daune –interese

90. Care sunt ratiunile, din punctul de vedere al salariatului, pentru care poate fi
incheiat obiectul clauzei de constiinta ? (capitolul II, pag. 134, 135)
-morale
-stiintifice
-politice
-religioase
-de politete

91. Ce fel de sanctionare poate antrena neexecutarea unui ordin legal dat, de serviciu, de catre salariat ?
-sanctionarea disciplinara a salariatului respectiv

92. Care este obligatia corelativa a angajatorului care corespunde dreptului la


securitate si sanatate in munca al salariatului ? (capitolul II, pag. 143)
-de asigurare a securitatii si sanatatii in munca a salariatilor

93. Unde se aplica normele privind sanatatea si securitatea in munca ?


- in toate sectoarele ,atit publice cit si private .

94. Care este finalitatea masurilor obligatorii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca ?
-asigurarea salariatilor la securitate si sanatate in munca

95. Ce este (cum definiti) angajatorul? (capitolul II, pag. 145)


-persoana fizica sau juridica

96. Prin ce este asigurat, potrivit Constitutiei, dreptul la invatatura ? (capitolul II, pag. 146)
-prin art. 32 din Constitutie

97. Unde trebuie afisat Regulamentul intern ? (capitolul II, pag. 148)
-la sediul angajatorului

98. Cui ii incumba obligatia de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice


avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca ?
-angajatorului

99. Contractul colectiv de munca se incheie ca urmare a negocierii purtate intre:


-Angajatori si salariati

100. La ce fel de interese sunt limitate de lege interesele aparate prin declansarea grevei ?
-interese profesionale
-economice sau sociale

101. Ce fel de drept este dreptul la greva ? (capitolul II, pag. 153)
- un drept fundamental recunoscut tuturor salariatilor indiferent de angajatorul
la care acestia isi desfasoara activitatea lucrativa .

102. In ce se pot asocia salariatii pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor


lor profesionale ? (capitolul II, pag. 154)
-organizatii sindicale

103. In ce se pot asocia angajatorii pentru apararea drepturilor si promovarea


intereselor lor profesionale ? (capitolul II, pag. 154)
-asociatii patronale

104. Ce fel de instrument este norma de munca ? (capitolul II, pag. 156)
-un instrument al angajatorului in relatiile contractuale cu salariatii sai

105. Cum se stabileste, in mod concret, felul muncii in cadrul unitatilor productive ?
-prin norme de munca

106. Al cui acord este necesar, potrivit prevederilor Codului Muncii, pentru
aplicabilitatea normelor de munca ? (capitolul II, pag. 157)
-acordul sindicatelor sau reprezentantilor salariatilor

107. Cui revine dreptul de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si de a aplica


sanctiunile corespunzatoare ? (capitolul II, pag. 161)
-angajatorului

108. Cui revine dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii ?


-angajatorului

109. Cui revine obligatia de a infiinta registrul general de evidenta al salariatilor si de


a opera inregistrarile prevazute de lege ? (capitolul II, pag. 163)
-angajatorului

110. Cui revine obligatia de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor ?
-angajatorului

111. Ce fel de situatie de suspendare a contractului individual de munca este


reprezentata de concediul de maternitate? (capitolul II, pag. 168)
-se suspenda de drept

112. Ce fel de situatie de suspendare a contractului individual de munca este reprezentata carantina?
-se suspenda de drept

113. Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul este arestat preventiv ?
-se suspenda de drept

114. Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul


indeplineste o functie de conducere salarizata in sindicat ? (capitolul II, pag. 169)
-se suspenda de drept

115. De catre cine se elibereaza, in cazul carantinei, certificatul prin care se atesta
boala contagioasa ? (capitolul II, pag. 169)
-inspectoratul de sanatate publica
116. In cazul incapacitatii temporare de munca, pana cand dureaza suspendarea
contractului individual de munca ? (capitolul II, pag. 169)
-pina la insanatosirea salariatului

117. Ce se poate intampla cu postul persoanei ce indeplineste o functie de conducere


in sindicat, fiind salarizata de catre sindicatul respectiv? (capitolul II, pag. 170)
-pe postul acesteia, poate fi incadrata o alta persoana ,numai cu contract de munca pe durata determinata

118. Cum va fi contractul individual de munca in cazul persoanei care are calitatea de asistent judiciar in cadrul
completului pentru judecarea conflictelor de munca, in acest interval de timp ?
-se suspenda de drept

119. Cum poate fi suspendat contractul individual de munca pe perioada concediului


pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani ? (capitolul II, pag. 173)
-se suspenda din initiativa salariatului

120. Cine are dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani?
-optional ,oricare dintre parintii firesti ai copilului
-una dintre persoanele care au adoptat copilul
-persoanan care a fost numita tutore

121. Ce se intampla cu plata indemnizatiei, daca beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului decedeaza ?
(capitolul II, pag. 175)
-se suspenda

122. Ce se intampla cu plata indemnizatiei pentru cre-terea copilului daca copilul este abandonat?
-se suspenda

123. Care este durata concediului paternal fara atestat pentru cursul de puericultura ?
-5 zile lucratoare

124. Din ce fonduri se plateste indemnizatia pentru concediul paternal ?


-din fondul de salarii al unitatii

125. Cum se suspenda contractul individual de munca pentru salariatii care participa la greva ?
-din initiativa salariatului

126. Ce se poate intampla cu contractul individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile ?
-se suspenda din initiativa angajatorului

127. Ce se poate intampla cu contractul individual de munca daca angajatorul


formuleaza plangere penala impotriva salariatului ?(capitolul II, pag. 177, 178)
-se suspenda din initiativa angajatorului

128. Ce se intampla cu contractul individual de munca, in cazul intreruperii


temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca? (capitolul II, pag. 179)
-se suspenda din initiativa angajatorului

129. Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata detasarii?


-se suspenda din initiativa angajatorului

130. Care este obligatia angajatorului daca angajatorul vrea sa modifice clauzele
contractului individual de munca (prevazute de art.17 alin.2)? (capitolul II, pag. 182)
-de a-l informa pe salariat cu privire la clauzele care urmeaza sa le modifice

131. Cum este modificarea unilaterala a contractului individual de munca?


-nu este valabila ,decit daca se realizeaza in cazurile si in conditiile prevazute expres de lege .

132. Ce se modifica in cazul delegarii ? (capitolul II, pag. 185)


-locul obisnuit al muncii

133. Fata de cine raspunde disciplinar salariatul aflat in delegatie ? (capitolul II, pag. 185)
- fata de angajatorul sau .

134. Cum inceteaza masura delegarii ? (capitolul II, pag. 185)


-la incetarea termenului pina la care a fost dispusa
-dupa executarea lucrarilor sau indeplinirea sarcinilor care au facut obiectul delegarii ,ori la expirarea
termenului
-prin revocarea masurii de catre angajator
-prin incetarea contractului individual de munca al salariatului aflat in delegatie
-la data decesului persoanei fizice sau a dizolvarii sau desfiintarii unitatii care a dispus delegarea

135. Ce se realizeaza prin detasare ? (capitolul II, pag. 186)


-schimbarea temporara a locului de munca

136. Pentru cine executa lucrari salariatul pe timpul detasarii ? (capitolul II, pag. 186)
-executa lucrari in interesul angajatorului

137. Cui este subordonat salariatul pe perioada detasarii ? (capitolul II, pag. 187)
-pe perioada detasarii salariatul este subordonat angajatorului, cesionar care exercita putere disciplinara .

138. Cum se realizeaza transferul in spiritul Codului Muncii ? (capitolul II, pag. 187)
-Codul Muncii nu mai reglementeaza transferul

139. Cine va opera, daca la incheierea contractului individual de munca nu sunt respectate dispozitii care ocrotesc un
interes general ? (capitolul II, pag. 189, 190)
- nulitatea absoluta

140. Cum va fi contractul, daca la incheierea contractului individual de munca lipseste acordul reprezentantilor legali
ai minorului cu varsta intre 15 si 16 ani ? (capitolul II, pag. 190)
-contractul de munca v-a atrage nulitatea absoluta

141. Ce fel de efecte produce constatarea nulitatii contractului individual de munca ? (capitolul II, pag. 192)
-produce efecte pentru viitor .

142. Ce se intampla cu persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul ?
-are dreptul la remunerarea acesteia

143. Care este soarta contractului individual de munca la data comunicarii deciziei de pensionare pentru invaliditate a
salariatului ? (capitolul II, pag. 194)
-incetarea de drept a contractului de munca

144. Care este soarta contractului individual de munca daca se constata nulitatea absoluta a acestuia?
-incetarea de drept a contractului de munca

145. Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul este condamnat la executarea unei pedepse
privative de libertate ? (capitolul II, pag. 195)
-incetarea de drept a contractului de munca

146. La data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata


determinata, ce se va intampla cu acesta? (capitolul II, pag. 195)
-incetarea de drept a contractului de munca

147. Care este soarta contractului individual de munca in cazul in care salariatul este
arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile ? (capitolul II, pag. 202)
-angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului

148. Ce poate dispune angajatorul daca se constata inaptitudinea fizica a salariatului?


-angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului

149. Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul nu corespunde
profesional locului de munca? (capitolul II, pag. 202)
-angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului

150. Ce se intampla daca salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si


stagiul de cotizare si nu solicita pensionarea? (capitolul II, pag. 202)
-angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului

151. In ce conditii este admisibila concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului?
-art. 65.alin.1 din Codul Muncii

152. Cum este concedierea salariatului daca angajatorul grupeaza doua posturi intrunul singur ? -este justificata

153. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel
putin 10 salariati atunci cand are incadrati cati salariati? (capitolul II, pag. 210)
-da

154. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel
putin 10% din salariati atunci cand are incadrati cati salariati?(capitolul II, pag. 210)
-da

155. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel
putin 30 salariati atunci cand are incadrati cati salariati?(capitolul II, pag. 210)
-da

156. Angajatorul care a dispus concedieri colective, pentru ce perioada nu poate face
noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati? (capitolul II, pag. 210)
-9 luni

157. Termenul de preaviz, in cazul demisiei, pentru salariatii cu functii de executie,


nu poate fi mai mare de: (capitolul II, pag. 212)
-15 zile calendaristice

158. Termenul de preaviz, in cazul demisiei, pentru salariatii cu functii de conducere,


nu poate fi mai mare de: (capitolul II, pag. 212)
30 de zile calendaristice

159. Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata preavizului, in cazul demisiei ?


-contractul de munca continua
160. Unde trebuie exprimata durata preavizului ? (capitolul II, pag. 215)
- in CIM (comunicarea deciziei de concediere)
- in decizia concedierii.

161. Cand poate fi dispusa concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala ?


-dupa evaluarea prealabila

162. Cui are obligatia angajatorul sa comunice notificarea intentiei de concediere colectiva?
-inspectoratului teritorial de munca
-agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca
-dupa caz reprezentantilor salariatilor

163. Care este termenul in care sindicatul poate propune angajatorului masuri de
evitare a concedierilor colective ? (capitolul II, pag. 220, 221)
- 10 zile calendaristice de la data notificarii .

164. Conform legii, cu ce calitate este incompatibila calitatea de parlamentar ?


- comerciant persoana fizica
-membru al unui grup de interes economic

165. Care este reducerea duratei normale a timpului de lucru de care beneficiaza
salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani ?
-2 ore pe zi

166. Care este programul medicilor incadrati in unitatile publice din sectorul sanitar ?
-7 ore pe zi

167. Care este programul medicilor incadrati in serviciile de ambulanta ?


-7 ore pe zi

168. Potrivit Codului muncii, intre ce intervale de timp se presteaza munca in timpul noptii?
-22.00 – 6.00
-21.00 - 7.00

169. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna


anual, pentru salariatii din justitie, parchet si alte organe de stat ? (capitolul III, pag. 238)
-regulamente

170. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna


anual, pentru salariatii din administratia publica ? (capitolul III, pag. 238)
-Hotarire a Guvernului

171. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna


anual, pentru salariatii din regiile autonome cu specific deosebit? (capitolul III, pag. 238)
-Hotarire a Guvernului

172. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna


anual, pentru salariatii din unitatile bugetare? (capitolul III, pag. 238)
-Hotarire a Guvernului

173. Care este durata concediului de odihna pentru magistrati? (capitolul III, pag. 238)
-35 de zile lucratoare
174. Durata efectiva a concediului de odihna anual va fi proportionala cu:
-cu activitatea prestata intr-un an calendaristic

175. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din administratia publica ?
-3 -10 zile lucratoare .

176. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din regiile autonome cu specific deosebit ?
-3 -10 zile lucratoare

177. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din unitatile bugetare ?
-3 -10 zile lucratoare

178. Care este durata concediului pentru formare profesionala, platit de angajator la care are dreptul salariatul?
(capitolul III, pag. 242)
-10 zile

179. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru conditii deosebite de munca,
grele, periculoase sau penibile? (capitolul IV, pag. 244)
-10 %

180. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru pentru conditii nocive de munca?
-10 %

181. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca prestata in orele suplimentare?
-100% din salariul de bază pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi
în zilele de sărbători legale până la 120 ore/salariat/an

182. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca pe timp de noapte,
(contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 ) ? (capitolul IV, pag. 244)
-25%

183. Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la drepturile salariale ?
-3 ani

184. Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la daunele
rezultate din neexecutarea obligatiilor privind plata salariilor ? (capitolul IV, pag.244)
-3 ani

185. De catre cine se intocmeste, potrivit Codului Muncii, la nivelul unitatii, regulamentul intern?
-de angajator

186. Care este momentul, potrivit Codului Muncii, la nivelul unitatii, de la care produce efecte regulamentul?
-aducerii la cunostinta

187. Cum sunt amenzile disciplinare, potrivit Codului Muncii ?


- sunt interzise

188. De la ce data produce efecte decizia de sanctionare disciplinara ?


-de la data comunicarii

189. In ce termen trebuie comunicata decizia de sanctionare disciplinara?


-5 zile calendaristice

190. In ce termen poate fi contestata decizia de sanctionare disciplinara?


-30 de zile calendaristice

191. Ce instanta are competenta sa judece plangerea impotriva sanctiunii disciplinare (in prima instanta) ?
-tribunalul

192. Instanta care constata nelegalitatea deciziei de sanctionare disciplinara poate


acorda despagubiri salariatului sanctionat? (capitolul V, pag. 269)
-da

193. Ce cale de atac poate folosi partea interesata impotriva sentintei pronuntate de
tribunalul care a solutionat contestatia formulata impotriva sanctiunii disciplinare?
-recurs

194. Pe ce principii se intemeiaza raspunderea patrimoniala?


-pe normele si principiile raspunderii civile contaractuale

195. Ce obiect poate avea raspunderea patrimoniala a salariatilor?


-repararea prejudicilor materiale cit si morale

196. Cum se repara, de regula, prejudicidul produs de salariat?


-prin echivalent banesc

197. Ce cota din salariu poate fi afectata in cazul raspunderii patrimoniale?


- 1/3 din salariul net

198. Cand are angajatorul obligatia sa-l despagubeasca pe salariat?


-cind a suferit un prejudiciu material sau moral din vina angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de
serviciu
-in legatura cu serviciu

199. Ce poate face salariatul, daca angajatorul refuza sa-l despagubeasca ?


-plingere la instantele judecatoresti competente

200. Isi poate recupera angajatorul despagubirea platita unui salariat?


-Da daca :
- existenta unui contract individual de munca
-existenta unei fapte ilicite a angajatorului
-existenta unui prejudiciu material suferit de catre salariat
-legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu

201.Care este scopul raspunderii patrimoniale a salariatului fata de angajatorul sau?


- de a apara patrimoniul angajatorului prin recuperarea pagubei produse de salariat
-prevenirea producerii altor prejudicii
-apararea salariatilor prin instituirea unor masuri de protectie ,fata de raspunderea civila contractuala

202.Salariatii raspund de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului?


-Nu raspund

203. Salariatii raspund de pagubele provocate de forta majora?


-Nu raspund

204. Pentru a raspunde patrimonial, persoana trebuie sa fie salariatul angajatorului?


-Nu
205. Ce conditie trebuie sa indeplineasca fapta ilicita a salariatului pentru ca acesta sa raspunda patrimonial?
-real
-cert
-actual
-direct
-material
-prejudiciul sa nu fi fost reparat

206. Starea de necesitate inlatura raspunderea patrimoniala a salariatului?


-Da

207. Cazul fortuit inlatura raspunderea patrimoniala a salariatului?


-Da

208. Retinerile, cu titlu de daune, cauzate de salariat angajatorului, pot fi efectuate in temeiul deciziei de imputare ?
(capitolul V, pag. 278)
- Nu pot fi efectuate (cf.modif. cod. muncii leg.188/1999)

209. Este posibila executarea silita a unui salariat care a pagubit angajatorul?
-da/ cind salariatul nu mai este incadrat in munca sau atunci cind dupa 3 ani de retineri lunare din salariu
prejudiciu nu a fost acoperit

210. Angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc pentru recuperarea prejudiciului de la salariat?
-in cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face in termen de 3 ani de
la data primei retineri .

211. Ce obligatie are salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata?


-sa restitue suma

212. Ce obligatie are salariatul care primeste bunuri necuvenite si nu mai pot fi restituite in natura angajatorului?
-sa suporte contravaloarea lor stabilita potrivit valorii acestora la data platii

213. Ce reprezinta stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale?
-constitue contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 2000 - 5000 lei

214. Cum raspunde angajatorul care incalca dispozitiile privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara?
(capitolul V, pag. 281)
- constitue contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 300 - 2000 lei

215. Cum raspunde angajatorul care primeste la munca persoane fara a incheia un contract individual de munca?
(capitolul V, pag. 281)
- constitue contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 1500 - 2000 lei pentru fiecare persoana identificata
fara a depasi valoarea cumulata de 100 000 lei .

216. Cum raspunde angajatorul care incalca prevederile legale privind acordarea repausului saptamanal?
- constitue contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 1500 - 3000 lei

217. Cine poate aplica sanctiuni contraventionale, potrivit Codului Muncii?


-constatarea Contraventiilor si aplicarea sansctiunilor se fac de catre Inspectorii de munca

218. Cum va raspunde angajatorul care nu executa hotararea judecatoreasca definitive de achitare a drepturilor banesti
cuvenite salariatului?
- neexecutarea hotaririi judecatoresti de achitare a drepturilor banesti,
reprezinta infractiune savirsita de catre angajator .
219. Hotararile pronuntate de instanta de fond pot fi executate?
-da „sunt definitive si executorii de drept”.

220. In cazul accidentului de munca, se produce o vatamare violenta a organismului?


-da

221. Intoxicatia acuta profesionala poate fi considerata accident de munca?


-da

222. Ce durata trebuie sa aiba incapacitatea temporara de munca pentru ca accidental sa fie considerat accident de
munca? (capitolul VI, pag. 288)
-cel putin 3 zile

223. Daca intoxicatia acuta profesionala, in timpul procesului de munca, provoaca


decesul salariatului, se considera accident de munca? (capitolul VI, pag. 288)
-da

224. Accidentul suferit de o persoana aflata in vizita in unitate, poate fi inregistrat ca accident de munca?
-da

225. Accidentul suferit de o persoana in timpul unei activitati sportive, in afara tarii, se inregistreaza ca accident de
munca ? (capitolul VI, pag. 288)
-da

226. Daca o persoana se accidenteaza ca urmare a unei actiuni de salvare a unei vieti omenesti, se inregistreaza ca
accident de munca? (capitolul VI, pag. 289)
-da

227. Accidentul de traseu suferit de salariatul care se deplaseaza de la locul de munca la domiciliu, poate fi considerat
accident de munca? (capitolul VI, pag. 289)
-da

228. Accidentul suferit de o persoana care urmeaza un curs de calificare, poate fi considerat accident de munca?
(capitolul VI, pag. 290)
-da

229. Accidentul determinat de o furtuna, poate fi considerat accident de munca?


-da daca victima se afla in timpul procesului de munca .

230. Cand accidentul de munca este considerat accident colectiv ?


- cind sunt accidentate cel putin 3 persoane ,din acelasi motiv si aceiasi cauza

231. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca?
-persoane autorizate din cadrul persoanei juritice

232. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au produs decesul salariatului?
-Inspectoratele teritoriale de munca

233. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au determinat persoane date disparute?
-Inspectoratele teritoriale de munca

234. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele in cazul accidentelor collective produse de explozii?
-Inspectia Muncii
235. Cine are atributia de a coordona activitatea de cercetare, declarare, inregistrare si evidenta a bolilor profesionale?
-Ministerul Sanatatii Publice

236. Ce conditie trebuie sa indeplineasca angajatorul pentru a se constitui un comitet de securitate si sanatate in
munca ?
- sa aiba cel putin 50 de salariati ,exceptional in cazul unor conditii grele de munca,vatamatoare ,periculoase
angajatorul poate constitui in comitet si sub 50 de angajati

237. La angajatorii cu un numar redus al salariatilor, cine poate prelua atributiile comitetului de securitate si sanatate
in munca?
-de un responsabil cu securitatea si sanatatea in munca

238. Cine are competenta sa stabileasca instantele la care functioneaza sectii pentru conflictele de munca?
- Ministerul Justitiei

239. Care instanta are competenta sa judece cererea unitatii de suspendare a grevei?
-la Curtea de Apel cererea unitatii de suspendare a grevei si a recursurilor declarate impotriva sentintelor
civile prin care tribunalele au solutionat conflictede munca .

240. Care instanta are competenta sa judece cererea unitatii prin care se solicita incetarea grevei ca fiind nelegala?
-La Tribunal cerea unitatii prin care se solicita incetarea grevei ca fiind nelegala si conflictele de drepturi

241. Care sunt instantele prin intermediul carora se realizeaza justitia?


-Justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite
prin lege ,competenta instantelor si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege (art.126 din
Constitutie)

242. Care este compunerea completului in cauzele privind conflictele de munca la instanta de fond?
-2 judecatori
-2 asistenti

243. Care este compunerea completului in cauzele privind conflictele de munca la instanta de recurs?
-3 judecatori

244. Care sunt fazele in solutionarea unui litigiu de munca?


Faza judecarii propriu zise incepe cu:
-cererea de chemare in judecata si sfirseste cu pronuntarea unei hotaririi irevocabile
-faza executarii silite a hotaririi judecatoresti

245. Cand se incheie faza judecatii propriu-zise a unui litigiu de munca?


- sfirseste cu pronuntarea unei hotariri irevocabile

246. De cine este reprezentat statul in proces? (partea a II-a, capitolul III, pag. 333)
-Ministerul Finantelor

247. Cine reprezinta in justitie un oras? (partea a II-a, capitolul III, pag. 334)
-primarul

248. Daca o unitate nu are personalitate juridica, poate fi parte a litigiului de munca?
-poate fi parte in litigiu de munca organul erarhic superior sau poate fi parte in litigiu aceasta unitate daca
dispune de inputernicire de reprezentare pentru a incheia contracte individuale de munca

249. Cui revine dreptul de a exercita controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu?
-angajatorului

250. Poate paratul initial sa devina si reclamant in acelasi proces?


-da introducind cererea reconventionala prin aceasta piritul initial devine si reclamant urmarind avantaje
proprii .