Sunteți pe pagina 1din 9

5 OCTOMBRIE

ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI

WORLD TEACHERS’ DAY

JOURNEE MONDIALE DES ENSEIGNANTS

1
În 1994, UNESCO a inaugurat prima ZI MONDIALĂ A
EDUCATORILOR, pentru a comemora semnarea, în 1966, a
recomandării făcute de UNESCO şi ORGANIZAŢIA
INTERNAŢIONALĂ A MUNCII privind condiţiile de muncă ale
personalului didactic. Această zi se sărbătoreşte în data de 5
octombrie în peste 200 de ţări.
Tema propusă spre dezbatere în 2007 e următoarea: « Condiţii
mai bune de lucru pentru educatori înseamnă condiţii mai bune de
învăţat pentru elevi ».
De ce o zi consacrată cadrelor didactice - educatori, învăţători
sau profesori?
Pentru că ei contribuie în mod esenţial la dezvoltarea unei ţări,
asigurând transmiterea de cunoştinţe. Ei joacă, de asemenea, un rol
civic de mare importanţă, contribuind la păstrarea coeziunii sociale.
UNESCO a creat această zi pentru a atrage atenţia anumitor
guverne asupra condiţiilor rele de muncă în care cadrele didactice îşi
desfăşoară activitatea, asupra salariilor mici ale acestora.
În această zi să le urăm învăţătorilor şi profesorilor noştri un
sincer “LA MULŢI ANI !”, să le mulţumim pentru grija ce ne-o
poartă, promiţându-le că vom fi mai ascultători şi vom învăţa mai
bine.

2
Şcoala cu cls. I-VIII nr. 6 „NICOLAE TITULESCU”
Aleea Cameliei nr. 2 Constanţa
Tel./fax 0341-405836; e-mail: sc6cta@isjcta.ro

Ziua educaţiei sau Ziua educatorilor?


În 1994, în data de 5 octombrie, UNESCO a inaugurat prima Zi Mondială a
Educatorilor pentru a comemora semnarea, în anul 1966, a Recomandării făcute de
UNESCO şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind condiţiile de muncă ale
personalului didactic. Prin urmare, UNESCO a creat această zi pentru a atrage atenţia
anumitor guverne asupra condiţiilor rele de muncă în care cadrele didactice îşi desfăşoară
activitatea, asupra salariilor mici ale acestora. În acest an, Ziua Mondială a Educatorilor va
pune accentul pe necesitatea de a planifica o mână de lucru eficace în domeniul
învăţământului, având în vedere deficitul de personal didactic calificat la nivel mondial.
Aşadar, în întreaga lume, această zi, sărbătorită în peste 200 de ţări, este consacrată
personalului didactic, celor care fac educaţia - educatori, învăţători, profesori, denumirea ei
fiind World Teachers’ Day în engleză sau Journée Mondiale des Enseignants, în franceză.
De ce în România această zi se numeşte Ziua mondială a educaţiei, ignorând şi
deformând scopul pentru care a fost creată ? Probabil că pentru cei care au decis aşa doar ...
educaţia contează, nu şi educatorii. Ca şi cum educaţia poate fi făcută fără educatori. Ca şi
cum calitatea actului educativ nu ar depinde de condiţiile de viaţă şi de muncă ale celor care
fac educaţia. Schimbarea accentului de pe om pe acţiunea înfăptuită de acesta dovedeşte că în
România mentalităţile nu s-au schimbat. Sau poate, e o simplă problemă de ... traducere.
Poate mai marii noştri nu ştiu să traducă World Teachers’ Day. Indiferent de
motivele unei astfel de decizii în discordanţă cu hotărârea UNESCO, întrebarea esenţială
rămâne: cum poate România să sărbătorească o Zi Mondială a Educaţiei în vreme ce în
întreaga lume se sărbătoreşte Ziua Mondială a Educatorilor? Urmată de o altă întrebare, la
fel de importantă: merită personalul didactic, educatorii să fie sărbătoriţi nu numai în
întreaga lume ci şi în România?

Prof. Viorica Cordonescu, Tel. 514362 / 0341 411867


e-mail: cordonescuvera@gmail.com
coordonator proiecte şi programe educative, consilier de imagine

3
CITATE DESPRE EDUCAŢIE
universitate, şcoală
O universitate este doar un grup de clădiri adunate în jurul unei
biblioteci.
Shelby Foote

În fiecare an, în Statele Unite se construiesc mai multe închisori


decât şcoli şi colegii.
Jesus Sepulveda

O şcoală în care profesorul nu învaţă şi el e o absurditate.


Constantin Noica - Jurnal filozofic

Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor.


Nicolae Iorga

Familia este şcoala în care eşti deopotrivă profesor şi elev.


Ioan Gyuri Pascu - În căutarea armoniei
educaţie

Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa


însăşi.
John Dewey

Lipsa de educaţie poate fi invocată până la 20, hai 25 de ani.


După aceea, nici dacă singura locuinţă şi mamă ţi-ar fi
maidanul, nu mai poţi invoca lipsa de educaţie. Vine o vreme
când mintea proprie îţi este un educator suficient.

4
Ileana Vulpescu - Arta conversaţiei

cultură

Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica


profesori care, atunci când le vine rândul, vor fabrica profesori.
Simone Weil - Nevoia de rădăcini

experienţă

Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul
şi apoi îţi spune care era lecţia.
Vernon Law

succes

Succesul este un profesor prost. El îi împinge pe oameni să


creadă că sunt infailibili.
Bill Gates

profesor

Profesor îţi este orice om de la care poţi să înveţi ceva.


Nicolae Iorga
 
Un profesor este cineva care se face treptat inutil.
Thomas Carruthers

Un profesor este o persoană care vorbeşte în somnul altcuiva.


W.H. Auden

Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai


grele să ţi se pară uşoare.

5
Grigore C. Moisil

a învăţa, învăţătură

Vai de cel care ţine minte pedeapsa şi uită greşeala! Greşind, nu


înveţi atât a nu greşi, cât a nu crede că nu poţi greşi.
Nicolae Iorga

Încearcă să înveţi câte ceva în fiecare zi.


Herbert N. Casson

De fiecare dată când înveţi pe cineva, învaţă-l să se îndoiască de


ceea ce-l înveţi.
Jose Ortega y Gasset

Iubirea trebuie s-o înveţi şi s-o tot înveţi la nesfârşit; e o


învăţătură fără capăt. Ura nu are nevoie de lecţii, ci aşteaptă
doar să fie provocată.
Katharine Ann Porter

Vrei să înveţi ceva de la Ctos şi să iei ca exemplu viaţa sa?


Deschide Sfânta Evanghelie, ascultă dialogul lui Dumnezeu cu
oamenii... cu tine.
Sfântul Josemaria Escriva

Un singur lucru este mai dureros decât să înveţi din propria


experienţă şi anume să nu înveţi din propria experienţă.
Laurence J. Peter

Nu poţi să înveţi ceva pe cineva. Poţi doar să-l ajuţi să găsească


răspunsul în el însuşi.
Galileo Galilei

6
CONCURS ”EDUCAŢIE ŞI EDUCATORI”
1. Cum se numesc poeziile lui Octavian Goga dedicate învăţătorilor? („Dascălul” şi
„Dăscăliţa”)
2. Care este numele învăţătorului evocat de Mihail Sadoveanu într-o povestire emoţionantă?
(Domnul Trandafir)
3. Numiţi două schiţe din „Momente şi schiţe” în care I. L. Caragiale prezintă corupţia din
învăţământul românesc. („Bacalaureat”, „Lanţul slăbiciunilor”)
4. Cum se numeşte elevul tocilar şi greu de cap, care încearcă să înveţe gramatica, evocat de
Ion Creangă? (Trăsnea)
5. În ce operă literară apare Trăsnea, prototipul elevului tocilar şi greu de cap? Cine este
autorul acestei opere? (în „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă)
6. Care este numele pedagogului caricatural, creionat de I. L. Caragiale în schiţa „Un pedagog
de şcoală nouă”? ( Marius Chicoş Rostogan)
7. Cine este învăţătorul evocat de Barbu Ştefănescu Delavrancea în schiţa cu acelaşi nume?
(Domnul Vucea)
8. Care era „formula” folosită de învăţătorii evocaţi în povestirile „Domnu’ Trandafir” şi
„Domnul Vucea” când erau supăraţi pe elevi? („măi, domnule!”, în „Domnu’ Trandafir” şi
„Ha, tâlharul!”, în „Domnul Vucea”)
9. În ce localităţi se află şcolile în care a învăţat Nică, eroul din „Amintiri din copilărie”?
(Humuleşti, Broşteni, Târgu - Neamţ, Fălticeni)
10. Cine din familia lui Nică a Petrii dorea ca acesta să meargă la şcoală? (mama sa,
Smaranda)
11. Care este titlul poemului în care Mihai Eminescu îşi cinsteşte dascălul? („La moartea lui
Aron Pumnul”)
12. Ce erau şi la ce serveau „Calul Bălan” şi „Sfântul Nicolai”? (un scaun lung şi un bici de
curele pentru a pedepsi elevii care făceau greşeli la procitire)
13. În ce operă literară apar „Calul Bălan” şi „Sfântul Nicolai”? Cine este autorul acestei
opere? ( în „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă)
14. Ce era procitirea şi în ce operă literară e menţionată? (era un soi de „evaluare”
săptămânală a elevilor, care avea loc sâmbăta; greşelile erau însemnate cu cărbune de dascăl,

7
iar la sfârşit, pentru fiecare greşeală, elevii primeau câte o lovitură cu Sfântul Nicolai;
procitirea e menţionată în „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă)
15. Cine a inaugurat „Calul Bălan” şi „Sfântul Nicolai”? (Smărăndiţa Popii)
16. La ce foloseau ceasloavele elevii din Humuleşti? (la prins bondari şi muşte)
17. Cum se numeşte Ministerul Învăţământului? (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, prescurtat MEdCT)
18. Cum se numeşte actualul Ministru al Ministerului Educaţiei şi Cercetării? (Cristian
Adomniţei)
19. Care este adresa site-ului Ministerului Educaţiei şi Cercetării? (www. edu.ro)
20. Care sunt nivelurile învăţământului românesc? (învăţământ preuniversitar şi învăţământ
superior)
21. Care sunt nivelurile învăţământului preuniversitar? (preşcolar, primar, secundar şi
postliceal)
22. Ce niveluri cuprinde învăţământul secundar? (învăţământul secundar inferior şi
învăţământul secundar superior)
23. Care sunt ciclurile învăţământului secundar inferior? (gimnaziu - cls. V- VIII şi ciclul
inferior al liceului sau SAM - cls IX- X)
24. Ce înseamnă SAM şi ce tip de învăţământ se studiază în cadrul acestei şcoli? (Şcoala de
Arte şi Meserii, învăţământ profesional)
25. Ce cuprinde învăţământul secundar superior? (ciclul superior al liceului - cls. XI- XII /
XIII, precedat, după caz, de anul de completare)
26. Câţi ani cuprinde învăţământul românesc obligatoriu? (10 ani)
27. Pe câte niveluri e structurat învăţământul superior? (pe 3 niveluri de studii universitare:
studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat)
28. Cum se numeşte Regulamentul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi când a intrat el în
vigoare? (Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
2005)
29. De când datează primele regulamente şcolare? (din 1833, în Muntenia, şi 1834, în
Moldova)
30. Când a fost înfiinţat în România Ministerul Învăţământului şi sub ce titulatură? (pe 4 iunie
1862, sub titulatura de Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii)
31. Cum s-a numit prima lege organică şcolară modernă română, cine şi când a promulgat-o şi
ce prevedea ea? (Legea Instrucţiunii Publice, promulgată la 25 noiembrie 1864 de către A. I.
Cuza, ce prevedea un singur sistem de învăţământ la scara întregii ţări)

8
32. Când şi unde au fost înfiinţate primele universităţi româneşti? (în 1860, la Iaşi, şi în 1864,
la Bucureşti)
33. Când se sărbătoreşte Ziua educaţiei? ( pe 5 octombrie)
34. Numiţi un proverb românesc despre importanţa învăţăturii! („Ai carte, ai parte!”)