Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE LECŢIE

LA MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Tema Nr. 2: Asigurarea calităţii.


Şedinţa Nr. 1: Standardele ISO 9000

1.Generalităţi.

Sistemul de management al calităţii este definit ca un instrument de aplicare în practică a


managementului calităţii, având drept scop asigurarea celor interesaţi că procesele realizate în cadrul organizaţiei pot
satisface anumite cerinţe.Un sistem de management al calităţii cuprinde:structuri, proceduri, procese şi resurse care au drept scop
implementarea în organizaţie a managementului calităţii.
Primele apariţii ale unor sisteme de management al calităţii au avut loc în cursul celui de al doilea razboi mondial în
organizaţiile producatoare de armament.

Fiecare firmă cerea furnizorilor să respecte anumite norme proprii de calitate, ceea ce complică foarte mult
lucrurile.
Pentru a simplifica sarcina furnizorilor de a satisface cerinţele clienţilor, a devenit necesară elaborarea unor
standarde comune, recunoscute de toate părţile interesate.
După mulţi ani de lucru Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO)a publicat la mijlocul anilor 80 prima
variantă a seriei de standarde 9000 referitoare la sistemele calităţii.
Concomitent, a fost pus la punct şi un sistem de certificare (şi de auditare a organismelor de certificare)a
organizaţiilor de către o terţă parte, eliminându-se necesitatea ca fiecare organizaţie să-şi
verifice furnizorii.

2. Evoluţia standardizării în domeniul managementului calităţii

Definiţia standardizării –activitate ce stabileşte pentru problemele actuale şi de perspectivă,


prescripţii destinate unei utilizari comune şi repetate, pentru a introduce ordine într-un domeniu dat.
Evoluţia mişcării de standardizare a calităţii este prezentată pe scurt în cele ce urmează:

-1950-1960 -diferite ţări precum Anglia, USA etc. au introdus standarde de calitate în domeniul apărării
pentru proiectarea, fabricarea şi comercializarea echipamentelor militare;
-1979-standardizarea s-a extins şi la alte industrii (aviaţie, construcţii navale etc.);
-1987-a apărut prima ediţie a familiei de standarde ISO9000 pentru sistemele calităţii;
-1994- a aparut a doua ediţie a familiei de standarde ISO9000;
-2000-a apărut a treia ediţie a familiei de standarde ISO9000, puse de acord cu standardele din familia
ISO14000, referitoare la managementul mediului.
In ultimul deceniu al secolului xx, standardele de calitate s-au extins şi în domeniul
serviciilor:comerţ, sănătate, învăţământ, administraţie, bănci etc.
Standardele ISO-9000 au fost însuşite fară modificări de către Uniunea Europeana(EN)şi de asociaţia de
standardizare din România (ASRO), dobândind statut de standard românesc(SR).Simbolurile
SR EN ISO sugerează că este vorba de standarde ISO adoptate de Uniunea Europeană şi România.

Componenţa familiei de standarde ISO-9000

Ultima ediţie a standardelor din familia ISO9000, alcătuită din trei standarde (9000, 9001, 9004)
înlocuieste standardele ISO 9000 din ediţia 1994, conform celor prezentate în tab.3.1.

Corespondenţa dintre standardele ISO9000 ediţiile 2000 şi 2004

Ediţia 2000 Ediţia 1994


ISO 9000 -furnizează definiţiile ISO8402 Managementul calităţii şi
Sisteme de principalilor termeni utilizaţi în asigurarea calităţii. Vocabular
management al ISO9001/2000 şi ISO9004/2000 Managementul calităţii şi
calităţii . Principii -redefineşte anumiţi ISO9000/1 asigurarea calităţii –Partea 1:Ghid
fundamentale şi termeni în sensul imbunătăţirii pentru selecţie şi utilizare
vocabular clarităţii şi utilizării lor
ISO9001 -defineşte cerinţele ISO9001 Sistemele calităţii –Model
Sisteme de minime pentru un sistem de pentru asigurarea calităţii în proiectare
management al management al calităţii (pentru ,producţie,montaj,şi service
calităţii . Cerinţe SMQ de baza) ISO9002 Sistemele calităţii –Model
-demonstrarea pentru asigurarea calităţii în ,producţie
capabilităţii organizaţiei de a ,montaj,şi service
satisface cerinţele clienţilor ISO9003 Sistemele calităţii –Model
,cerinţe reglementare şi cele pentru asigurarea calităţii în inspecţie şi
proprii organizaţiei incercări finale

ISO9004 -furnizează recomandari ISO9004-1 Managementul calităţii şi


Sisteme de pentru imbunătăţirea elementele sistemului calităţii
management al performanţelor prin îmbunătăţirea Partea 1-Ghid
calităţii. Ghid continuă a sistemului de ISO9004-2 Managementul calităţii şi
pentru îmbunătăţirea management al calităţii dincolo de elementele sistemului calităţii
performanţelor SMQ de bază; Partea 2-Ghid pentru servicii.
-furnizează recomandări ISO9004-3 Managementul calităţii şi
pentru aplicarea SMQ şi descrie elementele sistemului calităţii
procesele componente; Partea 3-Ghid pentru materiale
-este focalizat pe procesate
îmbunătăţirea proceselor în ISO9004-4 Managementul calităţii şi
scopul creşterii performanţelor elementele sistemului calităţii
-evaluarea SMQ Partea 4 -Ghid pentru
îmbunătăţirea calităţii

Pentru auditarea sistemelor de management al calităţii se foloseşte standardul ISO19011-ghid


pentru auditarea calităţii şi mediului, care înlocuieşte standardele anterioare:ISO10011 părţile 1, 2 şi 3
pentru sistemele de calitate şi ISO14010, 14011 şi 14012 pentru sistemele de mediu.