Sunteți pe pagina 1din 14

TEMA NR.

2
Asigurarea calităţii.

ŞEDINŢA NR. 2
Documentaţia sistemului de
management al calităţii.
OBIECTIVELE ŞEDINŢEI

1. Formarea şi dezvoltarea competenţei


utilizării cunoştinţelor de management al
calităţii.

2. Cunoaşterea clasificării documentelor


calităţii.
STRUCTURA ŞEDINŢEI

Documentaţia sistemului de management


al calităţii.
CERINŢELE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITĂŢII (CONFORM
ISO9001/2000)

Toate cerinţele standardului ISO9001/2000


sunt destinate aplicării de catre toate organizaţiile
indiferent de tip, mărime sau profil.

Dacă profilul nu permite aplicarea unor cerinte,


acestea pot fi excluse, organizaţia suportând
consecinţele.
Cerinţele cu privire la sistemele de
management al calităţii sunt cuprinse
în capitole, (clauze).

Suma clauzelor formează sistemul calităţii şi


ilustrează abordarea bazată pe proces, care se
bazează pe identificarea numeroaselor procese
utilizate în organizaţie şi a corelaţiilor dintre ele.

Sistemul intră în interacţiune cu clienţii prin:


• intrări-cerinţele clienţilor;
• ieşiri-produsele oferite de la care se aşteaptă
feedbark-ul ca principal indicator de măsurare a
satisfacţiei clienţilor.
DOCUMENTELE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Sistemul de management al calităţii


(SMQ)devine operativ numai însoţit fiind de
o documentaţie corespunzătoare, care
serveşte la :

• realizarea calităţii cerute, comunicând


personalului modul în care trebuie să
acţioneze;
• evaluarea SMQ (audit şi certificare);
• îmbunătăţirea proceselor organizaţiei.
Este recomandabil ca documentele

calităţii să se limiteze la strictul


necesar, ceea ce va uşura gestionarea lor.

Concepţia lor trebuie să asigure


răspunsuri la o serie de întrebări:ce trebuie
făcut, cine face, unde face, cu ce face, când
face, cum face, cine verifică dacă s-a făcut,
cum s-a declarat ?

Standardul ISO10013 /97 clasifică


documentele calităţii pe trei niveluri
MANUALUL CALITĂŢII

Reprezintă primul nivel al documentelor


SMQ, care descrie sistemul de management
al calităţii specific unei organizaţii. Manualul calităţii
trebuie să cuprindă:

• declaraţia documentată a politicii de calitate a


managementului de vârf;
• descrierea SMQ cu procesele şi interacţiunile
existente;
• referiri la procedurile utilizate;
• referiri la documentele de lucru utilizate

Standardul ISO 10013 conţine recomandări cu


privire la elaborarea manualului calităţii, care trebuie
să corespundă misiunii şi complexitătii organizaţiei.
PROCEDURILE SMQ

Procedurile SMQ reprezintă componente ale


documentaţiei SMQ cerute explicit de ISO 9001/2000. Ele
descriu, fără a intra în detalii tehnice, elemente ale SMQ,
responsabilităţile, autoritatea şi relaţiile dintre persoanele ce
coordonează efectuează, verifică activităţile respective.
Numărul procedurilor documentate cerute de
standardul ISO9001/2000 este de şase, ele referindu-
se la următoarele cerinţe:
• controlul documentelor(1),
• controlul înregistrărilor(2),
• auditurile interne(3),
• controlul produselor neconforme(4),
• acţiuni corective(5),
• acţiuni preventive(6),
Elaborarea procedurilor se face conform ISO 10013,
care recomandă următoarea structură: cerinţe generale,
domeniul de aplicare şi scopul, responsabilităţi, descrierea
procedurii, documente de referinţă, înregistrări.
DOCUMENTELE DE LUCRU

Reprezintă al treilea nivel al documentelor SMQ,


cuprinzând:
• Procedurile operaţionale – se referă la procesele
specifice unui domeniu, asigurând ţinerea lor sub control;
• Instrucţiuni – proceduri specifice activităţilor unui
compartiment;
• Înregistrări – document prin care se consemnează
rezultatele unei activităţi sau care furnizează dovezi ale
activităţilor derulate. Înregistrările trebuie să fie lizibile,
identificabile, să conserve informaţia în timp, să fie
uşor de găsit; pentru aceasta standardul
ISO9001/2000 prevede o procedură documentată
privind identificarea, arhivarea, protejarea, durata de
păstrare şi eliminarea înregistrărilor.
PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA ÎN
ORGANIZAŢIE A DOCUMENTELOR SMQ

Procesul de proiectare a documentelor are loc de jos în


sus, începând cu documentele de lucru (trecerea de la tradiţia
orală la cea scrisă) şi terminând cu manualul calităţii care
revine managementului de vârf, ce va urmări armonizarea lui
cu politică generală şi obiectivele de calitate ale organizaţiei.

Etapele proiectării şi implementării în organizaţie a


documenelor SMQ sunt următoarele:
• identificarea proceselor de lucru şi control;
• proiectare documente de lucru;
• proiectare proceduri ale SMQ;
• proiectare manual calitate;
• armonizare documente, aprobare documente SMQ;
• difuzare documente;
• aplicare documente, îmbunătăţire continuă.
CONTROLUL DOCUMENTELOR

Documentele SMQ trebuie ţinute sub


control, în care scop în cadrul sistemului
există proceduri documentate referitoare la:

• aprobarea documentelor înainte de emitere;


• analiza si actualizarea documentelor;
• difuzarea versiunilor relevante la punctele de
utilizare;
• identificarea documentelor şi controlul distribuţiei
lor;
• retragerea documentelor primate.

Activităţile enumerate sunt verigi ale


procesului de control al documentelor, descrise în
procedura de sistem controlul documentelor.
NESECRET 13
Bibliografie:
• Managementul calităţii, Marieta Olaru,
Ed. Economică, Bucureşti, 1999.
• Managementul calităţii, Mihail Ţîţu,
Sibiu 2007