Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECŢIE

LA MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Tema Nr. 2: Asigurarea calităţii.


Şedinţa Nr. 2: Documentaţia sistemului de management al calităţii.

CERINŢELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII(CONFORM


ISO9001/2000)

Toate cerinţele standardului ISO9001/2000 sunt destinate aplicării de catre


toate organizaţiile indiferent de tip, mărime sau profil.Dacă profilul nu permite
aplicarea unor cerinte, acestea pot fi excluse (numai dacă sunt cuprinse în cap.7),
organizaţia suportând consecinţele.
Cerinţele cu privire la sistemele de management al calităţii sunt cuprinse în
5 capitole, (clauze).

Suma clauzelor enumerate mai sus formează sistemul calităţii şi ilustrează abordarea
bazată pe proces, care se bazează pe identificarea numeroaselor procese utilizate în organizaţie
şi a corelaţiilor dintre ele.Sistemul de mai sus intră în interacţiune cu clienţii prin:
-intrări-cerinţele clienţilor
-ieşiri-produsele oferite de la care se aşteaptă feedbark-ul ca principal indicator de
măsurare a satisfacţiei clienţilor

Intreaga afacere a organizaţiei reprezintă un proces, iar stăpânirea acestuia


presupune descompunerea lui în procese mai simple (vezi clauzele cuprinse în cele
5 capitole), sistemul de management al calităţii asigurând pentru fiecare din aceste
subprocese desfăşurarea succesivă a fazelor ciclului lui Deming.

DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Caracteristici ,clasificare

Sistemul de management al calităţii(SMQ)devine operativ numai însoţit fiind de o


documentaţie corespunzătoare, care serveşte la :

-realizarea calităţii cerute, comunicând personalului modul în care trebuie să acţioneze;


-evaluarea SMQ (audit şi certificare);
-îmbunătăţirea proceselor organizaţiei.
Este recomandabil ca documentele calităţii să se limiteze la strictul necesar,
ceea ce va uşura gestionarea lor.Concepţia lor trebuie să asigure răspunsuri la o serie de
întrebări:ce trebuie făcut, cine face, unde face, cu ce face, când face, cum face, cine verifică
dacă s-a făcut, cum s-a declarat ?
Standardul ISO10013 /97 clasifică documentele calităţii pe trei niveluri
aşezate piramidal.

Manualul calităţii

Reprezintă primul nivel al documentelor SMQ, care descrie sistemul de


management al calităţii specific unei organizaţii.Manualul calităţii trebuie să cuprindă:
-declaraţia documentată a politicii de calitate a managementului de vârf;
-descrierea SMQ cu procesele şi interacţiunile existente;
-referiri la procedurile utilizate;
-referiri la documentele de lucru utilizate.

Standardul ISO 10013 conţine recomandări cu privire la elaborarea manualului


calităţii, care trebuie
să corespundă misiunii şi complexitătii organizaţiei.

Procedurile SMQ

Reprezintă al doilea nivel al documentelor SMQ; procedura este un mod specificat de


desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces. Dacă procedurile sunt scrise, ele se numesc
proceduri documentate.

Ele se clasifică după gradul de detaliere în: proceduri ale SMQ şi proceduri
operaţionale.

Procedurile SMQ reprezintă componente ale documentaţiei SMQ cerute explicit de


ISO 9001/2000. Ele descriu, fără a intra în detalii tehnice, elemente ale SMQ,
responsabilităţile, autoritatea şi relaţiile dintre persoanele ce coordonează efectuează,
verifică activităţile respective. Numărul procedurilor documentate
cerute de standardul ISO9001/2000 este de şase, ele referindu-se la următoarele
cerinţe: controlul
documentelor(1), controlul înregistrărilor(2), auditurile interne(3), controlul produselor
neconforme(4), acţiuni corective(5), acţiuni preventive(6),
Elaborarea procedurilor se face conform ISO 10013, care recomandă următoarea
structură: cerinţe generale, domeniul de aplicare şi scopul, responsabilităţi, descrierea
procedurii, documente de referinţă, înregistrări.
Documentele de lucru

Reprezintă al treilea nivel al documentelor SMQ, cuprinzând:

-Procedurile operaţionale – se referă la procesele specifice unui domeniu, asigurând


ţinerea lor sub control;
-Instrucţiuni – proceduri specifice activităţilor unui compartiment;
-Înregistrări – document prin care se consemnează rezultatele unei activităţi sau
care furnizează dovezi ale activităţilor derulate. Înregistrările trebuie să fie lizibile,
identificabile, să conserve informaţia în timp, să fie uşor de găsit; pentru aceasta
standardul ISO9001/2000 prevede o procedură documentată privind identificarea,
arhivarea, protejarea, durata de păstrare şi eliminarea înregistrărilor.

Proiectarea si implementarea în organizaţie a documentelor SMQ

Procesul de proiectare a documentelor are loc de jos în sus, începând cu documentele


de lucru
(trecerea de la tradiţia orală la cea scrisă) şi terminând cu manualul calităţii care revine
managementului de vârf, ce va urmări armonizarea lui cu politică generală şi obiectivele de
calitate ale organizaţiei.

Etapele proiectării şi implementării în organizaţie a documenelor SMQ sunt


următoarele:

-identificarea proceselor de lucru şi control;


-proiectare documente de lucru;
-proiectare proceduri ale SMQ;
-proiectare manual calitate;
-armonizare documente, aprobare documente SMQ;
-difuzare documente;
-aplicare documente, îmbunătăţire continuă.

Documentele sunt modificate ori de câte ori este nevoie, parcursul lor fiind identic cu
cel prezentat mai sus.

Controlul documentelor
Documentele SMQ trebuie ţinute sub control, în care scop în cadrul sistemului
există proceduri
documentate referitoare la:

-aprobarea documentelor înainte de emitere;


-analiza si actualizarea documentelor;
-difuzarea versiunilor relevante la punctele de utilizare;
-identificarea documentelor şi controlul distribuţiei lor;
-retragerea documentelor primate.

Activităţile enumerate sunt verigi ale procesului de control al documentelor,


descrise în procedura de sistem controlul documentelor.