Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă de exerciții

1. Calculați următoarele integrale:

2 π
3
a) ∫ (x ¿¿ 2−x+ 2) dx ¿ ;
1 e) ∫ sin x dx ;
π
−1 6
1
b) ∫ (x + )dx ; π
−e x 3

2 f) ∫ sin12 x dx ;
c) ∫ (2x +3 x) dx ; π
4
0
π
2 4
1
d) ∫ 2 dx ;
0 x +4
g) ∫ cos12 x dx ;
0

h) ∫ x 21−4 dx .
0

2. Calculați valoarea următoarelor integrale:


1
a) ∫ (x+ 1)2017 dx
0

b) ∫ (( x +1)¿ ¿5−( x−1 )5 )dx ¿


0

2
c) ∫ x+1 2 dx ;
0

3
2
d) ∫ 2 x+1 dx ;
2

π
4
e) ∫ cos 3 x dx .
0

1
3. Demonstrați următoarele inegalități:
1

a) -1 ≤∫ sin ¿ ¿ ≤ 1 ;
0

1
2
x
b) 1 ≤ ∫ e dx ≤ e.
0

1
xn
4. Se consideră șirul ( I n)n≥1 , I n=∫ 2
dx , oricare ar fi n ≥1.
0 x + 2 x +3
1
a) Arătați ca I n+2+2 I n+1 +3 I n = , ∀ n≥1.
n+1
1 1
b) Demonstrați că ≤ 6 I n≤ , ∀ n≥1.
n+1 n−1
5. Calculați:
2
x

a)
∫ 2t dt ;
0
lim 2
x →0 x
x

b)
∫ (t 2009−t+1) dt .
0
lim
x→ ∞ x 2010

6. Se consideră f : R → R, f ( x )=3 x +2x . Calculați aria suprafeței plane cuprinse între graficul
funcției f, axa Ox și dreptele x=0 și x=1.

7. Se dau următoarele funcții:


 f : R → R , f ( x )=x 2−5 x +3
 g : R → R , g ( x )=−x 2+ 3 x +3
Calculați aria suprafeței plane cuprinse între graficele celor două funcții.

8. Demonstrați volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcției
f :[0,1]→ R, f ( x )= √ 1−x 2 .

2
9. Determinați numărul real a, astfel încât volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei
Ox a graficului funcției f :[0,1]→ R , f ( x )=ax+2 să fie minim.

1
10. Se consideră funcțiile f n : R → R , f ( x )= , cu n un număr natural nenul.
n + x2
2

a) Calculați aria suprafeței cuprinse între graficul funcției f1, axele de coordonate și
dreapta x=1.
π
b) Arătați că lim n(¿ f n ( 1 ) + f n ( 2 ) + f n ( 3 )+ …+f n (n))= ¿
n→ 4

Rezolvare

1)
2
a) ∫ (x ¿¿ 2−x+ 2) dx ¿ =
1

2 2 2
x2 2 x2 2 8 1 4 1 7 3 14−9−12
∫x
1
2
dx−∫ xdx+∫ 2 dx=
1 1 3 2 3 3 (
2 2 )( )
¿1 − ¿1 +2 x ¿21 = − − − + 2 ( 2−1 )= − +2=
3 2 6
=

−1

b) ∫ (x + 1x ) dx=
−e

−1 −1 2
2 2
∫ x dx −∫ 1x dx+∫ 2 dx= x3 ¿21− x2 ¿21 +2 x ¿21= 83 − 13 − 42 − 12 +2 ( 2−1 ) = 73 − 32 +2= 14−9−12

( )( ) 6
−e −e 1

S-ar putea să vă placă și