Sunteți pe pagina 1din 1

HTML – cadre

Folosirea cadrelor într-un document HTML permite deschiderea mai multor pagini distincte în documentul respectiv. Pentru a
crea o pagină care conţine cadre sunt necesare mai multe documente HTML:
documentul de definire a cadrelor
câte un document HTML pentru fiecare cadru definit
 
Aplicaţie 1
1. Creaţi pe partiţia D: un folder cu numele Cadre.
2. Scrieţi următorul cod într-un document Notepad pe care îl salvaţi cu numele A.html în folderul Cadre.
<HTML>
<BODY>
<H3 align="center"> Cadrul A </H3>
</BODY>
</HTML>
3. Scrieţi următorul cod într-un document Notepad pe care îl salvaţi cu numele B.html în folderul Cadre.
<HTML>
<BODY>
<H3 align="center"> Cadrul B </H3>
</BODY>
</HTML>
4. Scrieţi următorul cod într-un document Notepad pe care îl salvaţi cu numele Cadre.html în folderul Cadre.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Cadre</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS=”*,*”>
<FRAME src=”A.html”>
<FRAME src=”B.html”>
</FRAMESET>
</HTML>
5. Modificaţi lăţimea celor două cadre astfel încât primul să reprezinte 25% din suprafaţa totală, iar al doilea 75%.
În loc de <FRAMESET COLS=”*,*”> scrieţi <FRAMESET COLS=”25%,75%”>
6. Atributul cols defineşte cadre verticale. Pentru a defini cadre orizontale folosiţi atributul rows.
În loc de <FRAMESET COLS=25%,75%> scrieţi <FRAMESET ROWS=25%,75%>

Cadre de navigare
Aplicaţie 2
1. Scrieţi următorul cod într-un document Notepad pe care îl salvaţi cu numele Navigare.html în folderul Cadre..
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Cadre</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS=”20%,80%”>
<FRAME src=”meniu.html”>
<FRAME src=”B.html” name=”showframe”>
</FRAMESET>
</HTML>
2. Scrieţi următorul cod într-un document Notepad pe care îl salvaţi cu numele meniu.html în folderul Cadre
<HTML>
<BODY>
<a href=”a.html” target=”showframe”> Cadrul A </a> <br>
<a href=”b.html” target=”showframe”> Cadrul B </a> <br>
</BODY>
</HTML>