Sunteți pe pagina 1din 4

Fişă de lucru / Recapitulare unitatea 3( Leagănul dorului)

Citește, cu atenție, textele următoare:

A I. ,,Sus pe culme bradul verde


Sub zăpada albicioasă
Printre negură se pierde
Ca o fantasmă geroasă, 

II. Şi priveşte cu-ntristare


Cum se plimblă prin răstoace
Iarna pe un urs călare, 
Iarna cu şapte cojoace.

III. El se scutură şi zice:


"În zadar tu, vrăjitoare, 
Aduci viforul pe-aice,
Aduci zile fără soare.
.............................................

VIII. În zadar îmi pui povară


De zăpadă şi de gheaţă.
Fie iarnă, fie vară, 
Eu păstrez a mea verdeaţă!"
(V. Alecsandri, ,,Bradul ‘’)

B. Bradul (Abies) este un gen de arbori care cuprinde aproximativ 45-55 de specii de conifere din familia Pinaceae, răspândite
preponderent în zonele muntoase ale emisferei nordice. Sunt arbori de talie mare cu înrădăcinare pivotantă. Coroana este piramidală
deasă, umbroasă, scoarța mult timp netedă cu pungi de rășină. Lujerii sunt netezi, iar mugurii dispuși terminal întotdeauna câte trei.
Prezintă frunze aciculare lățite, pe dos cu 2 dungi albicioase de stomate, persistente. Bradul face parte din familia de conifere. Bradul
ca și celelalte conifere își schimbă frunzele (acele) treptat de-a lungul întregului an, iar noi putem observa acest lucru doar văzând
covorul de ace căzute la tulpina bradului. ( Wikipedia )

Scrieți răspunsurile pentru cerințele de mai jos:


A.
1.Numiţi tipurile de text prezentate mai sus. (LITERAR/NONLITERAR)
 Textul A este un .......................................
 Textul B este un text .................................................

2. Prezentați câte două argumente, în sprijinul afirmaţiilor voastre .


Textul A este un text ............................................................. deoarece :
 ....................................................................................................................................................................................................
...........................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
Textul B este un text ............................................................................... deoarece :
 ..............................................................................................................................................................................................
......................................................................
 ..............................................................................................................................................................................................
...................................................................
3.Identificați în textul A două personificari:
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
4. Completați enunțurile de mai jos cu câte o comparație creată de voi:
 Bradul este verde ca......................................................................
 Iarna pământul este rece precum......................................................

5.Transcrieți, din textul A, doi termeni din câmpul lexical al iernii.


 ...................................,.................................................
B.
6. Ordonați următoarele cuvinte alfabetic: bradul, scutură, foamea, zăpada, iarna, zice, albicioasă, șapte, vară, cojoace.
☺ ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

7. Realizați transcrierea fonetică a cuvintelor date şi precizați numărul literelor și al sunetelor :


gheață-...........................................
gen-............................................
aduci-....................................................
nordice-......................................................

8. Transcrie din ambele texte, cuvinte alcătuite din:


 două vocale și două consoane-.............................../...................................
 o consoană, o vocală și o semicovală........................................................
 două vocale și o consoană.......................................................................
9.Rescrieți următoarele cuvinte, eliminând semnele diacritice: gheață și în.
Alcătuiți oral, enunțuri, utilizând cuvintele obținute.
 gheață- ...............,..................................................................
 în-........., .......................................................................................
10.Încercuiește varianta/variantele corectă/e de răspuns referitoare la rolul cratimei în structura cu- ntristare:
a) În structura cu- ntristare, cratima, semn ortografic, marchează rostirea legată a două cuvinte.
b) În structura cu- ntristare, cratima, semn ortografic, marchează căderea vocalei u. c)În structura
cu- ntristare, cratima, semn ortografic, marchează căderea vocalei î.

ALEGETI O COMPUNERE
GRUPA I
Realizați o scurtă descriere a animalului preferat. ( 5-6 rânduri).

GRUPA II
Realizați o scurtă descriere a ființei preferate. ( 5-6 rânduri)

GRUPA III
Realizează o scurtă descriere a unui obiect preferat. ( 5-6 rânduri)

GRUPA IV
Realizează o scurtă descriere a unei flori preferate. ( 5-6 rânduri)