Sunteți pe pagina 1din 1

 Activitate pe grupe. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag.

78) şi
scrieţi: (1) regiunile geografice în care se găsesc tipurile de climă şi
(2) caracteristicile lor.
Grupa 1: a. Clima ecuatorială
 (1) Regiunile geografice:
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................
 (2) Caracteristicile climei:
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................
Grupa 2: b. Clima subecuatorială
 (1) Regiunile geografice:
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................
 (2) Caracteristicile climei:
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................
Grupa 3: c. Clima tropicală umedă (musonică)
 (1) Regiunile geografice:
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................
 (2) Caracteristicile climei:
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................
Grupa 4: d. Clima tropicală uscată
 (1) Regiunile geografice:
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................
(2) Caracteristicile climei:
..........................................................................................................................................