Sunteți pe pagina 1din 1

Test : Economia națională

Nume/Prenume/Clasa_____________________________________________________________________

1. Formulează un argument în favoarea ideii: Eu consider că studierea acestei teme este importantă pentru
mine, deoarece...
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Numește cele 3 sectoare ale economiei naționale a Republicii Moldova:
a)
b)
c)
3. Numește 3 ramuri din cadrul sectorului serviciilor/terțiar:
a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________

4. Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, iar dacă este falsă – litera F.
A F 1. Ramura industriei grele face parte din sectorul primar.

A F 2. Produsul intern brut (PIB) este totalitatea bunurilor materiale produse şi a serviciilor prestate
populaţiei în cadrul ţării timp de un an.
_____________________________________________________________________________________

Test : Economia națională

Nume/Prenume/Clasa_____________________________________________________________________

1. Formulează un argument în favoarea ideii: Eu consider că studierea acestei teme este importantă pentru mine,
deoarece...
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Numește cele 3 sectoare ale economiei naționale a Republicii Moldova:
d)
e)
f)
3. Numește 3 ramuri din cadrul sectorului serviciilor/terțiar:
d) ___________________________________________________________________
e) ___________________________________________________________________
f) ____________________________________________________________________

4. Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, iar dacă este falsă – litera F.
A F 1. Ramura industriei grele face parte din sectorul primar

A F 2. Produsul intern brut (PIB) este totalitatea bunurilor materiale produse şi a serviciilor prestate
populaţiei în cadrul ţării timp de un an.