Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE INFORMARE

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ANTREPRENORULUI (obligatoriu)


Numele si Prenumele:
_____________________________________________________________
Functia: _____________________________________________________________
Adresa: _____________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Vârsta: _____________________________________________________________
Domeniu de studiu / Specializarea: _____________________________________________________________

2. DATE DE IDENTIFICARE ALE FIRMEI (daca este cazul)

Numele firmei : _____________________________________________________________

Anul infiintării: _____________________________________________________________


Număr de inregistrare Oficiul
_____________________________________________________________
Registrului Comertului:
CUI/CIF: _____________________________________________________________
Sediul: _____________________________________________________________

Administrator: _____________________________________________________________

Obiect de activitate principal: _____________________________________________________________


Ati incheiat anul precedent cu
_____________________________________________________________
profit contabil? Da / Nu
Care a fost nivelul cifrei de afaceri
___________ RON / ___________ EUR
in anul precedent?
Numarul de angajati la sfarsitul
________________ persoane
anului precedent:

Numarul de angajati in prezent: ________________ persoane

Suprafata de teren lucrata de


_______________hectare
societate:

Echipamente si instalatii agricole


in proprietatea societatii:

Bovine ________ capete; Ovine ________ capete; Caprine ________ capete;


Animale detinute in proprietatea
societatii:
Porcine ________ capete; Pasari ________ capete; Albine ________ familii.
3. INTENTII ALE BENEFICIARULUI
A. Infiintare firma / autorizare activitate:
 Societate comerciala - SC  Intreprindere familiala - IF

 Persoana fizica autorizata -  Intreprindere individuala - II


PFA  De analizat
 Asociatie familiala - AF
In ce domeniu doriti sa incepeti o afacere?

Aveti studii/experienta in domeniul in care doriti sa incepeti afacerea?

B. Asistenta pentru dezvoltarea afacerii (credit bancar, fonduri nerambursabile)

B1. Informatii despre echipamente si utilaje dorite

Denumire echipament Caracteristici tehnice Valoare (RON) Valoare (EUR)

B2. Informatii despre lucrari de constructii dorite

Denumire constructie Nivel inaltime Suprafata (mp) Valoare (RON) Valoare (EUR)
B3 Informatii despre alte achizitii dorite

Denumire dotare Caracteristici Valoare (RON) Valoare (EUR)

4. ALTE ASPECTE ALE INVESTITIEI / PUNCTE CRITICE

5. ACTIUNI ULTERIOARE

SEMNATURA :_____________________________