Sunteți pe pagina 1din 1

ANAMNEZA PROFESIONALA

1. Profesiunea: ___________________________________________________________
2. Calificarea: ___________________________________________________________
3. Vechimea profesionala: ________ in profesiunea suspecta de aparitia bolii.
4. Vechimea in actualul loc de munca: ________________________________________
5. Ruta profesionala: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Proces tehnologic: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Operatiuni indeplinite de pacient in cadrul procesului tehnologic: ________________
_____________________________________________________________________
________________________de la ora intratrii in schimb pana la sfarsitul schimbului
8. Alte operatiuni care se mai efectueaza in sectie: ______________________________
_____________________________________________________________________
9. Caracteristicile locului de munca: __________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Noxe profesionale prezente la locul de munca: _______________________________
11. Numar de muncitori in sectie: _____________________________________________
12. Mijloace de protectie colectiva: ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________Ce? Functioneaza? Eficienta?
13. Mijloace de protectie individuala: __________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Igiena individuala: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Simptomatologie subiectiva la locul de munca: _______________________________
_____________________________________________________________________
16. Tulburari prez. la alti muncitori din sectie: ___________________________________
_____________________________________________________________________
17. Control med, la incadrare si examene periodice: ______________________________
_____________________________________________________________________
18. Anteced, patol, profesionale: _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
19. Imbolnaviri profesionale la alti muncitori de la vechile locuri de munca: ___________
_____________________________________________________________________
20. Schimbarea locului de munca: ____________________________________________
__________________________________________________________(motive med)
21. Pensionare: ________________________________________________(motive med)
22. Obiectivizarea exp profesion (copie CM): ___________________________________
_____________________________________________________________________
23. Epicriza anamnezei profesionale:__________________________________________
_____________________________________________________________________

Exemplu penttru punctul 23: Am examinat pacientul X care are o expunere semnificativa de Y ani la SIO2 liber cristalin in concentratii care au depasit CMA.