Sunteți pe pagina 1din 10

CELE MAI FRUMOASE

?OVESTIde
DERSEN
CELE t\dAI FRUMOASE

-?OVESTIde
ANDERSEN
Repovestite de Agnis Vandewiele
Ilustralii lean-Noiil Rochut
de
Traducere din limbafrancezd de Geanina Tivdd

coRrNT tr.rNIoR
.l'.. , r.:

iAtr
.%*
;iffi# t

,l*!
ffi
]ry.
Coprins
Mica sireni
Ritusca cea uriti ..29-35
Fetila cu chibrituri 37-44
Printesa Ei bobul de rnaztre ......... .....45-48
Pistorita;i coqarul ............ ...49-56
Criiasa Zlpezilor............. .....57-70
Degelica ..7I-78
Hainele noi ale impiratului ......... .....79-86
Arnnarul fermecat .......... ....'........... .....87-94
Pipusarul ............ ............... .95-L02
Povestea celor douisprezece lebede ........-...... 103-110
Solditelul de plumb ........... 111-118
Privighetoarea si impiratul......... ...119-126
Cufbrul zburitor 127-134
Casa cea veche ............ ......135-142
Hans cel nitdng ........... ....143-150
Ultimul vis al stejarului ............ ......151-15g
Printesa si porcarul ..........
Omul deZhpada ............ ..167-174
Bradul ..175-1Sz
Fiecare om si fiecare lucru la locul lui ......... 183-190
Trincineali de copii .......191-194
Bitrinul felinar .195-202
Florile micutei Ida ........ ...203-210
Klaus cel mare si Klaus cel mic .....21I-220
ffi{t4?:* d1 S.:a*."+iF.€,:3 i5ir'**rE#i -turirF jj
=***F*t-*'#lIHia!:-:,
, Jfufl?d,

in largul m5.rii, pe fundul apei albastre si cristaline, se


luv de mulgi ani, triia acolo cu
bitrdna lui mami;i cu fiicele sale, cele ;ase printese ale mirii.
lv

cea mai tdnrri era cea mai frumoasi dintre toate. Trupul i se
termina, ca qi suioriloi ei, intr-o coadf, de peqte.
Gfrnd veti'implini cincisprezece ani, le spusese bunica lor,
-
ve,ti pgtea urca la suprafagi!
Fiecare dintre suiori promitea si le povesteasci celor
I 't .;
mai'tinere ce aveau si vadi mai . '
frumos. riMezina era cea mar
neribditoare. cdnd cea-rnai mare dintre prinfese implini
cincisprezece arri, uica la suprafap mf,rii si le povesti surorilor
.at aa,'l*fiit=Aip.g ee rnarcl6', cu lumini t
"i
s-t-r***Citoat".,Apd I.e veni rAndul.eelerlalte,iurori. "'

4:HA. r
+1".i :="." l'1 c-*"
;. sres+Ej-..e=ftE-
.::.r+-

t7
i:l

'-:'':llW
ffi WM. ]
: tncat mica siren5. nu-si putu
,1'r1mos,
,:rlinde privirile de la el.
'rr)oi iuminile se stinserd. Se apropia furtuna,
. ulabia aluneca pe marea agiutd. 1

i*i,
:.i.,

-rl'e brdzdard celul. Un catarg se sfhrArni


. ,1pa se nipusti in cald. CAnd corabia
'- ifArami, mica siren5 itr vSzu pe tinbrul
rrt scufundAndu-se ?n apele mirii.
r
r-.i ii sari iute in ajutor. Spre dirnineatd, furtuna se
,oli. SustinAndu-l pe pninq, mica sirenl inori spre
^,
. r.r'n, Intr-un golfule! se ?nilfa o rninlsrire. E,a-l duse
:rrint acoio si-[ asez* pe nisip.

II
f
I
)I
t

i9
r1. - /t'--

".,ffiwE#w{g,g:eg,
6e

I
-d 1

=+:-i-'
O femeie cal'e cior-ea si aib5 un copil se d.use si
cear6 sfat unei vrijitoare, care-i spuse:

, * IatS un bob de arz, pune-l intr-un ghiveci qi


*! *vei
vedea.
- ffii";, ''
:,,1. i ffi, Fenreia se intoarse acasd qi planti bobul de
; r *a:ri.=t
orz. In cur6.nd iesi din pdmint o mare floare
s
tmboDoctta.
^!

r
ft
Ce {loar-e fi'uinoasil se gAndi ferneia, sdmtAnd
.': -,--
-
-;. -. IrUnzete.
^i

.;, ., W,'i' Atunci flcarea se deschise. Era o lalea, iar


. '-"
ta$- inSuntru ritltea o fetitf, driguti,
' o ' / nu mai rnare de
,-J.:"- ."f.G%ffiiF* un deget. Au numit-o Degetica. Primi in chip
r. I ) ,*.Ef!-". .ff
*ti\n de leagdn o coaj[ d* *.r.4. drept par, frunze de
"::f
l:,{i,,1,:}tlil,,*,i{,, *r:" r.ioletd;i drept plSpurnioarh, o lrunzd de trandafir. :
;1..i* ..i- .. . -r':- -..
,u'3r. :
u'i,,,#,
\
!n fiecare zi se juca intr-o farfurie impodobitd cu
#;"F"f+S+
.'" "y'- ".:":
ii:i e- " :.,,r.rrr'.,.l l.
;I-,' .-o._ ( flori si plina cu api. Acolo, Degerica, aqezard
pe o frunzi-, plutea de la o margine la alta,
*' ,,' 5 C*".' : I ,...
' : ', ,, cAntAnd un cdntec duios^ lntr-o noaple,, urr un broscoi
_ S,'r5*',, . :.r*-:.'--.ri{.tr;::: .'
ur

v I ..i. lntrd in camerd si siri pe frunza unde dormea


i{f!r:,1_:r--,;.,
j.,!i:i
Si.,'
i:i !,
mrcuta.
t

* li::-].:;
\.,Pll lnl*
*.i:il+'"
J,t
T; F
..:;. "r ,il-rj

:-' +{t,
i! s1l
tr

,liffi*.{1j,+i*;-rqErl :..rr-
,,i .{jr---,'it,i.[;:-].liiL,r--Zllr.,;':.'ri-
ilti.
ii,i1-.i ilui l:itui isi s'',:', lise i':i.
.-! .' -' j, -
rl'' t .::.'-

. r ; lti ii r i ri:il. il |l,t i'-- :,i.ll ii i,-.:. ;:r.

r. , i;c'; :ii 1
..:. :'i
3
I
{
I

,:::!:i1!il
, i::ii::*;*rti'r.:,'.*::!;3
" i
-*q::iir..*:9,.
gg.
m'
r

.-,t
ffi.,
. ., ,,ir,i.
ry.r -':::li
;'$ii- : r..
! ;tqiill:'.. :. .j
ir.llriilrai;sr;,
..'1,j

it.

'''q:i. . i:, i':- .

., I'ir.t-:i:i:,:r!.,i::-.1";11:;,,;,: