Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul I.

Mentenanța instalațiilor și mecanismelor motorului cu ardere internă

Teme:

Noţiuni generale despre automobile.


2
Evoluţia automobilelor.
Criterii de clasificare a automobilelor.
2
Construcţia generală a automobilului.
Documentaţia tehnică a automobilului: cartea tehnică, manuale de întreținere şi reparare,
scheme structurale(cinematice, hidraulice, pneumatice, electrice), cataloage cu 2
componente auto.
Constucţia și funcţionarea automobilului (rol, elemente , principiu de funcţionare).
2
Parametrii , regimurile de funcţionare.
Construcţia generală a motoarelor cu ardere internă.
Clasificarea motoarelor cu ardere 2
internă.
Rolul mecanismului de distribuție a gazelor
2
Construcția și principiul de funcționare a mecanismului de distribuție a gazelor.
Clasificarea instalațiilor de răcire. 2
Construcția și principiul de funcționare a instalațiilor de răcire. 2
Construcția și principiul de funcționare a instalației de alimentare cu carburator. 2
Construcția și principiul de funcționare a instalației de alimentare cu injecție de benzină. 2
Construcția și principiul de funcționare a instalației de alimentare cu gaz lichifiat. 2
Construcția și principiul de funcționare a instalației de alimentare cu gaz natural
2
comprimat.
Construcția și principiul de funcționare a elementelor instalației de alimentare diesel
2
classic.
Componentele transmisiei: ambreiajul, cutia de viteze, cutia de distribuţie, transmisia
longitudinală(cardanică) puntea din spate, transmisia principală, diferenţialul, arborii 4
planetari, transmisia finală.
Organele de suspensie și rulare a automobilului 4
Organelor de conducere a automobilului 4
Total 38
Modulul 2. Utilizarea materialelor, elementelor și aparatelor electrotehnice în domeniul specific
electricii și electrotehnicii.

Teme:

Materiale utilizate la realizarea componentelor echipamentelor electrice (tipuri de


materiale, proprietăți specifice, utilizări):
-materiale conductoare;
-materiale superconductoare; 2
-materiale semiconductoare;
-materiale magnetice;
-materiale electroizolante;
Electrizarea corpurilor, sarcina electrică.
- Cămpul electric şi caracteristicile lui.
- Capacitatea electrică.
4
- Condensatorul.
Unirea în paralel a condensatorilor.
- Unirea în serie a condensatorilor, rezolvări de
Curentul electric continuu, parametri.
- Conductivitatea electrică a materialelor electrotehnice.
- Rezistenţă electrică şi rezistivitatea materialelor.
4
- Rezistoare, unirea lor, unirea în serie a rezistorilor.
- Unirea în paralel a rezistorilor.
- Unirea mixtă a rezistorilor.
- Legi și teoreme pentru determinarea mărimilor electrice din circuitele de c.c. (enunț,
relații matematice):
-legile lui Ohm; 2
-legea lui Joule-Lentz;
-teoremele lui Kirchhoff.
componente electrice și electronice active (diode, tranzistoare);
4
conductoare și cabluri electrice;
-contacte elecrtice;
-izolatoare și piese izolante;
-termobimetale; 4
-miezuri magnetice;
-electromagneți;
-mecanisme de acționare.
Scheme electrice, clasificarea, destinaţia, realizarea. 2
Aparate de măsurat (ampermetrul, voltmetrul, ohmmetrul, watmetrul și multimetrul).
8
Măsurarea mărimilor electice în curent continuu (rezistență, tensiune, curent, putere).
Aliaje de lipit.
4
Fluxuri de lipit.
Plăci cu cablaje imprimate. 4
Depistarea elementelor defecte în schemele electrice cu ajutorul aparatelor de măsură. 8

Schimbarea elementelor defecte cu elemente analogice. 2

48
Modulul 3. Depistarea și înlăturarea defectelor echipamentelor electrice și electronice ale
automobilelor
Teme:

Citirea schemelor electrice. 6


Stabilirea defectelor cu utilizarea schemelor electrice. 6
Sistemul de alimentare cu energie electrică al automobilului. 8
Sistemului de pornire electric. 2
Sistemelor de aprindere 20
Sistemul de alimentare cu combustibil 10
Sisteme de iluminare și semnalizare optică și acustică a automobilelor. 4
Sistema de alimentare cu aer: 4
Sistemelul de securitate ABS. 2
Sistemei START-STOP 2
Total 64

Modulul 4. Diagnosticarea echipamentelor electrice și electronice ale automobilelor


Teme:

- Mijloace de testare și diagnosticare auto. 2


Procedura diagnosticării la bord.
- Componentele specifice, destinate realizării testării și diagnosticării la bord.
- Destinația sistemului OBD. 2
- Destinația codului de defect.
Diagnosticarea sistemului de alimentare cu energie electrică al automobilului. 2
Diagnosticarea sistemului de pornire electric. 2
Diagnosticarea sistemului de aprindere 4
Diagnosticrea sistemei de alimentare cu combustibil. 10
Diagnosticarea sistemului de iluminare și semnalizare optică și acustică a automobilelor. 4
Diagnosticarea sistemului de alimentare cu aer : 2
Diagnosticarea sistemului de securitate ABS. 4
Diagnosticarea sistemului START-STOP 2
Total 34