Sunteți pe pagina 1din 5

MODULUL V.

DIAGNOSTICAREA COMPUTERIZATĂ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI


ELECTRONICE ALE AUTOMOBILULUI
Scopul modulului: Formarea și dezvoltarea competenţelor profesionale specifice de executare a lucrărilor de diagnosticare
computerizată a sistemelor electrice și electronice ale automobilului, prin utilizarea aparatelor, SOFT-urilor și protocoalelor de comunicare.

Administrarea modulului

Unităţi de competenţă IT

UC 1. Selectarea mijloacelor de diagnosticare computerizată 30

UC 2. Diagnosticarea generală a autovehiculelor. 12

UC 3. Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare pe benzină (MAS). 10

UC 4. Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare Diesel (MAC). 10

UC 5. Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare LPG și CNG. 8

Evaluare modul 2

Total 72
Nr. Activități de
Nr
Unitate de conţinut Abilități de predare-învăţare- Observații
d/o
ore evaluare
UC1 Selectarea mijloacelor de diagnosticare computerizată 30
Structura procesului de diagnosticare computerizată şi
1. 2 Demonstrare.
importanţa etapelor la efectuarea diagnosticării. Utilizarea noţiunilor şi termenelor cheie din
Explicare.
Caracterizarea parametrilor de diagnosticare procesul de diagnosticare a automobilului.
2. 2 Conversație.
computerizată.
Metodele existente de diagnosticare subiectivă
3. importanţa şi particularităţile fiecărei Identificarea metodelor subiective de diagnosticare. 2
metode în parte. Demonstrare.
Explicare.
Metodele existente de diagnosticare obiectivă, Conversație.
4. importanţa şi particularităţile fiecărei Identificarea metodelor obiective de diagnosticare. 2
metode în parte.
Mijloacele moderne aplicate în cadrul diagnosticării Identificarea mijloacelor de diagnosticare a
5. 2 Demonstrare.
echipamentului electric și electronic al automobilului. echipamentului electric și electronic auto. Explicare.
Mijloacele moderne aplicate în cadrul diagnosticării Identificarea mijloacelor de diagnosticare a părții Conversație.
6. 2 Lecții video.
părții mecanice al automobilului. mecanice a automobilului..
Utilajele specializate pe diferite tipuri de Selectarea echipamentelor necesare pentru
7. efectuarea operaţiilor de diagnosticare tehnică a 2 Demonstrare.
diagnosticare tehnică a automobilelor. automobilului. Explicare.
Utilajele specializate pe diferite tipuri de Selectarea echipamentelor necesare pentru Conversație.
8. efectuarea operaţiilor de diagnosticare tehnică a 2 Lecții video.
diagnosticare computerizată a automobilelor. automobilului.
Familiarizarea cu tipurile de operații diagnosticare
Tipurile de operaţii de diagnosticare utilizate în cadrul
utilizate în cadrul întreprinderilor de transport auto, Conversație.
9. întreprinderilor de transport auto, staţiilor de service 2
staţiilor de service auto şi staţiilor de inspecţie Lecții video.
auto şi staţiilor de inspecţie tehnică periodică.
tehnică periodică..
Argumentarea fiecărui tip de diagnosticare utilizat şi Citirea documentaţiei tehnice specifice operaţiilor
10. de diagnosticare şi inspecţie tehnică periodică 2 Conversație.
structura lor. obligatorie a automobilului.
Protocoalele de comunicare CAN, LIN, MOST
11. 2 Conversație.
utilizate pe automobile. Familiarizarea cu protocoalele de comunicare cu
Explicație.
Protocoalele de comunicare FlexRay, Bluetooth sistemul de diagnosticare a automobilului.
12. 2 Lecții video.
utilizate pe automobile.
Familiarizarea cu programe de diagnosticare bazate Conversație.
Programe de diagnosticare bazate pe Windows pentru
13. pe Windows pentru vehicule de tip VW / Audi / 1 Explicație.
vehicule de tip VW / Audi / Seat / Skoda Demonstrare.
Seat / Skoda
Programe de diagnosticare bazate pe Windows pentru Familiarizarea cu programe de diagnosticare bazate Conversație.
14. vehicule de tip Toyota, Hyundai, Nissan, Subaru, pe Windows pentru vehicule de tip Toyota, 1 Explicație.
Mitsubishi. Hyundai, Nissan, Subaru, Mitsubishi. Demonstrare.
Familiarizarea cu programe de diagnosticare bazate Conversație.
Programe de diagnosticare bazate pe Windows pentru
15. pe Windows pentru vehicule de tip Lanos, Sens, 1 Explicație.
vehicule de tip Lanos, Sens, Daewoo, Chevrolet. Demonstrare.
Daewoo, Chevrolet.
Familiarizarea cu programe de diagnosticare bazate Conversație.
Programe de diagnosticare bazate pe Windows pentru
16. pe Windows pentru vehicule de tip Fiat, Alfa 1 Explicație.
vehicule de tip Fiat, Alfa Romeo, Lancia Demonstrare.
Romeo, Lancia
Verificarea compatibilității programelor de Conversație.
Compatibilitatea programelor cu utilajul tehnologic de
17. diagnosticare cu utilajul de diagnosticare. 2 Explicație.
diagnosticare.
Demonstrare.
UC2 Diagnosticarea generală a autovehiculelor 12
1. Procesul de diagnosticare generală a autovehiculelor. Familiarizarea cu procesul de diagnosticare. 1
Echiparea automobilului după: marcă, tip, variantă, Identificarea echipării automobilului conform Demonstrare.
2. 2
numere de identificare a agregatelor, culoare. pașaportului tehnic. Explicare.
Recunoaşterea exactă a modelului şi a anului de Conversație.
3. Modelul şi a anul de fabricaţie al automobilului. 2 Exercițiul.
fabricaţie.
4. Codurile de identificare. Identificarea codurilor de identificare. 2
Operaţiile necesare la diagnosticarea generală a
5. Identificarea operațiilor de diagnosticare general a 2
motorului.
motorului.
6. Identificarea şi decodificarea motorului. 2 Demonstrare.
1 Explicare.
Conţinutul de elemente toxice sau fumului în gazele de Conversație.
Identificarea parametrilor de diagnosticare general a
7. eşapament, limitele admisibile conform legii
motorului.
Republicii Moldova şi normelor europene.

UC3 Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare pe benzină (MAS). 10


Sistemele de alimentare cu injecţie de benzină Familiarizarea cu abrevierilor tehnice, defecțiunilor,
Explicare.
1. parametrilor sistemelor de alimentare cu injecţie de 2
(abrevieri tehnice, defecţiuni-parametri). Conversație.
benzină.
Metodele şi mijloacele de verificare a elementelor Identificarea metodelor și mijloacelor de verificare Demonstrare.
2. componente din sistemul de alimentare cu injecţie a elementelor componente din sistemul de 2 Explicare.
de benzină. alimentare cu injecție de benzină. Conversație.
Funcţionarea pompelor de alimentare, presiunea de Identificarea și descrierea erorilor în funcţionarea
Demonstrare.
pompelor de alimentare, presiunea de alimentare
3. alimentare tur-retur din rampă, injectoarele 2 Explicare.
tur-retur din rampă, injectoarele electromagnetice,
electromagnetice, traductori şi captoare. Conversație.
traductori şi captoare.
Erorile în sistemul de gestionare al motorului cu Demonstrare.
Identificarea și descrierea erorilor în sistemul de
4. 2 Explicare.
benzină. gestionare al motorului cu benzină.
Conversație.
Utilajele necesare pentru decodare, avantajele şi Familiarizarea cu avantajele și dezavantajele Explicare.
5. 2
dezavantajele fiecărui utilaj. utilajelor de decodificare. Conversație.

UC4 Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare Diesel (MAC). 10


Parametrii funcţionali pentru motoarele Diesel, supra- Identificarea parametrilor funcționari de
1. 2
alimentat, echipamentului CDI, HDI, TDI, SDI, diagnosticare pentru motoarele Diesel. Demonstrare.
Parametrii funcţionali pentru motoarele Diesel, supra- Explicare.
Identificarea parametrilor funcționari de Conversație.
2. alimentat, echipamentului TDCI, CDTI, CRDI, 2
diagnosticare pentru motoarele Diesel.
DCI, D-4D.
Metodele şi mijloacele de verificare a elementelor Identificarea metodelor și mijloacelor de verificare Demonstrare.
3. a elementelor componente din sistemul de 2 Explicare.
componente din sistemul de alimentare Diesel. alimentare Diesel. Conversație.
Funcţionarea pompelor de alimentare, pompa de Identificarea și descrierea erorilor în funcţionarea
presiune înaltă, presiunea de alimentare tur-retur pompelor de alimentare, pompa de presiune înaltă, Demonstrare.
presiunea de alimentare tur-retur din rampă, Explicare.
4. din rampă, injectoarele mecanice, injectoarele 2
injectoarele mecanice, injectoarele Conversație.
electromagnetice, injectoarele pompă, traductori şi electromagnetice, injectoarele pompă, traductori şi Lecții video.
captoare. captoare.
Demonstrare.
Identificarea și descrierea erorilor în sistemul de
5. Erorile în sistemul de gestionare al motorului Diesel. 2 Explicare.
gestionare al motorului Diesel.
Conversație.
UC5 Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare LPG și CNG 8

Sistemele de alimentare cu combustibil gazos Familiarizarea cu abrevierilor tehnice, defecțiunilor, Demonstrare.


1. parametrilor sistemelor de alimentare cu 2 Explicare.
(abrevieri tehnice, defecţiuni-parametri). combustibil gazos. Conversație.
Metodele şi mijloacele de verificare a elementelor Identificarea metodelor și mijloacelor de verificare Demonstrare.
2. componente din sistemul de alimentare cu combustibil a elementelor componente din sistemul de 2 Explicare.
gazos GPL. alimentare cu combustibil gazos GPL. Conversație.
Metodele şi mijloacele de verificare a elementelor Identificarea metodelor și mijloacelor de verificare Demonstrare.
3. componente din sistemul de alimentare cu combustibil a elementelor componente din sistemul de 2 Explicare.
gazos GNC. alimentare cu combustibil gazos GNC. Conversație.

Funcţionarea elementelor componente din sistemul de Familiarizarea cu funcţionarea elementelor Demonstrare.


4. componente din sistemul de alimentare cu 2 Explicare.
alimentare cu combustibil gazos. combustibil gazos. Conversație.