Sunteți pe pagina 1din 1

Actele normative

Competențele specifice cursului:

 Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele,


instrumentația și tehnologia electronică;
 Descrierea funcționării dispozitivelor și circuitelor electronice și a metodelor
fundamentale de măsurare a mărimilor electrice;
 Interpretarea, explicarea, proiectarea, realizarea și măsurarea circuitelor electronice de
comlexitate mică și medie;
 Utilizarea instrumentelor electronice pentru a caracteriza și evalua performanțele unor
circuite electronice;
 Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului și ale
ariei de specializare;utilizarea lor adecvată în counitatea provesională.

Bibliografia:

1.Gh.Gavrilă, Bazele electrotehnicii-Teoria circuitelor electrice-Probleme rezolvante,


Ed.Tehnica București, 2003.
2.Gh.Gavrilă, Teoremele electrotehnicii, vol.2, Teoria circuitelor electrice, Ed.Acad. Tehnice
Militare, București, 2003.
3. Adăscăliței, Adrian A.: Electetehnică (curs), Editura ”Gh.Asachi,, Iași, 2003
4. Varvara Viorel, Circuite electrice liniare, Editura Cermi, Iași,.2002
5. M. Temneanu, Materiale electrotehnice,Note de curs, 2008
6. M.Crețu, T,Balan, Materiale electrotehnice. Vol.I. Rotaprint Iași 1980