Sunteți pe pagina 1din 4

Dioda PNPN sau Dioda Shockley

În acest tutorial, vom afla despre Shockley Diode. Chiar dacă nu este disponibilă comercial (producția sa
oprit în anii 1950) și nu este deosebit de utilă, tehnica model a diodei Shockley este foarte utilă în crearea
altor tipuri de tiristoare, cum ar fi SCR, DIAC și TRIAC etc.

Este primul membru al dispozitivelor familiei tiristor și poartă numele inventatorului William Bradford
Shockley. Odată ce vom înțelege această operațiune de bază a acestei diode, vom înțelege cu ușurință
următoarele concepte acoperite în tiristoare. Spuneți-ne despre funcționarea și aplicațiile diodei Shockley.

Introducere în Shockley Diode

Dioda Shockley sau dioda PNPN este un dispozitiv de comutare semiconductor cu patru straturi (PNPN),
două terminale (respectiv anod și catod). Este, de asemenea, numită diodă cu patru straturi. Funcționează
ca o diodă normală fără intrări de declanșare, în condiții de polarizare inversă, nu circulă curent prin ea și
în condiții de polarizare directă curge prin ea când tensiunea peste ea este mai mare decât întreruperea
tensiunii acesteia.

Aceste diode au doar două stări, fie ON, fie OFF, de aceea acestea sunt clasificate ca
tiristoare. Construcția de bază, analogia cu două tranzistori și simbolul diodei Shockley sunt prezentate în
figura de mai jos.

Construcția acestei diode este simplă: este construită prin unirea celor patru straturi pentru a forma
joncțiunea PNPN. Circuitul echivalent al acestei diode folosind doi tranzistori este prezentat în figura de
mai sus, unde în colectorul unui tranzistor T1 este conectat la baza T2.

Joncțiunea J1 se formează la joncțiunea de bază a emițătorului T1, J2 este la joncțiunea comună a


colectorului de bază conectat între T1 și T2, iar J3 se află la joncțiunea de bază a emițătorului T2. Prin
urmare, ca joncțiuni ale emițătorului de bază, J1 și J3 trebuie să fie polarizate înainte și ca joncțiune de
bază a colectorului, J2 trebuie să fie polarizate invers pentru o funcționare liniară.

Lucru

După cum sa discutat mai sus, aceste diode sunt formate din trei joncțiuni J1, J2 și J3. Când tensiunea este
aplicată acestei diode în așa fel încât anodul să devină pozitiv în raport cu catodul, joncțiunile J1 și J3
sunt polarizate înainte și J2 este polarizate invers.
Până când tensiunea pe diodă este mai mică decât întreruperea tensiunii, întrucât un comutator deschis,
această diodă prezintă o rezistență foarte mare și nu permite curgerea curentului prin ea. Odată ce
tensiunea de rupere este atinsă (odată cu creșterea tensiunii înainte), aceasta prezintă o rezistență foarte
mică datorită defectării joncțiunii J2.

Prin urmare, acționează ca un scurtcircuit și permite curentului să curgă până când curentul ajunge la
nivelul curentului de menținere al diodei. Acest flux de curent direct prin diodă depinde de tensiunea
aplicată și de rezistența la sarcină externă. Figura de mai jos prezintă caracteristicile VI ale diodei
Shockley pentru stări conductoare și neconductoare în care curentul ON-state curge numai atunci când
tensiunea este mai mare decât întreruperea tensiunii VBO.

Când anodul este negativ în raport cu catodul, joncțiunile J1 și J3 sunt polarizate invers și joncțiunea J2
este polarizată înainte. Dacă tensiunea de polarizare inversă este crescută (dincolo de tensiunea de rupere
a diodei shockley), J1 și J3 sunt polarizate invers, atunci curentul invers va curge prin diodă așa cum se
arată în figura de mai sus.

Acest curent invers produce căldură, iar acest lucru ar putea distruge întreaga diodă. Prin urmare, dioda
shockley nu ar trebui să funcționeze niciodată în condiții de polarizare inversă cu o tensiune egală cu
tensiunea de avarie inversă.

Odată ce dioda Shockley este PORNITĂ, acționează ca un întrerupător închis care oferă o rezistență
foarte scăzută la fluxul curent. Pentru a opri dioda (sau pentru a acționa ca un comutator deschis),
tensiunea aplicată trebuie redusă la o valoare astfel încât curentul care curge prin diodă să fie mai mic
decât curentul de reținere IH al diodei. În această stare, joncțiunea J2 provine din starea de avarie inversă
și își restabilește valoarea de rezistență ridicată.

Aplicații cu diode Shockley

Diodele Shockley sunt utilizate în principal pentru comutarea aplicațiilor. Cele două aplicații principale
importante ale diodei Shockley ca oscilator de relaxare și comutator de declanșare sunt discutate mai jos.

Ca oscilator de relaxare
Figura de mai jos prezintă circuitul oscilatorului de relaxare folosind o diodă shockley. În aceasta, dioda
este conectată la puterea condensatorului cu o baterie de alimentare.

Când tensiunea bateriei este aplicată circuitului, condensatorul se încarcă printr-o rezistență R. Când
tensiunea aplicată sau tensiunea peste condensator este mai mare decât întreruperea tensiunii diodei
Shockley, acesta devine PORNIT și acționează ca un comutator.

Acest lucru determină descărcarea rapidă a condensatorului prin diodă. Și când curentul prin diodă este
mai mic decât curentul de menținere al diodei, dioda devine OFF și condensatorul se încarcă din
nou. Tensiunea de-a lungul condensatorului este prezentată mai jos, în care tensiunea la referință este mai
mare de zero volți, deoarece condensatorul nu se va descărca complet.

Ca declanșator

Cele mai comune aplicații ale diodei Shockley sunt circuite de comutare, pentru a porni SCR-ul. În
circuitul de mai jos SCR este declanșat de dioda shockley. Rețeaua RC rezistivă și condensatoare este
alimentată cu o sursă de curent continuu care acționează dioda shockley.
Când se aplică VDC, shockley este polarizat înainte și condensatorul începe să se încarce prin
rezistență. Când tensiunea de încărcare a condensatorului ajunge la tensiunea de rupere a diodei, dioda
începe să conducă și condensatorul începe să se descarce prin diodă.

Această conducție a diodei Shockley conduce SCR-ul la starea ON, apoi buzzerul dă o alarmă. Odată ce
SCR este pornit, acesta va rămâne în starea de blocare sau pornit până când se va scoate puterea sau se
vor aplica tehnici de comutare SCR. Deci nu există niciun efect al porții sau al circuitului diodei shockley
pentru a opri SCR. Cu toate acestea, timpul de declanșare al SCR este controlat prin selectarea valorilor
adecvate ale condensatorului și rezistențelor.