Sunteți pe pagina 1din 1

Structură Programă școlară

1. Denumirea disciplinei.
2. Clasa/an de studiu pentru care este conceputa disciplina.
3. Nota de prezentare (importanta disciplinei pentru pregatirea elevilor; numarul de ore
alocat; tipul disciplinei (optional – extins sau nou), discipline conexe cu care se inrudeste.
4. Valori si atitutdini
5. Competente specifice si continuturi de transmis (cunostinte structurate pe problematici)
6. Sugestii metodologice. La acest ultim punct prezentati informatii despre urmatoarele
aspecte:
- Modul de organizare a timpului alocat disciplinei (in functie de categoria in care se
incadreaza disciplina propusa aveti alocate un anumit numar de ore – vezi Plannul
cadru incarcat pe grup); - pe categorii de ativitati: predare, formare deprinderi,
recapitulare si evaluare;
- Modul de organizare al activitatilor didactice (frontale, lucru in echipa);
- Metode si mijloace didactice folosite;
- Tipuri de evaluare (initiala, formative, sumativa);
- Metode de evaluare utilizate (oral, scris, practic, combinat);
- Instrumente de evaluare (test, eseu, proiect, portofoliu, aplicatii);
- Bibliografie selectiva.