Sunteți pe pagina 1din 6

CE ESTE DIDACTICA SPECIALITATII

?
CE ESTE DIDACTICA SPECIALITATII ?

1. - Disciplină ştiinţifică integrată în ştiinţele educaţiei;

2. - Destinată optimizării procesului de instruire pe componenta predare-


învăţare;

3. - Alternează teoria cu practica educaţională, propunând scheme


conceptuale de organizare diferenţiată a predării, modalităţi concrete de
concepere şi concretizare ale unor situaţii de învăţare activă şi eficientă;

4. - Susţine aplicarea,în lecţie, a principiilor şi strategiilor didactice,


destinate creşterii durabilităţii învăţării.
CE ESTE DIDACTICA SPECIALITATII ?

5. - Pentru cadrele didactice are rol de ghid metodologic,


centrat pe proiectare, realizare şi evaluare a performanţelor de
obţinut prin intermediul instruirii şcolare;

6. - Didactica specialităţii, numită şi Didactică aplicată, este


centrată pe disciplină de învăţământ, utilizând fundamentul
ştiinţific oferit de către teoria procesului de învăţământ
(didactica generală) şi, implicit, teoria generală a educaţiei
(pedagogia generală).
CE ESTE DIDACTICA SPECIALITATII ?

7. - Didactica specialităţii integrează toate elementele constitutive ale procesului de


învăţământ, dimensionând (în manieră concret-operaţională) următoarele:
- scopurile şi obiectivele concrete ale învăţării şcolare;
- modul de organizare a activităţii de predare-învăţare-evaluare didactică;
- metodele şi mijloacele didactice aplicabile în predarea-învăţarea eşalonată a
conţinutului disciplinei respective;
- modalităţile concrete de respectare, prin aplicare, a principiilor didactice general
valabile;
- strategiile de evaluare şi autoevaluare a rezultatelor şcolare
- modalităţi de proiectare şi aplicare a proiecţiilor didactice.
CE ESTE DIDACTICA SPECIALITATII ?

8. - Didactica specialităţii are , în egală măsură :


- caracter normativ, deoarece presupune şi impune respectarea
regulilor didactice ale instruirii (principiile did.);

- caracter aplicativ, deoarece ţinteşte inclusiv soluţionarea problemelor


punctuale ale învăţării şcolare (accesibilizarea cunoştinţelor de dobândit,
sistematizarea acestora, coerenţa învăţării, integrarea teoriei cu practica,
raportarea la vârsta psihologică a şcolarului etc.).

9. - Fundamentul ştiinţific al didacticilor aplicate este asigurat


de către: psihologia educaţiei, pedagogie, managementul
educaţional, ştiinţele particulare care se predau etc. .
CE ESTE DIDACTICA SPECIALITATII ?

CONCLUZII :

Didactica specialităţii/aplicată se bazează pe sisteme structurate de termeni,


noţiuni, concepte, scheme logico-acţionale cu care operează disciplinele de
învăţământ prevăzute în planurile-cadru de învăţământ;
Calitatea didacticii diferitelor discipline de studiu reflectă, practic, raporturile
instituite la nivel de sistem şi proces între teoria generală a educaţiei – teoria
instruirii – didactica specia-
lităţii,
articulate la nivelul unui design pedagogic care angajează toate
resursele proiectării curriculare şi ale managementului instrucţional, actualizate
periodic.