Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: RODS14 Nr factura: 211400135135

Data (Z, L, A) 15-11-2020

Factura
9 1 1 4 2 6 1 8

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 Alexandru Busca
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul Strada Cozla Nr4 BlA9 Sc1 Et1 Ap3 Sec3 Bucuresti Int003 Bucuresti
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Sectorul 3
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Tissot, Ceas de otel inoxidabil Powermatic 80, buc 1 2.663,86 19 2.663,86 506,13
Argintiu [T086.407.11.291.00]

2 Cost transport [TXTRANSPORT] buc 1 5,03 19 5,03 0,96

3 Discount conform promotie: T086.407.11.291.00 buc 1 -1.420,17 19 -1.420,17 -269,83


[DPRO1VAT20TYPE11]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata card online

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 1.248,72 237,26
stampila care accize: Total 1.248,72 237,26
Numele delegatului Alexandru Busca
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
1.485,98
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)